Jakým tržním rizikům jsou banky vystaveny?

06.10.2010 | , Finance.cz
ÚČTY A SPOŘENÍ


Tržní rizika vyplývají z vývoje tržních kurzů a cen. Co takové změny mohou bankám způsobit a jak se proti nim mohou banky zajistit?

Kromě rizika úvěrového a rizika likvidity se banka vystavuje mnoha dalším rizikům. Významná jsou rizika tržní. Jedná se o skupinu rizik, které představují potenciální ztrátu vlivem změny tržních cen. Tedy například vlivem změny akciových kurzů, úrokových sazeb, měnových kurzů, cen komodit a dalších. Podle toho se pak jednotlivá rizika označují jako riziko akciové, úrokové, měnové nebo komoditní.

Těmto rizikům jsou banky vystaveny díky tomu, že mají ve svých aktivech nebo pasivech nástroje, které mění svou hodnotu v závislosti na vývoji tržní ceny tohoto nástroje.

Nejvýznamnější z výše uvedených rizik jsou pro banky riziko úrokové a měnové. Banky mají ve svých bilancích velké množství různých nástrojů, které jsou citlivé na změny úrokových sazeb a měnových kurzů. Dále je to riziko akciové, i když v mnohem menší míře, protože banky investice do akcií příliš neprovádějí (jedná se o příliš rizikové investice).

Čtěte také:

 


Akciové riziko


Jak již název napovídá, jedná se o riziko, které souvisí s investicemi do akcií. Jde o riziko, že vlivem změny kurzu akcie bude investice pro banku ztrátová.

Pokud například banka investuje do akcií, které se jí objeví v aktivech (jedná se o její majetek), vystavuje se riziku, že se kurzy akcií nebudou vyvíjet tak, jak očekává. Jestliže banka chce akcie v budoucnu prodat a dosáhnout zisku z rozdílu mezi prodejní a kupní cenou, musí kurz akcie vzrůst. Kurz akcie však může klesnout pod kupní cenu a banka tak utrpí ztrátu. Právě tato potenciální ztráta z investice do akcií představuje akciové riziko.

K zajištění tohoto rizika banky využívají finanční deriváty, například opce, forwardy, futures.


Měnové riziko


Měnové riziko představuje riziko ztráty ze změny měnových kurzů.

Banky totiž neobchodují pouze s domácí měnou, ale provádí obchody i s cizími měnami. Poskytují cizoměnové úvěry, přijímají vklady v cizí měně, obchodují s cennými papíry v cizích měnách apod. Díky tomu jsou citlivé na změny měnových kurzů těch měn, ve kterých mají svá aktiva a pasiva.

Díky změnám těchto měnových kurzů mohou dosáhnout zisku nebo ztráty. Zda banka dosáhne zisku nebo ztráty záleží na skladbě jejích aktiv a pasiv. Pokud drží cizoměnová aktiva (což je její majetek), je pro ni výhodné, pokud kurz této měny roste (její majetek tak nabývá na hodnotě). Tak například nakoupený dluhopis v EUR. Z takového dluhopisu banka získává pravidelné platby v podobě kupónu a ke dni splatnosti vyplacenou nominální hodnotu dluhopisu. Tyto platby získává v EUR, a pokud kurz této měny roste v relaci k CZK, tak platby, které z tohoto dluhopisu získává, mají vyšší hodnotu (po přepočtu na CZK). Kdyby kurz EUR ve vztahu k CZK klesal, situace by byla opačná.

U cizoměnových pasiv působí pohyby kurzu opačným směrem. Pasiva představují závazky banky a je tedy pro ni výhodné, pokud se hodnota těchto závazků snižuje. Banka například přijme vklad v USD a z něj bude muset platit úroky v téže měně. Když bude kurz USD vůči CZK zhodnocovat, bude banka v přepočtu na domácí měnu platit za vklad více. Pokud by naopak kurz USD klesal, závazek banky by se snižoval a platila by za něj relativně méně.

Jelikož změny měnových kurzů působí na obě strany bilance, nelze – podobně jako u úrokového rizika – říci, jaký pohyb kurzů je pro banky výhodnější. Opět totiž záleží na tom, jaká je struktura aktiv a pasiv banky.

K eliminaci měnového rizika je nutné, aby banka udržovala vhodnou strukturu aktiv a pasiv. Zjednodušeně řečeno, aby znehodnocení aktiv vlivem změny kurzu vyvážilo proporcionální snížení hodnoty jejích závazků. Za tímto účelem banky využívají derivátových nástrojů (např. měnových swapů), kterými si banky uzavřou otevřené pozice. Otevřenou pozicí může být například poskytnutý úvěr v cizí měně. Jeho hodnota se mění v závislosti na vývoji kurzu dané měny. Pokud banka vstoupí zároveň do zrcadlově opačné pozice, může všechny potenciální ztráty, ale také ztráty, z vývoje kurzu vynulovat.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: ÚČTY A SPOŘENÍPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.