Mateřská jako plná mzda. Snaha EU se zatím nekoná

04.04.2012 | , Finance.cz
DANĚ


Minimálně činí mateřská dovolená v zemích EU 14 týdnů. Výše mateřské se potom v jednotlivých zemích liší. Ve většině zemí EU je mateřská vysoká jako předchozí mzda nebo plat. Jak dlouhá je mateřská v EU? Jak vysoká je mateřská v Česku? 

V Česku činí mateřská 70 % z vyměřovacího základu. Snahou Evropského parlamentu bylo, aby mateřská dosahovala plné výše předchozího příjmu a minimální délka mateřské byla 20 týdnů. Prozatím však toto opatření evropskou legislativou neprošlo.

Mateřská a rodičovský příspěvek nejsou totožné

V Česku pobírají maminky nejprve peněžitý příspěvek v mateřství (mateřskou) a po skončení mateřské rodičovský příspěvek. Mateřská se vyplácí celkem 28 týdnů, narodí-li se dvě nebo více dětí tak 37 týdnů. Mateřská se poskytuje od 6. až 8. týdne před očekávaným porodem. Rodičovský příspěvek lze potom čerpat až do 4 let věku dítěte. U rodičovského příspěvku si rodiče sami volí délku. Nárok na mateřskou není v Česku automatický, je zapotřebí splnit zákonné podmínky (účast na pojištění a dobu pojištění). Jestliže není splněna zákonná podmínka pro přiznání mateřské, tak je ihned od narození dítěte vyplácen rodičovský příspěvek.

  • Zatímco během mateřské dostávají ve všech členských zemích EU maminky náhradu mzdy, tak během rodičovské dovolené již nikoliv. Možnost čerpat rodičovský příspěvek do 4 let věku dítěte je v Česku ojedinělá. Např. v Irsku, Nizozemí nebo Španělsku není placená rodičovská dovolená. V jiných zemích trvá jenom několik měsíců. Např. v Belgii (3 měsíce), Portugalsku (4 měsíce).

Jak vysoká je mateřská v Česku?

Výše mateřské závisí na předchozím výdělku za 12 předcházejících měsíců, ze kterého se vypočítá denní vyměřovací základ. Při výpočtu mateřské se denní vyměřovací základ redukuje. Mateřská potom činí 70 % z denního vyměřovacího základu. V přiložené tabulce máme uvedenou mateřskou u vybraných příjmů.

Tabulka: Výše mateřské v Česku v roce 2012

Průměrný příjem Měsíční mateřská
 (30 dní)
Průměrný příjem Měsíční mateřská
 (30 dní)
Průměrný příjem Měsíční mateřská
 (30 dní)
10 000 Kč 6 930 Kč
20 000 Kč 13 830 Kč 30 000 Kč 19 470 Kč
12 000 Kč 8 310 Kč 22 000 Kč 15 210 Kč 40 000 Kč 23 250 Kč
14 000 Kč 9 690 Kč 24 000 Kč 16 590 Kč 50 000 Kč 25 350 Kč
16 000 Kč 11 070 Kč 26 000 Kč 17 850 Kč 60 000 Kč 27 420 Kč
18 000 Kč 12 450 Kč 28 000 Kč 18 660 Kč 100 000 Kč 30 810 Kč

vlastní výpočty autora

V mnoha členských zemích EU činí mateřská dokonce 100 % předchozího výdělku. Na druhou stranu je v ostatních zemích EU nižší rodičovský příspěvek. Není výjimkou, že po vyčerpání náhrady mzdy během mateřské jsou další měsíce rodiny odkázány již pouze na jeden příjem.

Rodičovský příspěvek v Česku

Celková výše rodičovského příspěvku činí v Česku 220 tisíc Kč za celé období. Rodiče si přitom mohou sami zvolit délku pobírání rodičovského příspěvku. Tímto krokem ovlivňují í výši rodičovského příspěvku. Při kratší variantě je pochopitelně příspěvek vyšší. Doba pobírání rodičovskéhop příspěvku se pohybuje od dvou do čtyř let věku dítěte. Rodičovský příspěvek nesmí být vyšší než 70 % předchozího výdělku a měsíčně nesmí činit více než 11 500 Kč.

Nejdelší mateřská je v Norsku

Z evropských zemí se nejdéle pobírá příspěvek v mateřství v Norsku, kde existuje možnost volby. Lze pobírat příspěvek v mateřství 47 týdnů v plné výši mzdy nebo 57 týdnů ve výši 80 % mzdy. Na Slovensku došlo od ledna 2011 ke zvýšení délky pobírání mateřské na 34 týdnů, od ledna letošního roku dokonce na 40 týdnů. Po Norsku je tak nejdelší mateřská dovolená na Slovensku. Mateřská na Slovensku je však nižší než v Česku, činí 65 % vyměřovacího základu. Ještě v roce 2010 to však bylo 55 %, pro rok 2011 došlo ke zvýšení na 60 % a od letošního roku je mateřská na Slovensku 65 % z vyměřovacího základu. Na třetím místě je Česku (28 týdnů).

  • Nejkratší dobu lze příspěvek v mateřství pobírat v Německu, Maltě a Švýcarsku (14 týdnů). Následuje Slovinsko, Finsko a Belgie (15 týdnů).

Již nyní je v mnoha evropských zemích náhrada mzdy během mateřské ve výši původní mzdy nebo platu. Např. v Norsku, Lucembursku, Nizozemí, Rakousku, Francii nebo Německu. Výše mateřského příspěvku je však omezena, zpravidla okolo průměrné mzdy. Občané s nadstandardními příjmy tedy nedostanou příspěvek ve výši svého příjmu. V dalších zemích je však příspěvek během mateřské nižší. Např. v Česku 70 % z vyměřovacího základu, na Slovensku 65 %, ve Švýcarsku 80 %, v Belgii 82 % prvních 30 dní a potom 75 %, Irsko 80 %.

Tabulka: Délka mateřské ve vybraných evropských zemích

Země Délka mateřské dovolené
(v týdnech)
Země Délka mateřské dovolené
(v týdnech)
Norsko 47
Řecko 17
Slovensko 34
Francie 16
Česko 28
Lotyšsko 16
Irsko 26
Lucembursko 16
Velká Británie 26
Nizozemí 16
Maďarsko
24
Rakousko
16
Estonsko 20
Španělsko 16
Lichtenštějnsko 20
Belgie 15
Polsko 20
Finsko 15
Dánsko 18
Slovinsko 15
Kypr
18
Švýcarsko
14
Litva 18
Malta
14
Rumunsko
18
Německo 14

Prameny: MISSOC ANALYSIS 2011

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ