Síkora: Lidé nesprávně chápou hlavní principy životního pojištění

12.02.2010 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Lidé stále správně nechápou hlavní principy a efekty různých druhů životního pojištění, uvedl Tomáš Síkora, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.

Téma týdne: Únor - měsíc životního pojištění

Tento týden jsme se v článcích zaměřili na téma životního pojištění. O ne úplně ideálním chápání pojistných produktů a obvyklých chybách lidí v souvislosti se jejich pojistnou smlouvou jste si mohli přečíst v článcích „Nepodceňujte rizika, i když už jste pojištění“ a „Jak si vybrat pojištění“. Dnes si můžete přečíst interview s Tomášem Síkorou.


Tomáš SíkoraS Tomášem Síkorou, výkonným ředitelem České asociace pojišťoven, jsme si povídali mimo jiné o nesprávném chápání pojistných produktů a o častých chybách, kterých se dopouštějí klienti pojišťoven,o pojistném trhu v ČR a jeho vývoji.


Jak hodnotíte vývoj pojistného trhu v uplynulém roce? Podepsala se nějak krize na pojišťovnictví?

Musím s potěšením zkonstatovat, že se naše prognózy z počátku roku 2009 naplnily nad očekávání. I přes zpomalení dynamiky tempa růstu, kterou jsme v souvislosti s poklesem světové ekonomiky očekávali, vykazují aktuální údaje členů České asociace pojišťoven meziročně růst předepsaného pojistného o 2,5%. Náš loňský odhad očekávaného růstu byl mezi 1 až 2 procenty, navíc s větší důvěrou v růst v oblasti neživotního pojištění. Překvapením je pro nás právě enormní růst předepsaného životního pojištění o 5,1 %, zejména jednorázového pojištění, které vzrostlo meziročně o celých 16,3 %.

Projevila se krize ve větším zájmů klientů o produkty s garantovaným zhodnocením a tradiční kapitálová životní pojištění?

Jak jsem uvedl, krize se naštěstí oblasti životního pojištění výrazně neprojevila. Zájem klientů o kapitálové i investiční životní pojištění je růstově poměrně stabilní. Přibližně polovina klientů vlivem ekonomické situace preferovala tradiční produkty s garantovaným zhodnocením. Druhá část naopak využila období, kdy jsou ceny podílových fondů finančně přístupnější, a lze očekávat vyšší míru zhodnocení a použila investiční pojištění spíše jako spořící nástroj.

Podle dlouhodobých statistik tradiční kapitálové životní pojištění ve srovnání s investičním životním pojištěním upadá, zatímco obliba IŽP silně roste. Čím si tento fakt vysvětlujete?

Myslím, že to nelze takto paušalizovat. Popularita investičního pojištění, která rostla v posledních letech, byla podpořena intenzivnější propagací produktů, které i za cenu vyššího rizika motivovaly klienty svou variabilitou možností k umístění vložených prostředků a vyšším potencionálním výnosem. Bohužel způsob prodeje investičního pojištění jako, v mnohých případech, krátkodobého spořícího nástroje, byl příčinou jejich zklamání z nedosaženého očekávaného výnosu právě v době poklesu kapitálových trhů. Stále tedy existuje řada klientů, která preferuje jistotu výnosu a volí produkty s garancí, tedy i kapitálové životní pojištění. Pojišťovny proto nabízejí i produkty v kategorii IŽP, které jsou svojí povahou velmi podobné KŽP, tj. garantují min. výnos. Ve statistikách se samozřejmě projevuje tímto větší dynamika IŽP, které je vlastně částečně zastoupeno i garantovanými výnosy.

Dá se říci, že KŽP je poněkud zastaralý produkt, jehož nástupcem se stává IŽP? Nebo mají oba produkty na pojistném trhu své místo?

Kapitálové životní pojištění je tradiční a konzervativní produkt s pevnou garancí zhodnocení, a naprosto odpovídá očekávání cílové skupiny klientů, která upřednostňuje jistotu. IŽP je produkt s možností většího zisku s větším rizikem, eventuelně s garancí částečné návratnosti a je alternativou pro zcela jinou skupinu zákazníků. Jednoznačně mají tedy oba typy produktů na trhu svoje místo a najdou si i do budoucna své zákazníky.

Statistiky ukazují, že zájem o životní pojištění každoročně roste, stále se ale objevuje negativní trend podpojištění – nedostatečného krytí rizik. Co způsobuje tento jev a jaká jsou jeho úskalí?

Spotřebitelé skutečně podceňují rizika, jakými jsou trvalé následky úrazu, invalidita či ztráta zaměstnání. Podceňování rizik způsobuje především neznalost pojistných produktů a mýty nejrůznějšího druhu. Lidé stále správně nechápou hlavní principy a efekty různých druhů životního pojištění. Hlavní funkci pojištění zaměňují s produkty určenými primárně ke spoření. Proto preferují takové druhy a nastavení jejich parametrů, které slouží především ke zhodnocení jejich finančních prostředků, na úkor produktů nebo parametrů, které slouží primárně ke krytí zmíněných rizik. Pojistné produkty s výrazným podílem spořící části pak často neodpovídají očekávání pojištěného a nedostatečně pokrývají jeho skutečné potřeby. Náš spotřebitelský průzkum například ukázal, že 75% respondentů sice uzavřelo pojistku pro zajištění svých blízkých, ovšem pouze 25% z předepsaného pojistného je určeno na krytí rizik.

Jaký je podle Vás ve stručnosti optimální rozsah pojištění pro dostatečné krytí rizik, pokud se to dá nějak obecně říci?

Optimální rozsah pojištění je skutečně složité stanovit a doporučit. Je stejně individuální, jako jsou specifické potřeby každého z nás. Orientačně však lze optimální pojistnou částku na smrt odvodit z násobku výše ročního příjmu pojištěného. Měla by činit podle možností klienta dvou až třínásobek jeho ročního příjmu. Při měsíčním výdělku 20 000 Kč by tedy pojistná částka na smrt měla představovat přibližně 480 000 Kč.

Před samotným sjednáním životního pojištění je nutné vyhodnotit standardy rodiny, potřeby či závazky (např. zajištění rodiny, či krytí hypotéky). Pokud je tato pojistná částka příliš nízká, pak ani pojistné krytí v případě pojistné události nebude dostačující. Klientům, kteří již mají životní pojištění sjednané, rozhodně doporučuji pojistnou smlouvu aktualizovat přibližně po třech letech, aby pojistná částka odpovídala jejich aktuální životní situaci a tedy i očekávání.

Letošní únor již po třetí vyhlásila Česká asociace pojišťoven jako měsíc (životního) pojištění. Jaké jsou cíle této kampaně?

Po loňské komunikační a osvětové kampani, zaměřené na pojištění majetku, jsme letos navrátili opět k životnímu pojištění. Nyní se však zaměřujeme především na problematiku krytí rizik.

Naším cílem je předat spotřebitelům jasné a srozumitelné informace o jednotlivých typech produktů životního pojištění a zlepšit jejich povědomí o rizicích a řešení jejich krytí. Názornými prostředky se snažíme veřejnosti vysvětlit principy jednotlivých produktů. Naše články jsou doplněny modelovými situacemi včetně praktických příkladů a výpočtů. Na stránkách www.pojistizivot.cz, které jsme pro letošní kampaň připravili, si mohou návštěvníci dokonce otestovat míru svých znalostí v oblasti životního pojištění ve vědomostním on-line testu.

Kde všude se s touto kampaní mohou lidé dále setkat?

Kromě již zmíněných webových stránek, které jsme životnímu pojištění věnovali se s našimi články, rozhovory nebo anketami mohou lidé setkat na sedmi partnerských webových portálech s finančním zaměřením.

Výstupy z výzkumu veřejnosti a další texty nebo tematické ilustrace budou během měsíce února spatřovat častěji rovněž čtenáři tištěných médií, zaměřujících se na nejrůznější věkové i zájmové skupiny.

Stává se, že kvůli finančním problémům lidé ruší životní pojištění, což je asi poměrně nevýhodné. Lze najít i jiné východisko? Co lze doporučit lidem, kteří se do takové situace ať už z jakéhokoliv důvodu dostanou?

V situaci, kdy není klient schopen splácet, je vždy na místě zahájit jednání s pojišťovnou, u které má pojištění sjednáno. Požádat o odklad plateb, snížení pojistného, přerušení placení pojistného nebo převedení pojištění do stavu bez placení pojistného, předejde tak vymáhání dlužného pojistného. Varuji, vypovězení smlouvy v průběhu jejího trvání bývá pro klienta vždy finančně nevýhodné. Kromě toho, že svůj problém „vyřeší“ s finanční ztrátou u spořící části produktu, přijde navíc o svou pojistnou ochranu, která pro něj může být v případě pojistné události zásadní.

Jaký vývoj pojistného trhu predikujete pro rok 2010? Můžeme očekávat větší růst než doposud?

Vzhledem k nízké citlivosti reakce pojistného trhu na ekonomické změny lze předpokládat, že mírné oživování ekonomiky nebude mít na předepsané pojistné v rámci jednoho roku bezprostřední dopad. Přestože jsem optimista, zásadně výraznější změnu dynamiky na pojistném trhu očekávám nejdříve v roce 2011.


Děkuji za rozhovor, Lukáš Pololáník, Finance.czČeská asociace pojišťoven - Pojisti životČeská asociace pojišťoven (ČAP) zahajuje již potřetí informační kampaň „Únor měsíc pojištění“. Cílem letošního ročníku je předat veřejnosti praktické informace o životním pojištění, zaměřené zejména na pojištění rizik.Pojisti život - Únor měsíc pojištění

Autor článku

Lukáš Pololáník  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ