Důchodový systém ve Francii

18.10.2011 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Francouzi odcházejí do důchodu nejdříve ze všech západoevropských zemí, již v 60 letech. Postupné zvyšování důchodového věku na 62 let je z členských zemí OECD nízké. Jak vysoké jsou francouzské penze?

Podmínky pro získání státního důchodu jsou ve Francii poměrně příznivé. Nepatrné zvýšení důchodového věku a nutné doby pojištění se přitom v minulém roce neobešlo bez řady protestů. Důchod ve Francii má dvě úrovně. Francouzi se své mzdy odvádějí povinné důchodové pojištění a doplňkové (zaměstnanecké) pojištění. Pro splnění nároku na státní důchod musí Francouzi splnit dvě podmínky:


  • dosáhnout důchodového věku

Muži i ženy odchází do nejnižšího řádného důchodu v 60 letech. Tato hranice se postupně zvyšuje na 62 let.  Plný důchodový věk je 65 let a postupně se zvyšuje na 67 let. Většina Francouzů však odchází do důchodu co nejdříve. Průměrný věk odchodu do důchodu je totiž ve Francii 61,3 let. Odejít do důchodu v 65 letech je však pochopitelně finančně výhodnější.


  • získat potřebný počet let pojištění

Každý žadatel o důchod musí získat dobu pojištění 41 let. Do doby pojištění se započítávají náhradní doby, např. péče o dítě, studium. Doba pojištění se zvýšila, před několika lety stačilo získat 37,5 let doby pojištění. 


Jak vysoké důchodové pojištění odvádí Francouzi?


Francouzi odvádí ze svého příjmu v produktivním věku důchodové pojištění a doplňkové důchodové pojištění. V souhrnu je důchodové pojištění ve Francii vysoké, stejně jako v Česku. Odvody na pojistném jsou ve Francii progresivní, občané s vyššími příjmy tedy odvádějí efektivně na pojistném více než občané s nižšími příjmy. Pro placení pojistného je ve Francii několik stropů, zaplacené příspěvky na sociálním pojištění snižují daňový základ.


  • Starobní důchod

Sazba důchodového (veřejného) pojištění činí 14,95 %, z čehož 6,65 % je sraženo z hrubé mzdy zaměstnanci a 8,3 % za zaměstnance dále odvádí jeho zaměstnavatel. Maximální vyměřovací základ, tj. mzda, ze které je sraženo důchodové pojištění, činí 2 885 € měsíčně. Zaměstnavatelé dále odvádějí za své zaměstnance 1,6 % z celé mzdy a zaměstnanci 0,1 % z celé mzdy bez omezení. 


  • Doplňkový důchod

Na doplňkovém (nebo zaměstnaneckém) pojištění odvádějí zaměstnanci 3,8 % a zaměstnavatelé 5,2 %, opět maximálně do limitu 2 885 € měsíčně. Zaměstnanci s měsíčním příjmem nad limit 2 885 € však navíc odvádějí z nadlimitní částky až do drojnásobku limitní částky na doplňkovém důchodovém pojištění dále 7,9 % a zaměstnavatelé z této částky odvádějí 11,8 %. 


Předčasný a pozdější odchod do důchodu


Předčasný odchod do důchodu je možný od 56 let a 57 let při splnění určitých zákonných podmínek. Náhradový poměr se v tomto případě pohybuje okolo 80 %. Splnit podmínky pro odchod do důchodu před 60 rokem však není snadné, je zapotřebí získat dostatečnou dobu pojištění (přes 40 let). V případě, že občané získají v 60 letech 40 let pojištění a dále pracují, tak si za každý rok zvyšují svoji penzi o 5 %. Pracovat a pobírat důchod lze při dodržení zákonných limitů.


Jak vysoký je francouzský důchod?


Francouzský důchod patří z členských zemí OECD k mírně nadprůměrným. Redukce při výpočtu důchodu je ve Francii nižší než v Česku. Protože občané s vyššími příjmy odvádí do limitu vyšší pojistné, tak mají Francouzi s vyššími příjmy vyšší náhradový poměr při odchodu do důchodu. V přiložené tabulce máme uveden poměr čistého důchodu versus čisté mzdy dosahované před odchodem do důchodu u jednotlivých příjmů. Celkové zdanění penzí je nižší než mzdy. Francouz s průměrnou mzdou tak má v současné době penzi ve výši 60,4 % čistého příjmu před odchodem do důchodu.

Tabulka: Výše státního důchodu v závislosti na příjmu - dosahovaný příjem (v % z průměrné mzdy)

  50 % 75 % 100 % 150 % 200 %
Náhradový poměr   69,4 %  60,6 % 60,4 %   53,1 % 49,0 %

Pramen: OECD, Pensions at a Glance 2011, France


Francouzi pobírají penzi nejdéle


Penzijní systém ve Francii je poměrně nákladný, 12,5 % k HDP (průměr za země OECD je 7,2 % k HDP). V průměru odcházejí Francouzi do důchodu v 61 letech, přičemž průměrná střední délka života 65letého občana je 85 let. Zjednodušeně můžeme říci, že v průměru si Francouzi užijí penzi 24 let. To je nejvíce ze všech členských zemí OECD. Ve Francii žije 28,2 % občanů starších 65 let.

Prameny:
• Europäische Kommission, Beschäftigung, Soziales und Integration, Ihre Rechte der sozialen Sicherheit in Frankreich 2011
• OECD, Pensions at a Glance 2011, France
• MISSOC DatabasePomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKYPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.