Odchodem do důchodu se dluhům nevyhnete, právě naopak

14.02.2011 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Počet občanů mající problémy se svými dluhu v posledních letech neustále stoupá. Odchodem do důchodu se samozřejmě dlužníci svých závazků nezbaví, exekuce bude uvalena na jejich důchod. Kolik musí penzistům zůstat v roce 2011 po exekuci?

Pro exekutory je nařízení exekuce z důchodu maličkostí a záležitostí zpravidla několika dní. Lehce si totiž dotazem na ČSSZ zjistí, zda dotyčný dlužník náhodou nepobírá důchod (ať už starobní, vdovský nebo předčasný).

Někteří živnostníci se mylně domnívají, že odchodem do důchodu se svých závazků zbaví. Opak je však pravdou, exekuci z důchodu se nelze nijak vyhnout. Na rozdíl od exekuce ze mzdy, kdy někteří dlužníci raději ukončí řádný pracovní poměr a pracují na černo. Exekuce z důchodu se provádí až do úplného uhrazení dlužné částky. Jestliže má např. OSVČ finanční problémy a neplatí sociální pojištění, tak musí počítat s tím, že tato doba nebude zhodnocena pro důchod. V současné době není takových případů mnoho, ale v budoucnu může taková situace nastat častěji. Důvodem je zvyšování potřebné doby pojištění pro přiznání důchodu až na 35 let v roce 2 018.O exekuci jsou penzisté informováni


Někteří důchodci si stěžují, že nejsou o exekuci informováni. O exekuci obecně však musí být informováni exekutorským úřadem vykonávající exekuci. Než dojde k předání pohledávky exekutorskému úřadu, tak věřitelé své dlužníky zpravidla sami několikrát informují.  Současně ČSSZ Praha v případě exekuce z důchodu zasílá dlužníkovi písemnou zprávu o zahájení exekuce z důchodu a současně uvádí výši měsíčních srážek.

Samozřejmě, ČSSZ Praha již v průběhu exekuce nezasílá dlužníkům průběžný stav dluhu, dlužnou částku si musí každý hlídat sám. Jestliže tedy nedostane některý dlužník patřičné informace o svém dluhu, tak jsou možné dva důvody: nepřebírání pošty nebo nenahlášení změny adresy na úřadech. 

Dále je nutné zdůraznit, že ČSSZ nemá s dluhy nic společného, veškeré stížnosti je potřeba směřovat na příslušný exekutorský úřad a skutečného věřitele. ČSSZ Praha pouze provádí zákonné srážky v souladu se zákonem z důchodu dle exekučního titulu.


Kolik musí důchodci zůstat?


Důchodci dlužníkovi nelze srazit celou penzi. Každému penzistovi musí zůstat nezabavitelné minimum. Srazit celý důchod není tedy možné. Výše nezabavitelného minima záleží na konkrétní rodinné situaci důchodce. Pro rok 2011 došlo ke zvýšení nezabavitelného minima. Nezabavitelné minimum činí dvě třetiny součtu životního minima jednotlivce (3 126 Kč) a nákladů na bydlení jednotlivce (4 863 Kč). Nezabavitelné minimum jednotlivce, tedy i důchodce jednotlivce, v roce 2011 činí částku 5 326 Kč (2/3 x (4 863 Kč + 3 126 Kč)). Pokud musí důchodce ještě vyživovat nějakou osobu, tak se tato částka zvyšuje o 1 331,50 Kč.


Jak se provádí srážky z důchodu?


Exekuce z důchodu se provází z měsíčního starobního, předčasného nebo i vdovského důchodu. Provádí se stejně jako u mzdy. V roce 2011 z částky nad 7 989 Kč (po odečtení nezabavitelného minima) lze již srazit celou částku důchodu. Jestliže je zbylá čistá důchodu dlužníka po odečtení nezabavitelného minima nižší než 7 989 Kč, tak se tato částka vydělí třemi a dvě třetiny musí přitom zůstat dlužníkovi. U přednostních pohledávek (např. výživné) lze srazit dvě třetiny a dlužníkovi zůstane třetina.


  • Praktický příklad
    Pan Novák má měsíční penzi 13 350 Kč. Současně je mu z jeho důchodu prováděna exekuce pro dlužnou částku 140 tisíc Kč (včetně penále) na nezaplaceném zdravotním pojištění při jeho pětileté samostatné výdělečné činnost. Pan Novák si totiž platil pouze důchodové pojištění, aby měl příjmy a dobu pojištění pro výpočet důchodu.
Text Částka
Nezabavitelné minimum 5 326 Kč
Zbylá část důchodu (13 350 Kč – 5 326 Kč) 8 024 Kč
Hranice plně zabavitelného důchodu 7 989 Kč

Srážka z důchodu (8 024 Kč – 7 989 Kč + 2 663 Kč)

2 698 Kč

 

Jenom pro upřesnění je vhodné uvést, že dokud nebude zaplaceno dlužné pojistné, tak nadále panu Novákovi poroste dluh na penále u jeho zdravotní pojišťovny. I toto nové penále (které není součástí současné exekuce) může být v budoucnu vymáháno exekučně. Pro pana Nováka by bylo proto vhodné si na nové penále podat v zákonné lhůtě žádost o prominutí penále u jeho zdravotní pojišťovny. Jeho žádostí se bude následně zdravotní pojišťovna zabývat po uhrazení veškerého dluhu na pojistném.


  • Praktický příklad
    Penzista Sýkora má měsíční důchod 9 800 Kč a na jeho důchod je uvalena exekuce pro nezaplacený spotřebitelný úvěr ve výši 100 tisíc Kč. Kolik mu bude každý měsíc z jeho důchodu sraženo?

Text Částka
Nezabavitelné minimum 5 326 Kč
Zbylá část důchodu (9 800 Kč – 5 326 Kč)  4 474 Kč
Srážka z důchodu (4 474 Kč: 3) 1 491 Kč

 

Autor odpovídá na dotazy v poradně Financování penze.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY