Kam až sahá dlouhá ruka exekutora?

21.03.2012 | , Finance.cz
ÚVĚRY A PŮJČKY


Zaujmout v případě potíží s placením dluhu strategii mrtvého brouka se nevyplácí. Dříve nebo později totiž můžeme čekat exekutora. Co všechno má právo tento nezvaný návštěvník z našeho domova odnést?

Do potíží se splácením dluhů se může dostat leckdo. Někdo řeší situaci aktivně, jiný zodpovědně komunikuje s věřitelem. Zdaleka nejhorší variantou, ale za každých okolností zůstává nehradit své závazky a zároveň se vyhýbat věřiteli. Takové jednání totiž zákonitě končí nařízením exekuce.

Exekutor? Nejsem doma

Vyhnout se nepříjemné návštěvě exekutora je lákavé. Pokud si ale dlužník myslí, že prosté neotevření dveří, odjezd na dlouhou dovolenou nebo dokonce vystěhování do jiného bydliště, zabrání zabavení majetku exekutorem, žije v bláhové naději. Exekutor rozhodně neodchází od zamčeného bytu s prázdnou. Má totiž právo při mobiliární exekuci vstoupit i do bytu, provozovny a dalších prostor, v nichž se předpokládá dlužníkův majetek dokonce i v jeho nepřítomnosti. Požádá o asistenci policii a přizve si zámečníka, který zamčené dveře otevře. Náhrady za tyto služby pak jdou samozřejmě na konto dlužníka, čímž se mu celková dlužná částka opět o něco navýší.

Tohle mi vzít nemůžete, potřebuji to

Je toho jen opravdu málo, co vám podle zákona exekutor do svého soupisu zahrnout nesmí. Dle právních předpisů se jedná o věci, které nezbytně potřebujete k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů. Potíž je ovšem v tom, že každý dlužník má jiné základní potřeby. Takzvané obvyklé vybavení domácnosti je pojem sám o sobě problematický a spíše by měl být nahrazen vhodnějším výrazem „nezbytné vybavení domácnosti“. Dlužník tak nemůže čekat, že mu zůstane například myčka nádobí, byť je to v dnešní době docela obvyklé vybavení domácnosti.

Z morálního hlediska nezabavitelné

Přestože se povolání soudního exekutora netěší v očích veřejnosti nijak závratné popularitě, vykonává pouze vyšší mocí nařízenou práci. Přeci jen však není exekuční řízení bezcitným mechanismem. V soupisu zabavených položek se tak nemohou objevit věci, jejichž následný prodej je v rozporu s morálními pravidly. Dlužník se z tohoto důvodu může spolehnout, že má právo nechat si kromě obvyklého vybavení domácnosti také běžné oděvy či zdravotnické potřeby a jiné věci, které potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě. Stejně tak nemůže exekutor zabavit dlužníkovi hotovost do částky 1000 Kč. K věcem, jež nemohou být z morálního důvodu zabaveny, však patří také snubní prsten a jiné předměty podobné povahy. I zde se tedy nabízí prostor k problematickému výkladu právního předpisu.

Problém dlužícího člena domácnosti je i můj

Pokud žijete v jedné domácnosti s dlužníkem, který neplněním svých závazků věřiteli dospěl až k přikázané exekuci, měli byste být také na pozoru. Při návštěvě exekutora se totiž jen velmi těžko vysvětluje, že například kávovar je majetkem vaším, nikoliv dlužníkovým. Častěji se stává, že vykonavatel zkrátka zabaví, co mu pod ruku přijde a jeví se dobře prodejné. Pokud tedy máte podezření, že by váš spolubydlící mohl figurovat v exekučním řízení, schraňujte si pro jistotu veškeré doklady od věcí, které jste koupili z vlastních peněz – průkazná je faktura, paragon nebo jiný doklad vystavený na vaše jméno, případně svědectví třetí osoby. Pokud vlastnictví dané věci nejste schopni doložit, můžete se obrátit na soud a doufat, že vám bude soudně uznáno a věc poté zpátky navrácena.

Zadlužený nájemník zdrojem problémů

Při nařízené exekuci se exekutor rovněž nebude pídit, zda je vybavení dlužníkovo, nebo jestli bylo součástí bytu, který má dlužník v podnájmu. Proto není vůbec od věci při pronajímání zařízeného bytu smluvně ošetřit vlastnictví movitého majetku nacházejícího se v bytě. Ideální je celou situaci ošetřit notářsky ověřeným seznamem věcí, podepsaným nájemníkem i majitelem bytu. Tento pak může majitel v případě exekuce předložit jako pádný argument pro nezabavování sepsaného majetku. V opačném případě pak může čekat opět jen soud a doufat v jeho příznivý verdikt. 

Aby dluhy nebolely aneb Jak se potížím vyhnout?

Dostat se do situace, kdy nejsme schopni splácet, není žádnou ostudou. Vše se dá totiž hned v zárodku řešit, nemusí vůbec dojít k výše popsaným katastrofickým scénářů a dlužník se navíc nemusí ani v nastalé nepříjemné situaci cítit pod nesnesitelným tlakem. Jako u všeho však i zde platí, že nejúčinnější ochranou je prevence – v tomto případě zejména prevence proti podpisu nevýhodných smluv o půjčce u neseriózního poskytovatele.

V případě seriózní instituce, jakou bývá banka, je získat půjčku sice složitější, ale dlužníkovi to přináší jisté bezpečí a služby navíc v případě neschopnosti splácet: „Komplikacím se dá předejít tím, že budete s bankou komunikovat. Ta je totiž na to, že se její klienti mohou dostat do potíží se splácením, vždy připravena, a má řadu opatření, která po dohodě s klientem pomohou situaci zvládnout,“ komentuje problematiku Naďa Borková Gallová, ombudsmanka České spořitelny. Tato banka se pak snaží lidem ve finanční tísni pomoci mimo jiné také tím, že finančně zaštítila TV pořad Aby dluhy nebolely, který se vysílá každý pátek od 16.00 na ČT2 a zábavnou formou radí, jak se nepředlužit či na jaké nástrahy si dávat pozor u poskytovatelů neseriózních půjček. Česká spořitelna rovněž finančně podporuje obecně prospěšnou společnost Poradna při finanční tísni, na kterou se můžete kdykoli s důvěrou obrátit a jejích služeb se Vám dostane bezplatně 5 dnů v týdnu (www.financnitisen.cz).

Odsoudit exekutory za jejich veskrze nepopulární činnost je samozřejmě jednoduché. A v případech, kdy exekutor překročí své pravomoce, je to samozřejmě i na místě. Mějme však na mysli, že z celkového počtu více jak 750 tisíc exekučních řízení jde o případy v počtu pouhých promile. Je důležité si uvědomit, že exekutor řeší jen následek příčiny, kterou způsobil ten, kdo si půjčil peníze, avšak zpět je dobrovolně nevrací. A upřímně si přiznejme, že stejný problém může v životě potkat kohokoli z nás. Pak nezbude, než požádat soud a následně soudního exekutora o přiznání a vymožení toho, na co máme právo.

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKY