Dobrovolné důchodové pojištění v roce 2012

16.01.2012 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Kdo chce odejít v letošním roce do důchodu, ten musí dosáhnout důchodového věku a musí získat 28 let pojištění. Kdy je řešením dobrovolné důchodové pojištění? Jaké jsou podmínky v roce 2012?

Někteří lidé mají problémy získat potřebnou dobu pojištění. Po roce 2018 bude nutné získat dokonce 35 let pojištění...

Podmínky pro přiznání důchodu se zpřísňují. Každoročně je potřeba získat vyšší dobu pojištění a „malá důchodová reforma“ prodloužila důchodový věk. V letošním roce musí dobu pojištění 28 let získat žadatelé o klasický starobní důchod i žadatelé o předčasný důchod. Potřebnou dobu pojištění musí však také získat žadatelé o invalidní důchod. Aby mohl být invalidní důchod vyplácen, musí být splněna podmínka doby pojištění v posledních 10 letech před vznikem invalidity. Délka doby pojištění je odstupňována podle věku a to:


 • věk do 20 let    méně než 1 rok
 • od 20 do 22 let   1 rok
 • od 22 do 24 let  2 roky
 • od 24 do 26 let   3 roky
 • od 26 do 28 let  4 roky
 • nad 28 let   5 roků

V případě nesplnění potřebné doby pojištění nemůže být důchod přiznán. V některých případech může být řešením právě dobrovolné důchodové pojištění. Dobrovolné důchodové pojištění je však omezeno. Po podání žádosti o důchod (starobní či invalidní) to není vůbec možné. Proto je vhodné řešit volbu dobrovolného důchodového pojištění včas. Chybějící doba pojištění totiž znamená, že občan nesplní podmínky pro přiznání důchodu (starobního či invalidního) a místo důchodu bude občan odkázán na sociální dávky. 


Co je to doba pojištění?


Do doby pojištění se započítávají všechny roky, kdy je z příjmu odváděno důchodové pojištění, např. na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, ze samostatné výdělečné činnosti. Dále se však do doby pojišění započítávají náhradní doby pojištění, kdy sice není placeno důchodové pojištění, ale tato doba se započítává do doby pojištění. Jedná se např. o studium v prvních šesti letech po dosažení 18 let před rokem 2010, osobní péče o dítě do 4 let, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu. Některé náhradní doby se započítávají v plném rozsahu (vojenská služba, péče o dítě do 4 let, péče o bezmocnou osobu). Ostatní se započítávají z 80 % (např. evidence na úřadu práce v povoleném rozsahu, civilní služba do roku 2004).


Komplikace s evidencí na úřadu práce


Hodně lidí se špatně domnívá, že jsem-li evidován na úřadu práce, tak jsem pojištěn. A tady v praxi často vzniká problém. Jestliže je totiž žadatel o důchod příliš dlouho v evidenci na úřadu práce, tak nesplní podmínku nutné doby pojištění. A to jak pro starobní důchod, tak pro invalidní důchod.


 • Evidence na úřadu práce se totiž do doby pojištění započítává pouze po dobu, kdy náleží občanovi podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci. Dále potom se započítává evidece po dobu 3 let, kdy podpora v nezaměstnanosti nebo rekvalifikaci nanáleží. Tato doba se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod. Do věku 55 let se tato doba započítává pouze z jednoho roku.


Dobrovolné důchodové pojištění 1 760 Kč


Protože pro rok 2012 došlo ke zvýšení minimálního vyměřovacího základu na 6 285 Kč, tak se zvýšilo i dobrovolné důchodové pojištění, a to na částku 1 760 Kč měsíčně (28 % z 6 285 Kč).

Rok Dobrovolné důchodové pojištění
2010 1660 Kč
2011 1732 Kč
2012 1760 Kč

 
Při platbě dobrovolného důchodového pojištění je rozhodující rok, ve kterém se pojištění platí. Nikoliv tedy rok, za který se platí. Při platbě dobrovolného důchodového pojištění v roce 2012 za rok 2011 se tedy bude platit 1 760 Kč měsíčně. Dobrovolné důchodové pojištění se platí za celé kalendářní měsíce. Žádost se podává na místně příslušné OSSZ dle trvalého bydliště.


Omezení dobrovolného pojištění


Dobrovolné důchodové pojištění je omezeno zákonem. Především lhůty pro zpětné doplacení. Proto je nutné na dobrovolné pojištění myslet včas. Vždy je nutné podat písemnou přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění. Dobrovolné důchodové pojištění je upraveno v § 6 o důchodovém pojištění. Podívejme se na najčastější případy a jejich omezení. Pojištěny jsou tedy občané starší 18 let, jestliže podali přihlášku k účasti na pojištění a jedná se o dobu:


 • Evidence na úřadu práce. Dobu, kdy nenáležela podpora v nezaměstnanosti, je nutné doložit potvrzení úřadu práce. Tuto dobu dopojistit zpětně přihláškou k dobrovolnému pojištění bez časového omezení. Vždy však před podáním žádosti o důchod.
 • Studium na střední nebo vysoké škole. Od roku 2010 se doba studia totiž nezapočítává do doby pojištění. Tuto dobu je nutné doložit např. vysvědčením, maturitní zkouškou, indexem či potvrzením školy. Rovněž dobu studia lze dopojistit zpětně bez časového omezení.
 • Výdělečné činnosti v cizině po 31. prosinci 1995 při dodržení zákonných podmínek (např. u zaměstnanců, OSVČ). Dopojistit lze pouze dva roky před podáním přihlášky k dobrovolnému důchodovému pojištění.
 • Výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy uzavřené s vysílající organizací podle zvláštního právního předpisu. Dopojistit lze pouze dva roky před podáním přihlášky k dobrovolnému důchodovému pojištění.
 • Činnosti v České republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele, při splnění zákonných podmínek. Dopojistit lze pouze dva roky před podáním přihlášky k dobrovolnému důchodovému pojištění.


Jak je to v ostatních případech?


Dobrovolně důchodově se dopojistit lze i z jiných důvodů. Podmínkou je podání přihlášky k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění. V těchto ostatních případech je však možné získat účast na dobrovolném pojištění v rozsahu 10 let. Za dobu přede dnem podání přihlášky je přitom účst na pojištění možná nejvýše v rozsahu jednoho roku bezprostředně před tímto datem.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKYPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.