Důchodový systém ve Velké Británii

20.10.2011 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Státní penze ve Velké Británii patří mezi nejnižší v EU. Životní úroveň občanů v penzi tak závisí především na vlastním spoření a investicích v produktivním věku. Rovněž důchodový věk 68 let je v EU jeden z nejvyšších. Jaké jsou důchodové podmínky ve VB?

Veřejný důchodový systém má ve Velké Británii dvě úrovně: paušální základní důchod a důchod v závislosti na odvodech na pojistném v produktivním věku. Veřejný důchodový systém je však ve Velké Británii doplněn rozsáhlým dobrovolným důchodovým systémem

Zaměstnavatelé nabízí zaměstnanecké pojištění, kterého je účastna přibližně polovina všech zaměstnanců. Většina občanů je účastna na dobrovolném osobním důchodovém pojištění. Britové totiž přistupují ke své penzi velice zodpovědně a mnoho rodin má vlastní důchodové plány. Pouze ze státní penze žije tedy ve Velké Británii méně důchodců než v ostatních západoevropských zemcíh.  V průměru si začínají Britové sami spořit a investovat na penzi již ve 28 letech, to je nejdříve ze všech zemí EU a dříve než Američané.


Podmínky pro přiznání státní penze


Pro přiznání státního důchodu musí Britové splnit dvě zákonné podmínky: dosáhnout důchodového věku a získat potřebnou dobu pojištění.  • dosáhnout důchodového věku

Důchodový věk se ve Velké Británii postupně zvyšuje. Ženy narozené před 5. dubnem 1950 odchází do důchodu v 60 letech. Muži odchází do důchodu v 65 letech. Důchodový věk žen se postupně zvyžuje tak, aby v roce 2020 odcházely ženy rovněž do důchodu v 65 letech. Mezi lety 2024 až 2028 se důchodový věk pro muže i ženy zvýší na 66 let. V letech 2034 až 2036 se důchodový věk zvýší na 67 let pro muže i ženy. A mezi lety 2044 až 2046 se důchodový věk zvýší na 68 let. Do důchodu v 68 letech budou tedy odcházet Britové narozeni v roce 1978 a později.  • získat potřebný počet let pojištění

Minimální doba pojištění nutná k přiznání důchodu je 30 let. Čím vyšší dobu pojištění občan získá, tím vyšší penzi bude mít, protože doba pojištění ovlivňuje výši důchodu. V produktivním věku odvádí Britové ze svého příjmu sociální pojištění, které je jedno z nejnižších v EU. Nízké sociální pojištění je hlavním důvodem, proč je státní penze v Británii nízká. Jednotné sociální pojištění v sobě zahrnuje jak důchodové pojištění, zdravotní pojištění, tak nemocenské pojištění a pojištění nezaměstnanosti. Zaměstnanec odvádí na sociálním pojištění 11 % ze své hrubé mzdy a zaměstnavatelé 12,8 % z hrubé mzdy zaměstnance.


Předčasný důchod pouze za „své“


V Británii neexistuje předčasný důchod. Občané, kteří odejdou do důchodu dříve, než činí jejich důchodový věk, tak žijí do dosažení důchodového věku ze svých prostředků. Státní důchod je vždy tedy přiznán při splnění zákonných podmínek teprve při dosažené řádného důchodového věku. Zvýhodněn je však pozdější odchod do důchodu. Původně se státní důchod zvyšoval za každý odpracovaný rok navíc o 7,4 %, v současné době činí zvýšení důchodu dokonce 10,4 % za každý odpracovaný rok navíc.


Jak vysoký je státní důchod?


Paušální výše státního důchodu v letech 2009, 2010 i v roce 2011 činí 97,65 GBP týdně pro jednotlivce, což je 14 % průměrné týdenní mzdy. Pro manželský pár je paušální státní důchod 156,15 GBP týdně. Druhá část státního důchodu závisí na dosahovaném příjmu a placeném pojistném v produktivním věku. Výpočtová formule v sobě zahrnuje redukci. Britové s vyššími příjmy v produktivním věku tak mají nižší náhradový poměr (výši důchodu k čistému příjmu před odchodem do důchodu) než Britové s nižšími příjmy. Občan s průměrnou mzdou tak má čistý státní důchod ve výši 41,5 % průměrného čistého příjmu před odchodem do důchodu.

Tabulka: Výše státního důchodu v závislosti na příjmu - dosahovaný příjem (v % z průměrné mzdy)

  50 % 75 % 100 % 150 % 200 %
Náhradový poměr  67,5 % 50,6 % 41,5 %  30,5 % 23,9 %

Pramen: OECD, Pensions at a Glance 2011, United Kingdom


Británie má podprůměrné náklady na penze


Poměrně nízká státní penze v Británii je důvodem, proč jsou náklady důchodového systému ve Velké Británii nižší než v ostatních zemích a dosahují pouze 5,4 % k HDP (průměr za země OECD je 7,0 %). Průměrná střední délka života 65leteho Brita je 83,2 let. V průměru tedy čerpají Britové penzi 18 let.

Prameny:
• Europäische Kommission, Beschäftigung, Soziales und Integration, Ihre Rechte der sozialen Sicherheit in Vereinigten Königreich 2011
• OECD, Pensions at a Glance 2011, United Kingdom
• MISSOC DatabasePomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKYPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.