Kde se platí nejvyšší daň z příjmu?

28.03.2012 | , Finance.cz
DANĚ


Ve většině členských zemí OECD je progresivní zdanění. Se kterou maximální sazbou daně museli počítat občané ve vyspělých zemích světa při vyplňování daňového přiznání za rok 2011? V Česku patří mezi nejnižší. V zemích OECD se pohybuje maximální sazba daně od 16,5 % po 56,5 %. Proč je v Česku sazba daně 20,1? 

Sazba daně z příjmu fyzických osob u zaměstnanců dosahuje v Česku 20,1 % z hrubé mzdy. V Česku se totiž počítá zdanění ze superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené o sociální a zdravotní pojištění.

Výpočet skutečné sazby daně z příjmu v Česku:

 • Hrubá mzda    25 000 Kč
 • Superhrubá mzda  33 500 Kč
 • Daň z příjmu    5 025 Kč (15 % z 33 500 Kč)
 • Skutečná sazba daně      20,1 % (5 025 Kč: 25 000 Kč)

Efektivní sazba daně, tedy poměr mezi skutečnou daňovou povinností a hrubou mzdou, se v Česku za rok 2011 pohybovala od 0 % po 18,8 %. Důvodem je uplatnění slevy na poplatníka ve výši 1 970 Kč měsíčně. Nejvyšší efektivní zdanění mají zaměstnanci s příjmem ve výši maximálního vyměřovacího základu. Od této částky efektivní zdanění již klesá. Protože z příjmu nad maximální vyměřovací základ se již neodvádí sociální a zdravotní pojištění. Maximální vyměřovací základ v roce 2011 činil 1 781 280 Kč. Pro zjednodušení budeme tedy počítat 148 440 Kč měsíčně. Zaměstnanci uplatňující daňové zvýhodnění na děti odvedli na dani méně.

 • Bezdětní zaměstnanci neodvedli na dani z příjmu ničeho v roce 2011 až do měsíčního příjmu 9 770 Kč. Superhrubá mzda je 13 100 Kč (9 770 Kč x 1,34, zaokrouhleno dle zákona). Daň z příjmu je 1 965 Kč (13 100 Kč x 15 %), po uplatnění slevy na dani na poplatníka ve výši 1 970 Kč je daňová povinnost 0 Kč. 
 • Efektivní sazba daně z příjmu u občanů s měsíčním příjmem 148 440 Kč je 18,8 %. Superhrubá mzda je 199 000 Kč (148 440 Kč x 1,34, zaokrouhleno dle zákona). Daň z příjmu je 29 850 Kč (199 000 Kč x 15 %), po uplatnění slevy na dani činí daň z příjmu 27 880 Kč. Efektivní zdanění je tedy 18,8 % (27 880 Kč: 148 440 Kč).

Nejnižší sazba daně je na Slovensku

Z členských zemí OECD se maximální sazba daně z příjmu pohybuje od 16,5 % na Slovensku po 56,5 % ve Švédsku. V Česku byla v roce 2011 sazba daně z příjmu pro zaměstnance 20,1 % a je po Slovensku druhá nejnižší. Přestože je na Slovensku 19% sazba daně z příjmu fyzických osob, tak činí maximální sazba daně 16,5 %. Proč? Daňová povinnost se počítá se základu daně, kterým je hrubá mzda snížené o zaplacené sociální a zdravotní pojištění. Obdobně to funguje ve více členských zemí OECD. Česko je jedinou členskou zemí OECD, kde skutečná sazba daně je vyšší, než je oficiální sazba daně z příjmu.

Výpočet skutečné sazby daně z příjmu na Slovensku

 • Hrubá mzda   960 €
 • Zdravotní pojištění     38,4 € (960 € x 4 %)
 • Sociální pojištění    90,2 € (960 € x 9,4 %)
 • Základ daně   831,4 € (960 € - 38,4 € - 90,2 €)
 • Daň     158 € (19 % z 831,4 €)
 • Sazba daně                 16,5 % (158 : 960)

Efektivní zdanění se na Slovensku liší v závislosti na využití nezdanitelné položky a odpočtů na děti.

Porovnávání sazby daně

Ve většině členských zemí je zavedeno progresivní zdanění. Občané s vyššími příjmy tedy odvedou na dani z příjmu více. V přiložené tabulce máme u všech členských zemí OECD uvedenu maximální sazbu daně z příjmu fyzických osob a skutečnou maximální sazbu daně z přijmů fyzických osob. Skutečná sazba daně je vyšší pouze v Česku. Česko je jedinou zemí, kde se daň z příjmu fyzických osob u zaměstnanců počítá ze superhrubé mzdy. V některých zemích jsou sazby stejné (např. Austrálie, Kanada nebo Velká Británie). Ve většině zemí je skutečná sazba daně z příjmu nižší, protože se daňový základ snižuje o zaplacené pojistné, jak jsme si ukázali na příkladu Slovenska. 

 • Nejvyšší skutečná maximální sazba daně je ve Švédsku (56,5 %), Velké Británii (50 %), Nizozemí (49,2 %), Finsku (48,2 %), Dánsku (48,1 %).
 • Naopak nejnižší skutečná maximální sazba daně z příjmu je na Slovensku (16,5 %), Česku (20,1 %), Estonsku (20,4 %) a Polsku (20,9 %). Ve všech ostatních dosahuje skutečná sazba daně z příjmu více než 30 %.

Tabulka: Maximální sazba daně z příjmu v zemích OECD (za rok 2011)

Země Skutečná maximální
sazba daně (v %)
Zákonná maximální
sazba daně (v %)
Švédsko 56,5 56,6
Velká Británie 50,0 50,0
Nizozemí
49,2
52,0
Finsko 48,2
49,2
Dánsko
48,1
52,2
Irsko 48,0
48,0
Německo
47,5
47,5
Japonsko 47,2
50,0
Austrálie 46,5
46,5
Kanada 46,4
46,4
Belgie 45,3
53,7
Izrael 45,0
45,0
Španělsko 45,0
45,0
Portugalsko 44,5
50,0
Island 44,4
46,2
Rakousko 43,7
50,0
USA 41,7
41,7
Lucembursko 41,3
41,3
Itálie 40,8
45,6
Norsko 40,0
40,0
Chile 39,7
40,0
Francie 38,4
46,7
Řecko 37,6
45,0
Švýcarsko 36,0
41,7
Turecko 35,7
35,7
Maďarsko 35,6
16,0
Korea
35,2
38,5
Nový Zéland 33,0
33,0
Slovinsko 31,9
41,0
Mexiko 30,0
30,0
Polsko 20,9
32,0
Estonsko 20,4
21,0
Česko 20,1
15,0
Slovensko 16,5
19,0

 Pramen: OECD, Tax Database, Part I. Taxation of Wage Income (2011), Table I.7. Top statutary personal income taxPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ