Zdanění práce v Česku je jedno z nejvyšších v OECD

24.05.2012 | , Finance.cz
DANĚ


Přestože je v Česku zavedena nízká rovná 15% sazba daně z příjmu, tak je zdanění práce při porovnání členských zemí OECD nadprůměrné. Hlavním důvodem je vysoké sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem.

Rostoucí dluhy vyspělých zemí světa jsou jedním z hlavních důvodů, proč zdanění práce v roce 2011 stouplo oproti předchozímu roku v 26 zemích z 33 členských zemí uvedených v tabulce. Údaje pro Řecko za rok 2011 nejsou ještě k dispozici. Zdanění práce se zvyšovalo především Evropě. Např. na Novém Zélandu a USA se dokonce napatrně snížilo. Více se z důvodu změn daňových sazeb a daňových parametrů zvyšovaly odvody zaměstnanců na dani z příjmů fyzických osob, odvody na sociálním pojištění se měnily podstatně méně.

  • Česko patří mezi země, kde se zdanění práce v roce 2011 oproti roku 2010 zvýšilo nepatrně. A to z důvodu zavedení tzv. povodňové daně, kdy se snížila sleva na poplatníka z 2 070 Kč na 1 970 Kč.

Praktický výpočet

Průměrná měsíční mzda v Česku za rok 2011 činila 24 319 Kč. Právě u průměrné mzdy si vypočítáme, jak se liší čistá mzda bezdětného zaměstnance a mzdové náklady zaměstnavatele. Výpočet je proveden dle legislativy v roce 2011. Pro rok 2012 došlo pouze k jedné změně, když se zvýšila základní sleva na poplatníka o 100 Kč. Čistá mzda v roce 2012 by tedy byla o 100 Kč vyšší než v roce 2011.

Ilustrační foto

Zdanění práce u průměrné mzdy dosahuje v Česku 42,5 %

Tabulka: Výpočet zdanění práce u průměrné mzdy
Text
Částka (v Kč)
Hrubá mzda
24 319 Kč
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem
1 095 Kč (24 319 x 4,5 %)
Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem
2 189 Kč (24 319 x 9 %)
Sociální pojištění placené zaměstnancem
1 581 Kč (24 319 x 6,5 %)
Sociální pojištění placené zaměstnavatelem
6 080 Kč (24 319 x 25 %)
Superhrubá mzda (zaokrouhleno dle zákona)
32 600 Kč (24 319 + 2 189 + 6 080)
Daň z příjmu
2 920 Kč (32 600 x 15 %) - 1970)
Čistá mzda
18 723 Kč (24 319 - 1 095 - 1 581 - 2 920)
Mzdové náklady zaměstnavatele
32 588 Kč (24 319 + 2189 + 6 080)
Celková daň
13 865 Kč (32 588 - 18 723)
Zdanění (v %)
42,5 % (13 865 : 32 588)

vlastní výpočty autora

Bezdětný zaměstnanec pobírající průměrnou mzdu sice dostane na svůj bankovní účet 18 723 Kč, ale svého zaměstnavatele ve skutečnosti stojí 32 588 Kč. Rozdíl mezi těmito částkami jsou daně (sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu). Zdanění práce tak u průměrné mzdy dosahuje v Česku 42,5 %.

  • Vyšší zdanění průměrné mzdy z členských zemí OECD za rok 2011 bylo pouze v Belgii (55,5 %), Německu (49,8 %), Maďarsku (49,4 %), Francii (49,4 %), Rakousku (48,4 %), Itálii (47,6 %), Švédsku (42,8 %), Finsku (42,7 %) a Slovinsku (42,6 %).

Zdanění v Evropě je vyšší

Rozdíly ve zdanění práce v členských zemích OECD jsou obrovské. Pohybuje se od 7 % v Chile po 55,5 % v Belgii. Při letmém pohledu na přiloženou tabulku hned vidíme, že zdanění v Evropě je podstatně vyšší než v mimoevropských zemích.

  • Jediné tři evropské země, kde je zdanění práce srovnatelné s mimoevropskými zeměmi jsou Švýcarsko, Irsko a Velká Británie.
  • Ve čtyřech mimoevropských zemích OECD se liší mzdové náklady zaměstnavatele a čistá mzda zaměstnance pobírajícího průměrnou mzdou o méně než 20 %. Jedná se o Chile, Nový Zéland, Mexiko a Izrael.


Tabluka: Zdanění práce u průměrné mzdy (v zemích OECD, za rok 2011)

Země
Zdanění práce (v % )
Země
Zdanění práce (v %)
Belgie
55,5
Norsko
37,5
Německo
49,8
Lucembursko
36,0
Maďarsko
49,4
Polsko
34,3
Francie
49,4
Island
34,0
Rakousko
48,4
Velká Británie
32,5
Itálie
47,6
Kanada
30,8
Švédsko
42,8
Japonsko
30,8
Finsko
42,7
USA
29,5
Slovinsko
42,6
Irsko
26,8
Česko
42,5
Austrálie
26,7
Estonsko
40,1
Švýcarsko
21,0
Španělsko
39,9
Korea
20,3
Portugalsko
39,0
Izrael
19,8
Slovensko
38,9
Mexiko
16,2
Dánsko
38,4
Nový Zéland
15,9
Nizozemí
37,8
Chile
  7,0
Turecko
37,7


Pramen: OECD, Taxing Wages in OECD Countries 2011Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ