Registrace k DPH: Musím se tím vážně zabývat?

01.06.2012 | , Finance.cz
DANĚ


Pro mnohé drobné živnostníky je povinná registrace k DPH velmi nepříjemná, protože výrazně zvyšuje jejich povinnou administrativu. Přitom právě u DPH je v praxi pro drobné OSVČ mnoho nejasností. Kdy se však ani živnostníci a podnikatelé nevyhnou registraci k DPH?

Všech 20 případů, kdy nemá OSVČ na vybranou a musí se povinně registrovat k DPH, jsou uvedeny v § 94 zákona o dani z příjmu. Zákonné důvodu jsou např. členství ve sdružení, ve kterém je alespoň jeden člen plátcem DPH nebo když dědic pokračuje po zeměřelém plátci.

  • Nejčastějším případem je však překročení limitního limitu 1 000 000 Kč.

    OSVČ povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč, se stává plátcem od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat.

Jaké jsou další limity?

Další limitní částky jsou 326 000 Kč a 1 140 000 Kč. Podívejme se, kdy je potřeba se registrovat k DPH při překročení těchto částek:

  • OSVČ povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která pořizuje zboží z jiného členského státu v tuzemsku, se stává plátcem dnem, kdy hodnota pořízeného zboží bez daně v běžném kalendářním roce převýší částku 326 000 Kč. I ve většině členských zemí EU je hranice pro registraci DPH v tomto případě nižší, než je uvedeno v přiložené tabulce. Např. na Slovensku 13 941 €, v Německu 12 500 €, v Polsku 11 674 €, Rakousku 11 000 € Francii 10 000 €, Itálii 10 000 €, Maďarsku 8 571 €.
  • OSVČ registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku, s výjimkou provozovny, prostřednictvím které tato osoba uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a která uskutečňuje zasílání zboží podle § 18 zákona o DPH do tuzemska, které v běžném kalendářním roce přesáhne částku 1 140 000 Kč, se stává plátcem dnem, ve kterém byla tato částka překročena. I ve většině členských zemí EU je limit v tomto případě vyšší, než je standardní limit pro obrat. Např. v Německu 100 000 €, Francii 100 000 €, Lucembursku 100 000 €, Itálii 35 000 €, Belgii 35 000 €, Řecku 35 000 €, Španělsku 35 000 €.

Kdy se registrovat dobrovolně?

K DPH se může podnikatel registrovat i dobrovolně. Tento krok se vyplatí v případě, když podnikatel nakupuje zboží se základní sazbou DPH a poskytuje služby se sníženou sazbou DPH. V ostatních případech záleží na vlastním uvážení. Vždy je však nutné pamatovat, že dobrovolná registrace k DPH přináší řadu administrativních úkonů navíc (např. je potřeba mít vhodný počítačový program, dále je nutné mít všechny daňové doklady v pořádku a archivovat je pro případnou kontrolu po dobu 10 let. Pro mnoho podnikatelů není evidence DPH a vyplňování daňového přiznání jednoduchou činností.

Kdy se odevzdává daňové přiznání?

Při splnění podmínky obratu je nutné se registrovat k platbě DPH na místně příslušném finančním úřadu v zákonném limitu. Zdaňovacím obdobím u DPH je:
  • kalendářní čtvrtletní, pokud byl obrat pláce daně za předchozí kalendářní rok nedosáhl 10 miliónů korun (do 25. dne následujícího měsíc po čtvrtletí musí plátce daně podat na finanční úřad daňové přiznání k DPH a uhradit daň). Za 1. čtvrtletí roku 2012 byl termín do 25. dubna.
  • kalendářní měsíc, pokud obrat plátce daně za předchozí kalendářní rok přesáhl 10 miliónů korun (do 25. dne následujícího měsíce musí plátce daně podat na finanční úřad daňové přiznání k DPH a současně odvést vybranou daň od svých zákazníků). Za květen roku 2012 je termín 25. června.

Limitní obrat ve světě

V přiložené tabulce máme uveden limitní obrat pro povinnou registraci v členských zemích EU a OECD. V některých zemích je více hraničních pásem, v některých zvláštních případech se používá jiný limit, uveden je tedy základní limit. V Česku je limitní obrat za posledních 12 měsíců milión korun, což patří ve srovnání s vyspělými zeměmi mezi mírně nadprůměrné hodnoty, což je jedině dobře. Drobným živnostníkům tak nevzniká povinnost registrace k DPH a nezvyšují se nároky na povinnou administrativu. Rozdíly v limitu jsou ve světě značné.

  • Z nejvyššího limitního obratu se mohou těšit podnikatelé v Japonsku (96 934 €), Velké Británii (87 317 €), Švýcarsku (83 256 €), Francii (81 500 €) a Irsku (75 000 €).
  • Naopak velmi nízký základní limit v Belgii, Islandu, Norsku, Dánsku a Finsku. Registraci k DPH se tak většina podnikatelů nevyhne.

Tabulka: Výše obratu pro povinnou registraci k DPH ve světě (pro rok 2012) 

Země
V EURO
V národní měně
Japonsko
96 934 €
10 000 000 JPY
Velká Británie
87 317 €
70 000 GBP
Švýcarsko
83 256 €
100 000 CHF
Francie
81 500 €
81 500 EUR
Irsko
75 000 €
75 000 EUR
Austrálie
58 224 €
75 000 AUD
Lotyšsko
50 158 €
35 000 LVL
Slovensko
49 790 €
49 790 EUR
Česko
39 460 €
1 000 000 CZK
Nový Zéland
36 315 €
60 000 NZD
Švédsko
35 565 €
320 000 SEK
Polsko
35 021 €
150 000 PLN
Španělsko
35 000 €
35 000 EUR
Malta 35 000 € 35 000 EUR
Itálie
30 000 € 30 000 EUR
Rakousko
30 000 €
30 000 EUR
Litva
28 964 €
100 000 LTL
Bulharsko
25 570 €
50 000 BGN
Slovinsko
25 000 €
25 000 EUR
Kanada
23 230 €
30 000 CAD
Korea
20 694 €
24 000 000 WON
Německo
17 500 €
17 500 EUR
Maďarsko
17 142 €
5 000 000 HUF
Estonsko
15 978 €
15 978 EUR
Kypr
15 600 €
15 600 EUR
Izrael
14 317 €
70 605 ILS
Portugalsko
10 000 €
10 000 EUR
Řecko
10 000 €
10 000 EUR
Lucembursko
10 000 €
10 000 EUR
Finsko 8 500 €
8 500 EUR
Dánsko 6 727 €
50 000 EUR
Norsko
6 595 €
50 000 EUR
Island
6 174 €
1 000 000 ISK
Belgie
5 580 €
5 580 EUR

Prameny: OECD, Tax Database, Table IV. 2. Annual turnover concessions for VAT/GST registration and collection and European Commission, Taxation and Customs Union, VAT in 2012, ANNEX 1: THRESHOLDS (MARCH 2012); přepočítáno kurzem ze dne 14. 5. 2012Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ