Důchodový systém v Rakousku

14.10.2011 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Důchodový speciál pokračuje pohledem k sousedům. Jaké podmínky musí splnit Rakušané, aby měli nárok na státní penzi? Jak vysoký důchod mohou vzhledem ke svým příjmům očekávat? A jak se postupně zvyšuje důchodový věk v Rakousku?

O důchod si musí Rakušané sami požádat, automaticky není nikomu přiznán. Žádost se vyplňuje na příslušném úřadu důchodového zabezpečení. K přiznání starobního důchodu je v Rakousku zapotřebí splnit dvě zákonné podmínky:


  • dosáhnout důchodového věku

Muži odchází do řádného důchodu v Rakousku v 65 letech, ženy v 60 letech. Postupně však do roku 2033 bude docházet ke zvýšení důchodového věku žen rovněž na 65 let.


  • získat potřebný počet let pojištění

Každý žadatel o důchod musí získat dobu pojištění (tj. platit důchodové pojištění) 15 let v posledních 30 letech nebo 25 let za celý produktivní život. Rovněž v Rakousku se započítvají náhradní doby pojištění (např. péče o dítě se však započítává maximálně do dvou let věku dítěte). Občané odvádí ze svého příjmu v produktivním věku důchodové pojištění. Sazba důchodového pojištění činí 22,8 %, z čehož 10,25 % je sraženo z hrubé mzdy zaměstnanci a 12,55 % za zaměstnance dále odvádí jeho zaměstnavatel. Maximální vyměřovací základ, tj. příjem, ze kterého je sraženo důchodové pojištění, činí 4 110 € měsíčně.


Kdy lze odejít do předčasného důchodu?


Do předčasného důchude lze odejít 3 roky před dosažením důchodového věku. Muži tedy mohou odejít do předčasného důchodu v 65 letech a ženy v 57 letech. Od roku 2017 budou moci ženy odejít do předčasného důchodu nejdříve rovněž v 60 letech. Krácení za předčasný důchod je v Rakousku obdobné jako v Česku. Např. při odchodu do penze rok před dosažením důchodového věku se penze krátí o 4,2 %. Výdělečná činnost v předčasném důchodu je omezena. Předčasný důchodce si nesmí měsíčně vydělat více než 349 €, pokud by si vydělal více, tak by musel důchod vrátit.


Motivace k pozdějšímu odchodu do důchodu


Rakušané, kteří odejdou do důchodu později, než činí jejich důchodový věk, se mohou těšit na vyšší penzi. Při práci jeden rok po dosažení 65 let se penze zvýší o 4,2 %. Po dosažení 65 let, tj. řádného důchodového věku, jsou již výdělečné možnosti občana neomezené. Pracující důchodci podléhají stejnému zdanění jako ostatní zaměstnanci.


Jak vysoký je důchod?


Výše důchodu závisí na příjmech a získaném počtu let pojištění. V současné době se hodnotí příjmy za posledních 20 let. Maximální roční příjem, který se v daném roce započítává, je 55 020 €. Důchod je tedy omezen zhora. Postupně se však počet hodnocených let zvyšuje až na 40 let (od roku 2028). Vyšší příjmy přitom znamenají vyšší státní důchod. Minimální měsíční důchod činí 749 € měsíčně pro jednotlivce nebo 1 120 € pro manželský pár. Důchod je v Rakousku vyplácen 14krát ročně. Při výpočtu důchodu je mnohem menší redukce než v Česku a strop pro výpočet důchodu je poměrně vysoký.

V přiložené tabulce máme uveden poměr čistého důchodu versus čisté mzdy dosahované před odchodem do důchodu u jednotlivých příjmů. Jedná se nejpřesnější údaj. Celkové zdanění penzistů je v Rakousku totiž nižší než pracujících občanů. Rakušan s průměrnou mzdou tak má v současné době penzi ve výši 90 % čistého příjmu před odchodem do důchodu.

Tabulka: Výše státního důchodu v závislosti na příjmu - dosahovaný příjem (v % z průměrné mzdy)

  50 % 75 % 100 % 150 % 200 %
Náhradový poměr   90,5 %  90,3 % 90,3 %  86,3 % 64,8 %

Pramen: OECD, Pensions at a Glance 2011, Austria


Rakušané pobírají penzi v průměru 18 let


Rakouský důchodový systém je pro státní pokladnu poměrně nákladný, výdaje spojené s výplatou důchodu dosahují 12,3 % k HDP. Průměr za všechny členské země OECD je přitom 7,2 % k HDP. Současně se zvyšuje počet občanů starších 65 let v populaci, když 27,6 % občanů je starších 65 let (v zemích OECD 23,6 let). Očekávaná délka života novorozence je v Rakousku 79,9 let (v zemích OECD 78,9 let). S rostoucím věkem střední délka života stoupá, protože jsou překonána rizika úmrtí v kojeneckém věku. Rakušané starší 65 let mají již střední délku života 83,5 let (v zemích OECD 83,1 let). V průměru tedy Rakušané pobírají penzi 18,5 let.

Prameny:
• Europäische Kommission, Beschäftigung, Soziales und Integration, Ihre Rechte der sozialen Sicherheit in Österreich 2011
• OECD, Pensions at a Glance 2011, Austria
• MISSOC DatabasePomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKYPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.