Vdovský důchod v roce 2012

19.12.2011 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Pro rok 2012 dochází ke zpřísnění podmínek pro výplatu vdovského důchodu. Jak vysoký je vdovský důchod? Jaké podmínky je potřeba splnit?

Nárok na vdovský důchod má při splnění zákonnných podmínek pouze manželka (manžel). Družka (druh) nemá nárok na vdovský důchod po zemřelém partnerovi, i když měli společnou domácnost a žili spolu několik let. Nárok na vdovský důchod není automatický a je potřeba splnit zákonné podmínky. Dále je nutné si písemně o vdovský důchod zažádat na místně příslušné OSSZ.


Zákonné podmínky


Vdova (vdovec) má nárok na vdovský důchod po manželovi, jestliže byl zemřelý manžel:


  • a) poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo
  • b) splnil ke dni smrti podmínku potřebé doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu.

V praxi není nejčastěji vdovský důchod přiznán, jestliže zemřelý manžel (manželka) nezískal potřebnou dobu pojištění. Jedná se zejména o případy, kdy zemřelý byl příliš dlouho veden v evidenci úřadu práce.

Praktický příklad: Vdova paní Zelená si požádá o vdovský důchod po zemřelém 49letém manželovi. Pan Zelený však získal pouze 23 let pojištění. V posledních 10 letech byl navíc 8 let veden v evidenci úřadu práce. Pan Zelený ke dni úmrtí nedosáhl důchodového věku. Současně nesplnil potřebnou dobu pojištění. Pan Zelený však nesplnil ani podmínku pro přiznání invalidního důchodu, neboť musel získat v posledních 10 letech 5 let pojištění, což nesplnil. Vdově paní Zelené tak nevznikne nárok na vdovský důchod.


Kdy se pobírá vdovský důchod déle než rok?


Vdova (vdovec) má na vdovský důchod nárok po dobu jednoho roku od smrti manžela. Po uplynutí jednoho roku lze vdovský důchod pobírat pouze, když je splněna některá ze zákonných podmínek, a sice vdova (vdovec):


  • a) pečuje o nezaopatřené dítě
  • b) pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
  • c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
  • d) je invalidní ve třetím stupni
  • e) dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.


Obnova vdovského důchodu pouze do dvou let


Jestliže vdova (vdovec) nesplňuje jednu z uvededých podmínek po uplynutí jednoho roku pobírání vdovského důchodu, tak nárok na vdovský důchod ze zákona zaniká. Když je však některá z těchto podmínek splněna do dvou let ode dne, kdy se splní některá ze zákonných podmínek, tak vzniká nárok na vdovský důchod znovu. Lhůta se od roku 2012 tedy zkracuje z pěti let na dva roky. Nová dvouletá lhůta se vztahuje pouze na nároky vzniklé v roce 2012. U nároků vzniklých v roce 2011 a dříve je zachována pětiletá lhůta. O obnovu vdovského důchodu je vždy nutné si písemně zažádat na OSSZ. Automaticky se tak nestane.


Nové manželství = zánik vdovského důchodu


Pokud vdova nebo vdovec uzavřou nové manželství, zaniká jim nárok na výplatu důchodu. Od ledna 2012 nemají již ani nárok na roční výplatu důchodu. V roce 2011 a dříve totiž platilo, že po uzavření nového manželství náležela vdově částka ve výši 12 měsíčních splátek vdovského důchodu.


Jak je vysoký vdovský důchod?


Vdovský důchod se stejně jako ostatní důchody skládá ze základní a procentní výměry. Jak vysoký je vdovský důchod v roce 2012?


  • a) Základní výměra je 2 270 Kč.
  • b) Procentní výměra činí 50 % procentní výměry starobního nebo invalidního pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok zemřelý manžel.

Praktický příklad: Paní Černé zemře v únoru 2012 její manžel. Pan Černý pobíral důchod ve výši 11 270 Kč (základní výměra důchodu 2 270 Kč, procentní výměra důchodu 9 000 Kč). Paní Černá ještě pracuje. Paní Černá bude mít vdovský důchod ve výši 6 770 Kč (2 270 Kč + 4 500 Kč).


Jak je to při souběhu důchodu?


Jestliže vdova (vdovec) již sám pobírá důchod (starobní nebo invalidní), tak je potřeba dodržet při výpočtu vdovského důchodu pravidla o souběhu více důchodů. Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního nebo invalidního důchodu a na výplatu vdovského důchodu, vyplácí se nejvyšší důchod v plné výši a z ostatních důchodu se vyplácí polovina procentní výměry.

Praktický příklad: Důchodce pan Červený zemře v únoru 2012, pobíral starobní důchod ve výši 11 270 Kč (základní výměra důchodu 2 270 Kč, procentní výměra důchodu 9 000 Kč). Paní Červená pobírá starobní důchod 10 270 Kč. Vdovský důchod činí 4 500 Kč (9 000 Kč x 50 %). Protože paní Červená pobírá již vlastní důchod, bude její vdovský důchod poloviční, tedy 2 250 Kč (4 500 Kč x 50 %). Celkový důchod paní Červené bude 12 520 Kč (její starobní důchod 10 270 Kč + vdovský důchod 2 250 Kč).

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY