Kde se nejvíce zvýšily sazby DPH?

04.01.2012 | , Finance.cz
DANĚ


Každodenní nákupy se nám v roce 2012 z důvodu zvýšení snížené sazby DPH z 10 % na 14 % prodraží. Jak se zvyšují sazby DPH v posledních letech v zemích EU?

Zvyšování DPH je však trendem ve většině vyspělých zemí. V Maďarsku stoupla základní sazba DPH během tří let dokonce o 7 %. Jak vysoká je DPH v zemích EU? 

Během ekonomické krize se v mnoha vyspělých zemích světa zvýšily sazby DPH. Vyšší DPH prodražují občanům nákupy. Konečnými plátci DPH jsou totiž spotřebitelé. Z každého nákupu zboží nebo služby je státní pokladna bohatší. Ve všech členských zemích EU patří výnos z DPH mezi nejdůležitější příjmy pro státní pokladnu. Výnos z DPH se v posledních letech ještě zvyšuje, protože světovým trendem je přesouvat zdanění do nepřímých daní.


Vyšší DPH pocítí státní pokladna okamžitě


DPH je daň ze spotřeby (stanovuje se procentem z ceny), kterou se zatěžuje přidaná hodnota poskytovaného zboží a služeb. Konečné daňové břemeno tak nesou spotřebitelné. Během ekonomické krize se v zemích EU stalo moderní zvyšovat právě DPH. Jedním z důvodů je skutečnost, že se okamžitě dostaví vyšší daňový výnos (na rozdíl od přímých daní). Vyšší nepřímé daně navíc „nezhoršují“ tolik podnikatelské prostředí jako vyšší přímé daně. Proto se v současné době zvyšují především nepřímé daně.


Od 15 % po 27 %


Nejnižší sazba DPH je v Lucembursku (15 %), nejvyšší v Maďarsku (27 %). Ve Švédsku a Dánsku je 25% sazba daně. Pro většinu zemí je typické, že v posledních letech zvyšovaly sazby DPH, a to i opakovaně. Ve kterých zemích se dlouho neměnila žádná sazba DPH? V Rakousku (od roku 1984), Dánsku a Lucembursku (od roku 1992). Základní sazba DPH se ještě poměrně dlouho neměnila ve Švédsku (od roku 1990), Belgii (od roku 1996) a Bulharsku (1999).


Kde se zastaví růst DPH?


Od roku 2009 došlo ve většině členských zemí EU ke zvýšení sazeb DPH. Tak časté změny v minulosti nebyly zvykem.


  • Pro rok 2009 zvýšila DPH Litva, a to dokonce opakovaně, od 1. ledna z 18 % na 19 % a poté od 1. 9. 2009 z 19 % na 21 %. Lotyšsko zvýšilo základní sazbu DPH z 18 % na 21 %. Estonsko zvýšilo základní sazbu DPH z 18 % na 20 %. Maďarsko zvýšilo základní sazbu DPH od 1. 7. 2009 dokonce z 20 % na 25 %.
  • Během roku 2010 zvýšilo DPH i Česko (základní sazbu DPH z 19 % na 20 % a sníženou sazbu DPH z 9 % na 10 %).  DPH zvýšilo i Finsko (z 22 % na 23 %, z 12 % na 13 % a z 8 % na 9 %). Řecko zvýšilo DPH dvakrát během roku, od 15. března z 19 % na 21 % a od 1. července z 21 % na 23 %. Španělsko zvýšilo základní sazbu DPH od 1. 7. 2010 z 16 % na 18 % (sníženou ze 7 % na 8 %).
  • Pro rok 2011 zvýšilo DPH opět hned několik členských zemí EU. Základní sazba DPH na Slovensku se zvýšila z 19 % na 20 %, v Portugalsku z 21 % na 23 %, ve Velké Británii z 17,5 % na 20 %, Lotyšsko z 21 % na 22 % (snížená sazba se zvýšila z 10 % na 12 %), Řecko zvýšilo nižší sazby DPH (z 5,5 % na 6,5 % a z 11 % na 13 %), Polsko zvýšilo nižší sazby DPH (ze 7 % na 8 % a z 3 % na 5 %), Irsko zvýšilo od 1. července pro vybraný okruh zboží nižší sazbu DPH na 9 % a Itálie od 17. září zvýšila základní sazbu DPH z 20 % na 21 %. Dále Řecko od 1. září 2011 přesunulo potraviny a nealkoholické nápoje ze snížené sazby 13 % DPH na základní 23% sazbu DPH
  • Pro rok 2012 zvyšuje sníženou sazbu DPH Česko (z 10 % na 14 %), Maďarsko zvyšuje základní sazbu z 25 % na 27 % a Irsko zvyšuje základní sazbu DPH z 21 % na 23 %, od 1. března 2012 se zvýší základní sazba DPH na Kypru (z 15 % na 17 %), ve Francii se zvýšila dolní sazba DPH z 5,5 % na 7 % (základní potraviny zůstávají na úrovni 5,5% sazby daně) a v Itálii se má zvýšit základní sazba DPH v září 2012 z 21 % na 23 % a snížená sazba DPH z 10 % na 12 %. V Portugalsku jídlo v restauracích podléhá již základní sazbě DPH místo základní sazbě DPH.


Pouze v Dánsku je jednotná sazba DPH


Jednotná sazba DPH je v EU zavedena pouze v Dánsku (25 %), některé zboží a služby jsou však od DPH osvobozeny. Ve všech ostatních zemích EU je zavedeno více sazeb DPH. Některé země EU dokonce využívají legislativní možnosti a mají zavedeny tři sazby daně (základní, sníženou a super sníženou). Tři sazby daně jsou zavedeny např. v Řecku, Španělsku, Francii, Irsku, Itálii, Lucembursku. Některé zboží či služby jsou navíc i v těchto zemích od DPH osvobozeny.

Tabulka: Sazby DPH v EU pro rok 2012 (v %)

Země Základní sazba DPH  Snížená sazba DPH
Maďarsko  27 5
Dánsko 25 -
Švédsko 25 12 a 6
Rumunsko 24 9
Finsko 23 13 a 9
Řecko 23 13 a 6,5
Polsko 23 8,5
Portugalsko 23 13 a 6
Irsko 23 13,5 a 4,8
Itálie 23* 12* a 4
Lotyšsko 22 12
Belgie 21 12 a 6
Litva 21 9 a 5
Rakousko 20 12 a 10
Bulharsko 20 7
Česko 20 14
Estonsko 20 9
Slovinsko 20 8,5
Velká Británie  20 5
Slovensko  20 10
Francie 19,6 7, 5,5 a 2,1
Německo  19 7
Nizozemí 19 6
Malta  18 8
Španělsko 18 8 a 4
Kypr  17* 5
Lucembursko 15 12, 9, 6 a 3

*Na Kypru bude 17% sazba DPH od března, v Itálii od září
Prameny:  European Commission, Taxation and Customs Union and WorlWide Tax „Tax Rates Around The World“ and TMF Group „Vates Rates“Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ