Úřad práce není nepřítel

12.11.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Nezaměstnanost je bohužel dlouhodobý problém. Co dělat, když se budete muset obrátit na úřad práce? Přinášíme pár užitečných rad, např. je dobré se přijít zaregistrovat do tří pracovních dnů po skončení pracovního poměru.

Víte-li, že váš pracovní poměr skončí k určitému datu, na nic nečekejte a hledejte si práci ještě než dáte sbohem v současném zaměstnání. Pokud nebudete mít štěstí a nenastoupíte do nové práce hned po skončení „bývalé“ práce, pak je třeba zaregistrovat se na úřadu práce. Nechcete-li mít žádnou prodlevu mezi zaměstnáním a evidencí na úřadu práce, musíte se přijít registrovat do tří pracovních dnů po skončení pracovního poměru. Registrujete se na tom úřadu, v jehož správním obvodu máte bydliště.


Jak na úřad práce
Hledáme práci: Jaký plat zaměstnance odpovídá zisku OSVČ?
Nezaměstnanost v říjnu zůstala na 7,6 procenta
Kdy máte nárok na sociální dávky?

Pokud se nahlásíte později, přicházíte pouze o jednotlivé dny podpory, pokud na ni máte nárok. Zdravotní pojištění máte zaplaceno za celý měsíc, i kdyby jste se nahlásili později (např. pracovní poměr skončí k 30. 9., vy se zaregistrujete k 31. 10., přijdete o měsíční podporu, pokud na ni máte nárok, ale zdravotní pojištění máte zaplacené za celý říjen). Sociální pojištění vám hrazeno nebude, pouze doba, po kterou budete vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání se vám započítává jako účast na důchodovém pojištění, a to po dobu, kdy vám náleží podpora v nezaměstnanosti, a nejvýše v rozsahu jednoho roku po dobu, kdy vám podpora nenáleží.

Potřebné doklady

Na úřad si vezměte platný doklad totožnosti, tj. občanský průkaz nebo pas a dále doklad o ukončení pracovního poměru. Dále se vyžadují následující doklady, které mohou být doloženy dodatečně:

  • zápočtový list,
  • potvrzení o dobách důchodového pojištění (např. evidenční list důchodového pojištění) a
  • potvrzení o výši průměrného výdělku.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Základní podmínkou pro získání nároku na podporu v nezaměstnanosti je 12 odpracovaných měsíců (resp. 12 měsíců doby důchodovéh pojiětění) za poslední dva roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.

Pokud už jste nárok na podporu měli a vyčerpali si celou podpůrčí dobu (od roku 2009 je to 5, 8 nebo 11 měsíců), musíte splnit další podmínku, abyste měli znovu nárok na podporu. Je zapotřebí zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností získat dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců.

  • To neplatí, pokud ke skončení zaměstnání nebo výdělečné činnosti došlo ze zdravotních důvodů, nebo došlo-li ke skončení zaměstnání z organizačních důvodů nebo pro porušení povinností ze strany zaměstnavatele.

Podpůrčí doba je od 5 do 11 měsíců

Délka podpory v nezaměstnanosti - tedy podpůrčí doba - se stanoví dle věku uchazeče:

  • do 50 let: 5 měsíců,
  • od 50 do 55 let: 8 měsíců,
  • od 55 výše: 11 měsíců.

Výše podpory

Výše podpory je první 2 měsíce 65 % průměrného výdělku, další 2 měsíce 50 % a po zbývající dobu 45 %. V případě nástupu na rekvalifikaci hrazenou úřadem práce uchazeči náleží vždy podpora při rekvalifikaci ve výši 60 % průměrného výdělku z posledního zaměstnání za období posledních tří let.

Pokud uchazeč měl pouze náhradní dobu (doba předchozího zaměstnání je splněna započtením náhradní doby zaměstnání), tj. mateřskou, případně péči o osobu blízkou, vychází se z průměrné mzdy v národním hospodářství. V tomto případě je podpora první 2 měsíce 0,15násobek této průměrné mzdy v národním hospodářství, další 2 měsíce 0,12násobek a po zbývající dobu 0,11násobek. Při rekvalifikaci je to pak 0,14násobek průměrné mzdy v národním hospodářství.

Zprostředkování zaměstnání

Zprostředkuje-li vám úřad práce zaměstnání, musíte se na místo dostavit do dvou pracovních dnů a vezmou-li vás, měli byste nastoupit. Pokud odmítnete nastoupit a nebude k tomu mít vážné důvody (tj. zdravotní, příp. pracovní doba pro matky s dětmi aj.), budete s největší pravděpodobností vyřazeni z evidence z důvodu maření.

  • Vyřadí-li vás ÚP z evidence z důvodu maření, neplnění povinností, musíte si od toho následujícího měsíce platit zdravotní pojištění sami. Sociální pojištění není povinnost platit.

Úřad práce nemusí dle zákona přihlížet k oboru vašeho vzdělání, pokud jste v evidenci již delší dobu (nad 5 měsíců jste již v kategorii obtížně umístitelných) a může jít s nabídkami na zaměstnání i o 2 stupně kvalifikačně níž. V praxi se toto provádí, pokud jste v evidenci opravdu dlouho.

Rekvalifikace

Rekvalifikace není nároková. Buď vám musí být doporučena poradcem, ke kterému chodíte ohledně zprostředkování zaměstnání nebo pak je na ÚP oddělení poradenství, kde je možné rekvalifikace probrat, zda je či není vhodná. V praxi většinou poradci doporučují rekvalifikaci po určité době evidence, tj. 2 – 3 měsíce nebo pokud máte již příslíbeno místo po absolvování rekvalifikačního kurzu.

Výše podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním zaměstnání. Uchazeči, který vykonával samostatnou výdělečnou činnost, se podpora při rekvalifikaci stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní měsíc.

Úřad práce hradí náklady rekvalifikace (kurzovné) za uchazeče nebo zájemce o zaměstnání pokud je na rekvalifikaci doporučí a uzavře s nimi, ještě před zahájením rekvalifikačního kurzu, písemnou dohodu o rekvalifikaci. Uchazeči o zaměstnání může dále poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací.Veškeré informace a formuláře naleznete na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY