Snahu Ministerstva spravedlnosti odskáčeme všichni aneb úprava vyhlášky 484/2000 Sb. v otázkách a odpovědích

20.01.2012 | , Finance.cz
ÚVĚRY A PŮJČKY


Úprava vyhlášky bude mít za následek prostředí, ve kterém budou nároky věřitelů prakticky nevymahatelné, uvádí Kamil Kavka v rozhovoru pro Finance.cz.

Ministerstvo spravedlnosti ČR připravuje vydání aktualizované vyhlášky 484/2000 Sb., která upraví přiznávání nákladů právního zastoupení advokátů. Novela  jež má vstoupit v platnost od 1.3.2012, výrazně sníží tyto odměny u bagatelních sporů*. Trochu jiný pohled na problematiku přináší rozhovor s jednatelem inkasní společnosti M.B.A. Finance Kamilem Kavkou.

* bagatelní spor – pohledávka do 10.000 Kč

Co vlastně řeší vyhláška 484/2000 Sb., která půjde do legislativní rady vlády?
Vyhláška připravovaná Ministerstvem spravedlnosti upravuje, kromě jiného, výši paušální odměny věřitele za zastoupení advokátem v řízeních, jejichž předmětem je zaplacení peněžité částky. Novela vyhlášky tyto zákonné odměny sníží. Je důležité si uvědomit, že tato paušální vyhláška původně vznikla z důvodu zjednodušení pravidel týkajících se rozhodování o nákladech soudních řízení.

Proč vám vadí snížení odměn advokátů, vždyť co se děje s některými prodanými pohledávkami, to je děs.
Zásadním omylem, který se v médiích vyskytuje, je skutečnost, že tyto náklady „shrábnou advokáti“ – nejedná se o odměnu advokáta, ale paušální náhradu nákladů věřitele, které mu vznikly s právním zastoupením advokátem.
K věci - rozdělujme problém na dvě roviny. Tou první je existence spekulativního trhu, na němž se dějí poněkud necitlivá žalování doslova korunových pohledávek, ale já chci zdůraznit, že to je velmi okrajová záležitost. Tím se seriózní inkasní agentury nezabývají.
Druhá rovina je práce profesionálních inkasních společností, které pracují výhradně pro renomované společnosti, jako jsou banky, pojišťovny, mobilní operátoři a jiní. V těchto obchodních svazcích je přísně definováno, jaký proces a jaké inkasní kroky jsou vůči dlužníkům činěny. Troufám si tvrdit, že naprosto všechny tyto společnosti vždy před žalobou provádějí poměrně intenzivní mimosoudní vymáhání. A protože problematiku oné druhé roviny známe, obáváme se, že vyhláška půjde proti věřiteli a jeho možnosti dostupnými zákonnými prostředky se domoci uhrazení závazku.

Vysvětlete, jak souvisí mimosoudní vymáhání s odměnami advokátů.
Jednoduše. Vezmu si za příklad typické pohledávky pojišťoven. Pojišťovací domy si velmi zakládají na prozákaznickém chování, takže jejich mimosoudní vymáhání je tak dlouhé a intenzivní, že ani při úspěšnosti kolem 50 % se jim tento náklad nevrátí. Když pak polovinu případů zažalují, kde navíc platí soudní poplatek, má pojišťovna co dělat, aby se jí to vyplatilo. Pokud bude snížena odměna advokáta, už vůbec se věřiteli nevyplatí žalobu podávat. Vznikne tak prostředí, ve kterém budou nároky věřitelů prakticky nevymahatelné.

Máte jiný návrh, jak zabránit spekulantům s pohledávkami?
Jistě. Souhlasíme například s tím, že u nejnižších pohledávek do 1 000,- Kč má dojít ke snížení odměny advokáta. A rozhodně podporujeme, aby bylo povinností věřitele před podáním žaloby dlužníka písemně jednoznačně upozornit. Věřte, že seriózní společnosti to dělají již dnes a to v dosti širokém rozsahu a intenzitě. Dlužník má několik možností, jak se s věřitelem dohodnout na uhrazení či postupném splacení dluhu.

Co se stane, když nová vyhláška začne platit?
Názor naší inkasní společnosti je zřejmý. Žalování nízkých dluhů, které se nepodaří vymoci mimosoudně, se nevyplatí řešit prostřednictvím soudu či exekuce. Věřitelům se sníží celková efektivita inkasa, ale hlavně, jakmile zmizí onen „strašák“ potenciálního soudního řízení, promítne se to do platební morálky neplatičů vůbec. Čili my pak očekáváme nárůst počtu dlužníků. Vrátíme se tak do 90-tých let, kdy neexistovali soukromí exekutoři a pohledávky, které dlužníci platit nechtěli, byly v podstatě nevymahatelné.

Takže být věřitelem bude nevýhodou?
Po zvýšení soudních poplatků je tohle další krok oslabení jejich pozice. Ale hlavně, ono se může stát nevýhodou být dobře a poctivě platící zákazník, klient. Protože pokud věřitelům klesnou počty úspěšně vymožených pohledávek, budou muset tento výpadek kompenzovat. Co když to promítnou do cen svých služeb a produktů?

Děkujeme za rozhovor, redakce Finance.cz

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKY