Jaké výdaje si může uplatnit OSVČ

12.12.2013 | , Finance.cz
DANĚ


Nesprávné použití výdajů může být záminkou kontroly finančního úřadu. A to je určitě dobrá motivace udělat vše správně. Jaké možnosti uplatnění výdajů zákon umožňuje? Pozor na nové omezení při uplatnění výdajů procentem z příjmů!

Osoba samostatně výdělečně činná má dvě možnosti – uplatnit výdaje ve skutečné výši nebo uplatnit výdaje procentem z příjmů z úhrnu zdanitelných příjmů (výdajové paušály).

Výdaje ve skutečné výši

Pokud se OSVČ rozhodne pro první možnost musí si vést daňovou evidenci. Pro uplatnění výdajů platí tato pravidla:
jde o výdaj, který souvisí s příjmy (tj. výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů),
jde o výdaj, který je zaplacen v roce, ve kterém se uplatňuje (např. zálohy, ale existují výjimky - zřizovací výdaje a odpisy),
jde o výdaj, který je dokladovaný a evidovaný například v daňové evidenci,
jde o výdaj, který ještě nebyl zaplacen a zákon ho nezakazuje uplatnit. Pokud ho zákon omezuje, uplatní se v omezené výši.

Při sestavování daňového přiznání budete vycházet z údajů v daňové evidenci. Výdaje uplatníte u všech druhů podnikání a to ve výši prokazatelně vynaložených výdajů dle zákona o daních z příjmů. V tomto případě je nutné uchovávat - archivovat veškeré doklady o realizovaných výdajích pro případnou kontrolu a prokázání jejich daňové uznatelnosti.

Pozor daňově uznatelným výdajem nejsou výdaje na sociální a zdravotní pojištění, které platí fyzická osoba (OSVČ) sama za sebe.

Výdaje procentem z příjmů

Řada osob samostatně výdělečně činných však volí druhý způsob. Neuplatňuje výdaje v prokázané výši, ale procentem z příjmů. V tomto případě si nevede daňovou evidenci, ale stačí ji evidence zdanitelných příjmů.

Pro zdaňovací období 2013 lze uplatnit následující výdaje ve výši:

  • 80 % z příjmů z řemeslných živností a zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
  • 60 % z příjmů z ostatních živností s výjimkou řemeslných,
  • 40 % v ostatních případech, nejvýše však do částky 800 tisíc korun (např. svobodná povolání, autorské honoráře),
  • 30 % z příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, nejvýše však do částky 600 tisíc korun.

Uplatníte-li výdaje procentem z příjmů, má se za to, že v částce výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, tedy například včetně odpisů. V tomto případě je OSVČ povinna vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činností.

TIP: Použijte naši kalkulačku paušálních výdajů!

Omezení u výdajů procentem z příjmů

I když se procentická výše výdajových paušálů oproti roku 2012 nemění, pro zdaňovací období 2013 k určitým změnám dochází. Jedná se o stanovení maximálních částek možných výdajů, které lze odečíst. Toto znamená, že 30% a 40% výdajový paušál bude moci uplatnit pouze OSVČ, jejíž příjmy nebudou vyšší než 2 milióny korun. OSVČ využívající 30% a 40% výdajový paušál mající vyšší příjmy budou muset vést daňovou evidenci nebo účetnictví.

Pokud se rozhodnete uplatnit výdaje ze svého podnikání procentem z příjmů musíte počítat i s dalším omezením, které platí od zdaňovacího období 2013 (tedy budete ho muset použít při podávání daňového přiznání za rok 2013). Pokud použijete výdajové paušály nemůžete si uplatnit slevu na manželku s příjmem do 68 tisíc korun ročně a také nemůžete využít daňové zvýhodnění na děti. Toto platí v případě pokud dílčí základ, ze kterého uplatňujete výdaje procentem z příjmů je vyšší než 50 % celkového základu daně.

Pokud tedy pracujete jako zaměstnanec a zároveň si přivyděláváte jako OSVČ, kde využíváte výdajové paušály, můžete si slevu na manželku bez příjmů a daňové zvýhodnění na děti uplatnit, jestliže součet základů daně (ze zaměstnání), u kterých nejsou uplatněny výdaje paušálem, přesáhnou 50 % celkového základu daně. 


Přečtěte si také: Jak si může OSVČ snížit daň z příjmů?

Co zvolit?

Pokud jste nevedli evidenci výdajů, pak vám nezbude jiná možnost (pozor na omezení). Pokud jste evidovali výdaje, pak je dobré porovnat obě varianty a vybrat si tu, která znamená nižší základ daně.

Pokud chcete v roce 2013 uplatnit výdaje procentem z příjmů a v loňském roce jste je uplatnili v prokázané výši, je třeba upravit rozdíl mezi příjmy a výdaji za zdaňovací období 2012 podle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů prostřednictvím dodatečného daňového přiznání.

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ