Co byste měli vědět o výpočtu důchodu v roce 2012?

29.03.2012 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Chystáte se v letošním roku odejít do starobního důchodu? Potom byste měli vědět, na čem bude záviset výše Vašeho důchodu a na co si dát pozor? I maličkosti mohou při výpočtu důchodu rozhodovat.

V letošním roce se důchod počítá trošku jinak než v roce 2011. Došlo např. ke změnám redukčních hranic.  Od ledna 2013, 2014 a 2015 bude opět jiný výpočet. Podívejme se na základní pravidla při výpočtu řádného starobního důchodu v roce 2012.

Důchod není automatický

Dosažení důchodového věku automaticky neznamená, že budeme mít nárok na starobní důchod. Současně je totiž nutné získat potřebnou dobu pojištění. V roce 2012 je nutné získat 28 let pojištění. Dosažení důchodového věku taky neznamená, že je nutné odejít z práce. Kdo chce, ten může dál normálně pracovat. Důchodový věk není žádný výpovědní důvod. Odchod do důchodu je výhradně osobním rozhodnutím každého zaměstnance. I po dosažení důchodového věku lze daále pacovat na základě smlouvy na dobu neurčitou. O důchod je potřeba si zažádat na místně příslušné OSSZ dle místa bydliště.

Jaké příjmy ovlivní výši důchodu?

Při výpočtu důchodu v roce 2012 se hodnotí dosažené příjmy v letech 1986 až 2011. Kdo tedy odejde do důchodu v průběhu roku 2012, tak nemusí mít strach, že nižší příjmy v letošním roce nějak negativně ovlivní výši důchodu. Samozřejmě platí, že čím vyšší příjmy, tím vyšší důchod. U nižších příjmů však platí, že je důchod poměrně vysoký (v porovnání s předchozím příjmem). U vyšších příjmů je to naopak. I po legislativních změnách je redukce při výpočtu důchodu v Česku jedna z nejvyšších členských zemí OECD. Z dosažených příjmů za roky 1986 až 2011 se vypočte osobní vyměřovací základ, což je zjednodušeně řečeno průměrná měsíční mzda v současné hodnotě. Dřívější příjmy se pro účely výpočtu důchodu násobí příslušným koeficientem. Jestli znáte přesně své příjmy, tak můžete využít důchodové kalkulačky na Finance.cz: http://www.finance.cz/duchody-a-davky/kalkulacky-a-aplikace/kalkulator-starobniho-duchodu/ Pro lepší přehlednost si v tabulce uvedeme měsíční výši důchodu u jednotlivých příjmů. Ve všech případech počítáme, že žadatel o důchod získal 40 let pojištění.

Tabulka: Výše důchodu u jednotlivých příjmů (při 40 letech pojištění)

Osobní vyměřovací základ Měsíční důchod Osobní vyměřovací základ Měsíční důchod
Osobní vyměřovací základ
Měsíční důchod
8 000 Kč 7 070 Kč 20 000 Kč 10 409 Kč 35 000 Kč 12 509 Kč
10 000 Kč 8 270 Kč 22 000 Kč 10 745 Kč 40 000 Kč 12 989 Kč
12 000 Kč 9 065 Kč 24 000 Kč 11 081 Kč
45 000 Kč 13 469 Kč
14 000 Kč 9 401 Kč 26 000 Kč 11 417 Kč 50 000 Kč 13 949 Kč
16 000 Kč 9 737 Kč 28 000 Kč 11 753 Kč 80 000 Kč 16 829 Kč
18 000 Kč 10 073 Kč 30 000 Kč 12 029 Kč 110 000 Kč 19 256 Kč

vlastní výpočty autora

Při výpočtu důchodu je tedy potřeba si pohlídat, aby se započetly všechny příjmy. Obzvlášť důležité je to v případech, kdy občané v některých měsících pracovali souběžně třeba pro dva zaměstnavatele. Všechny mzdové doklady je potřeba schovávat.

Čím více odpracovaných let, tím lépe

Výše důchodu nezávisí pouze na příjmech, ale také na získaném počtu let pojištění. Do doby pojištění se započítávají roky, kde je z příjmu odváděno důchodové pojištění a dále náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let, evidence na ÚP či studium před rokem 2010). Pro výpočet důchodu se započítává pouze vždy ukončený celý rok. Jestliže někdo získá při dosažení důchodového věku 39 let pojištněí a 355 dní, tak je dobré termín odchodu do důchodu o 10 dní odložit. Aby se získal celý rok pojištění a při výpočtu důchodu se započítalo 40 let pojištění místo 39 let pojištění. Opět je důležité si pohlídat dobu pojištění. Aby při výpočtu důchodu měla ČSSZ ve své databázi údaje odpovídající skutečnosti. Každý rok pojištění hraje důležitou roli. V přiložené tabulce si vypočítáme měsíční důchod u občana s osobním vyměřovacím základem 24 000 Kč v závislosti na získaném počtu let pojištění.

Tabulka: Výše důchodu v závislosti na době pojištění (osobní vyměřovací základ = 24 000 Kč)

Počet let pojištění Měsíční důchod Počet let pojištění Měsíční důchod
Počet let pojištění Měsíční důchod
29 let 7 070 Kč 35 let 10 409 Kč 41 let 12 509 Kč
30 let 8 270 Kč 36 let 10 745 Kč 42 let 12 989 Kč
31 let 9 065 Kč 37 let 11 081 Kč
43 let 13 469 Kč
32 let 9 401 Kč 38 let 11 417 Kč 44 let 13 949 Kč
33 let 9 737 Kč 39 let 11 753 Kč 45 let 16 829 Kč
34 let 10 073 Kč 40 let 12 029 Kč 46 let 19 256 Kč
vlastní výpočty autora

 

O důchod si lze zažádat 4 měsíce dopředu

Důchod je potřeba plánovat dopředu. V dostatečném předstihu vědět, že údaje v databázi ČSSZ odpovídají skutečnosti. Aby byly při výpočtu důchodu započítány všechny příjmy a veškerá doba pojištění. Ať není vypočtený důchod zbytečně nižší. Proto je nutné v dostatečném předstihu před odchodem do důchodu si zažádat o zaslání Infromativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP). Na základě vlastní žádosti je tento doklad zaslán do tří měsíců a každý občan může o zaslání tohoto tiskopisu požádat jednou ročně. V tomto tiskopisu jsou uvedeny všechny údaje pro výpočet důchodu, která má ČSSZ ve své evidenci. Kontrolou se zjistí, zda jsou v pořádku a případné nesrovnalosti se při sepsání žádosti o důchod „vydokladují“. Lehkovážnost může zbytečně znamenat nižší důchod. Ze zákona si však lze o důchod požádat 4 měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Zpětně si zažádat o řádný starobní důchod lze 5 let zpětně.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKYPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.