Dopady novely exekučního řádu v praxi

09.11.2009 | , Finance.cz
ÚVĚRY A PŮJČKY


Máte problémy se splácením úvěru? Dne 1. listopadu nabyla účinnost novela exekučního řádu, kterou se mění některá pravidla v rámci exekučního řízení.

Novela exekučního řádu výrazně vstupuje do života nejen věřitelům, ale i dlužníkům. Exekutor musí například dlužníkovi ponechat více hotovosti, kterou má povinný (rozumějte člověk, na kterého byla uvalena exekuce) u sebe. Přibyla třeba také možnost prodat majetek nezatížený exekucí.


Snaha řešit svůj dluh zmírní „přísnost“ exekuce


Především, změny přinášejí do praxe více možností pro povinné, kteří chtějí svůj dluh aktivně v průběhu řízení řešit. Odpadla již povinnost soudního exekutora movité věci dlužníka ihned zajistit a je možno je ponechat v místě soupisu. Soudní exekutor je zajistí, je-li to pro provedení exekuce účelné.

V tomto ohledu bude tedy zřejmě hledisko účelnosti užíváno s ohledem na postoj dlužníka k věci – bude-li například při výkonu částečně hradit pohledávku, navrhne zaplacení dluhu: tak bude patrný aktivní přístup povinného k věci. V opačném případě zřejmě využije soudní exekutor možnosti sepsané věci ihned zajistit, aby pak zamezil neúčelnému narůstání nákladů za jejich následný odvoz.


Místo tisíce vám zbude šest


Významnou změnu z pohledu dlužníka zaznamenala novelizace výše nezabavitelné finanční částky, kterou má dlužník u sebe. Dříve byl soudní exekutor oprávněn zabavit vše a dlužníkovi ponechat částku 1.000 Kč, nyní zůstává povinnému částka dvojnásobku životního minima, což v současné době představuje 6.252 Kč.


Spravedlivější prodávání


Významným ustanovením novelizovaného exekučního řádu z pohledu dlužníka je možnost prodat se souhlasem oprávněného a soudního exekutora popřípadě přihlášeného věřitele majetek, který není postižen jinou exekucí. Tento prodej ale musí být uskutečněn na podkladě znaleckého posudku za cenu obvyklou. Účelem tohoto ustanovení je možnost, aby dlužník v podstatě za tržní cenu mohl zpeněžit majetek, který by byl jinak v dražbě movitých nebo nemovitých věcí prodán za cenu, jejíž výše může být dílem náhody – dle počtu zájemců a možností účastníků případné dražby. Takto je aktivita přenesena na něj v podobě možnosti sehnání kupce a prodeje v podstatě z volné ruky za dodržení regulí, které stanovuje zákon. Využít tohoto ustanovení se obzvláště vyplatí například při prodeji zastavené nemovitosti, kdy z prodeje je uspokojen zástavní věřitel i oprávněný.


Věřitelé preferují dlužníky s nemovitostí


Obecně lze říci, že z hlediska přístupu věřitele je dlužník, který dal věřiteli určitou věc do zástavy, zpravidla nemovitost, zajímavějším partnerem v otázkách dohod ohledně možného prodloužení zaplacení nebo splátkového kalendáře než dlužník, který u věřitele zástavu nemá. Věřitel totiž tím, že má zástavu na dlužníkově majetku má jakési jištění, v případě neplacení dlužníka, kterým je majetková hodnota zástavy. Pokud hodnota zástavy převyšuje pohledávku věřitele, bývá zpravidla přístupnější návrhům ze strany dlužníka v řešení věci.

Další zajímavostí z hlediska novot v exekucích je povinnost pro všechny exekutory, aby zveřejňovali své dražební vyhlášky. Jedná se bezesporu o plus i vzhledem k tomu, že Centrální evidence exekucí, kde se tyto vyhlášky zveřejňují bude propojena s Portálem dražeb, kde jsou dražby zveřejňovány ve formě inzerce. Jistě to přispívá k větší transparentnosti dražeb, přitahuje pozornost široké veřejnosti a zvedá zájem o dražené věci.


Exekutor má nově více pravomocí


Vzhledem k tomu, že na soudní exekutory byla přenesena část rozhodování, kterou dříve v exekucích rozhodovaly soudy, přinese to v mnoha směrech zrychlení procesu, kdy čekání na vyřízení mnohých procesních věcí dříve brzdilo nejen exekutory, ale zatěžovalo i účastníky – ať již věřitele nebo dlužníky.

Autor působí na Exekutorském úřadě Přerov JUDr. Tomáše VrányPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKYPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.