Úvěrový rádce: Clubcard kreditní karta od Home Creditu

26.10.2011 | , Finance.cz
ÚVĚRY A PŮJČKY


Plánujete v době Vánoc sáhnout i po nějakém úvěrovém nástroji? V rámci série článků o vánočních půjčkách jsme se podívali podrobně na známou Tesco kartu, nabízenou pod názvem Clubcard kreditni karta.

Za necelé dva měsíce tu máme Vánoce, ale šílenství v obchodech začne o mnoho týdnů dříve. Postupně se bude zintenzivňovat nabídka maloobchodníků a reklamní kampaně nás budou lákat na všechno možné, co by naši blízcí a milí mohli pod vánočním stromečkem najít. Ale kde na to všechno vzít?

Jednou z možností jak si udělat Vánoce plné dárků, aniž by na to člověk měl, je čerpání peněz z kreditní karty. Již notnou chvíli nám svojí kreditní kartu ve spolupráci se společností Home Credit a.s. nabízí obchodní dům Tesco pod názvem Clubcard kreditni karta. Jak vypadá splátkový kalendář? Na kolik nás půjčka asi tak vyjde a jaké možné nástrahy na nás čekají, pokud nebudeme řádně platit svůj dluh?


O co vlastně jde? A pro koho je produkt určen?


Nová kreditní karta je klasickou kreditní kartou, která má navíc určité výhody při nákupu v obchodním řetězci Tesco. Za každých utracených 10 Kč na je vám připočítán 1 bod. Na jeden účet může sbírat body celá rodina. Po nasbírání minimálně 300 bodů obdržíte v pravidelném vyúčtování Clubcard poukázky a slevové kupony.

Nás bude ale hlavně zajímat karta jako úvěrový nástroj. Podmínky pro získání karty jsou poměrně jednoduché a v podstatě je splňuje téměř každý, i ten kdo má velmi malý příjem.


Úvěrový rámec a splátky


Využívání kreditních karet může být za podmínek dodržování splátkového kalendáře (a všech ostatních pravidel daných smlouvou) jedna z nejvýhodnějších forem nákupů na úvěr. Po uzavření úvěrové smlouvy je zájemci o úvěr zřízen úvěrový účet a stanoven úvěrový rámec, v rámci kterého může opakovaně čerpat úvěr. Maximálně si však může držitel kreditní karty půjčit nevyčerpanou částku ze zůstatku úvěrového rámce, maximum je stanoveno na 100 tisíc korun. Clubcard kreditní kartu je možné používat jak v tuzemsku, tak i v zahraničí, je pouze nutné platit v obchodech akceptujících platební karty MasterCard.

Mezi nejdůležitější podmínku řadíme včasné a řádné měsíční splácení alespoň minimální měsíční splátky. Její výška a termín splatnosti lze zjistit z výpisu účtu. Pokud je minimální splátka nižší než 400 Kč, což je stanoveno jako splátkové minimum, platí klient právě tuto částku. Jednotlivá splátka by ale neměla překročit vyčerpanou částku za předchozí měsíc. Pokud bude dlužník splácet svůj závazek způsobem minimálních splátek, může se mu zakoupené zboží pěkně prodražit.

  • Příklad: Klient bude jednorázově čerpat částku do výše úvěrového limitu stanoveného na 30 tisíc Kč. Následně bude splácet měsíčně minimální danou částku. Nebude mít žádnou mimořádnou splátku.
počet splátek  115 (klient splácí měsíčně 4% z dlužné částky)
RPSN 32,72 %
celková splatná částka 68.064 Kč
měsíční úroková sazba  2,19%
měsíční poplatek pro 1. rok 0 Kč
měsíční poplatek pro další roky 49 Kč

Zdroj: Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. pro Tesco kreditní karty

Dlužník musí také brát v potaz to, že splátka je uhrazena až dnem připsání na úvěrový účet. Mylně se někteří mohou domývají, že stačí v den splatnosti podat příkaz k úhradě. Mezi těmito daty je doporučeno si dát časovou rezervu pro bankovní převod 3 pracovní dny a pro platbu poštovní poukázkou dokonce 5 pracovních dnů.

Pokud je klient vzorný a uhradí celý svůj dluh do 20. dne následujícího měsíce, nehradí žádné úroky z částky použité na bezhotovostní nákupy.

Tabulka: Příklady úvěrových rámců

Výše úvěrového rámce v Kč  RPSN  Celková částka splatná (v Kč)
10 000  29,84% 11 484
15 000  29,76% 17 220
20 000  29,71%  22 956
25 000  29,79% 28 704
30 000  29,76% 34 440
35 000  29,14% 40 080
40 000  28,22%  45 636
45 000  27,22% 51 132
50 000  26,27% 56 592
55 000  25,40%  62 028
60 000  24,64% 67 452

Zdroj: Příloha úvěrových podmínek společnosti Home Credit a.s. pro Tesco kreditní kartu
Uvedené splátky jsou za předpokladu čerpání celé výše úvěrového rámce okamžitě, bezhotovostně a v plné výši. Úvěr je na jeden rok a splacený ve 12 stejně vysokých splátkách.


Možné nástrahy


Problém může nastat, když se dlužník dostane do prodlení se splátkami, v takovém případě je karta zablokována a věřitel pošle dlužníkovi upomínku, za kterou si podle úvěrové smlouvy může účtovat poplatek a pokutu.

Ani přeplatek na úvěrovém účtu však není dobrý, pochopitelně, že musí být vrácen dlužníkovi, ovšem až na písemnou žádost a ještě za něj účtován poplatek dle sazebníku 60 Kč.

Další problém může nastat, pokud držitel kreditní karty nějakým omylem chybně uvede variabilní symbol, v tomto případě pak věřitel situaci řeší jako nehrazenou splátku a následně pak podniká i daná opatření.

Pokud klient řádně nehradí měsíční splátky je povinen platit denně úrok z prodlení ve výši 0,08% z dlužné částky, i zde je stanoveno minimum, které měsíčně činní 360 Kč.

Home Credit také může účtovat upomínku, tou může být jak telefonické upozornění, sms zpráva nebo e-mail, za první upomínku dlužník hradí 120 Kč, za další už třikrát tolik.

Aby toho nebylo málo, Home Credit si také v úvěrových podmínkách vyhrazuje právo jednostranně měnit svůj sazebník, to že dlužník tuto skutečnost akceptuje, dává najevo transakcí na svém úvěrovém účtu, měsíční splátkou nebo opětovným čerpáním úvěru. Tato transakce musí být provedena po termínu účinnosti změn.


Použít na vánoční dárky novou úvěrovou kartu nebo ne?


Kreditní karty jsou jednou z nejlepších variant pro nákup vánočních dárků pokud se nám nedostává vlastních prostředků. Potenciální zájemce by si především měl dobře přečíst úvěrovou smlouvu, seznámit se s riziky a možnými nástrahami, které na něj mohou číhat, pokud nebude řádně splácet. Nutné je si také uvědomit, že v případě splácení nejnižší možné splátky se nám zakoupená věc může velmi prodražit. Na druhou stranu musíme zmínit i to, že pokud by byl dlužník schopen zaplatit celou dlužnou částku v následujícím, měsící není mu účtován žádný úrok.

Autor článku

Simona Rottová


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKY