Podnikatelky a mateřská: kolik dostanou, musí skončit s činností?

07.06.2012 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Pro přiznání mateřské je potřeba splnit zákonné podmínky. Jestli chtějí podnikatelky dostávat mateřskou, musí si včas hradit dobrovolné nemocenské pojištění. Jak vysokou mateřskou mají maminky podnikatelky? Lze pobírat mateřskou nebo rodičovský příspěvek a podnikat?

Peněžitý příspěvek v mateřství (mateřská) je dávkou nemocenského pojištění. Zatímco rodičovský příspěvek dostanou všechny maminky, tak mateřskou nikoliv. Mateřskou vyplácí maminkám OSVČ místně příslušná OSSZ dle místa bydliště. Jaké podmínky musí splnit maminka podnikatelka?

  • Maminka podnikatelka (OSVČ) musí být účastna na dobrovolném nemocenském pojištění v posledncíh dvou letech před dnem nástupu na mateřskou alespoň po dobu 270 kalendářních dní.
  • Dále musí být podnikatelka účastna na dobrovolném nemocenském pojištění alespoň 180 dní v období jednoho roku před porodem.

Když podnikatelka nesplní zákonné podmínky pro přiznání mateřské, tak dostává ihned po narození dítěte rodičovský příspěvek. Mateřská se poskytuje od 6. až 8. týdne před očekávaným porodem. Celkem tvrdí podpůrčí doba u mateřské je 28 týdnů.

Na čem závisí výše mateřské?

Podnikatelky, které plánují rodinu, by si měly promyslet, jak vysoké budou měsíčně platit dobrovolné nemocenské pojištění. Právě na výši měsíčních plateb závisí, jak vysokou mateřskou budou mít. Nestačí přitom si zvýšit mateřskou měsíc či dva před očekávaným porodem. Podnikatelky si samozřejmě mohou měsíčně platit na dobrovolném nemocenském pojištění, kolik chtějí. Musí však počítat s tím, že nemocenské pojištění se vypočítává ze stejného vyměřovacího základu jako důchodové pojištění.

  • Mateřská činí 70 % z redukovaného osobního vyměřovacího základu. Dobrovolné nemocenské pojištění je 2,3 % z vyměřovacího základu. Při platbě nemocenského pojištění 300 Kč měsíčně, je tak osobní vyměřovací základ 13 044 Kč (300 Kč: 2,3 x 100). Redukční hranice v roce 2012 jsou 838, 1 257 Kč a 2 514 Kč. V první redukční hranici se započítává ze 100 %, ve druhé z 60 %, ve třetí z 30 % a nad částku 2 514 Kč se již nepřihlíží.

Praktický výpočet

Podnikatelka paní Nováková splnila zákonné podmínky pro přiznání mateřské a v posledních 12 měsících platila zálohy na dobrovolném nemocenském pojištění 300 Kč měsíčně. Jak vysokou bude mít mateřskou?

  • Osobní vyměřovací základ: 13 044 Kč (300 Kč: 2,3 x 100)
  • Denní vyměřovací základ: 428,84 Kč (13 044 Kč x 12 měsíců: 365 dní)
  • Zaokrouhlený redukovaný osobní vyměřovací základ: 429 Kč (do 838 Kč se započítává ze 100 %)
  • Denní mateřská: 301 Kč (429 Kč x 70 %)
  • Měsíční mateřská: 9 030 Kč (301 Kč x 30 dní)

Vyšší nemocenské pojištění „prodražuje“ důchodové pojištění

Vyšší platby na dobrovolném nemocenském pojištění automaticky znamenají vyšší platby na důchodovém pojištění. Platit si dobrovolně vyšší platby nemocenského pojištění není tedy výhodné. V přiložené tabulce máme uvedeno, kolik musí maminky podnikatelky platit na důchodovém pojištění při jednotlivých platbách dobrovolného nemocenského pojištění.

  • Nemocenské pojištění činí 2,3 % z vyměřovacího základu a důchodové pojištění 29,2 % z měsíčního vyměřovacího základu. Jestliže OSVČ dosáhne za rok zisk 206 680 Kč, potom je roční vyměřovací základ 104 340 Kč (206 680 Kč x 50 %). Měsíční vyměřovací základ je 8 695 Kč (104 340 Kč: 12). Nemocenské pojištění v tomto případě činí 200 Kč (2,3 % z 8 695 Kč). Důchodové pojištění činí 2 539 Kč (29,2 % z 8 695 Kč). Kdyby v tomto případě platila podnikatelka vyšší zálohy, musela by výrazně více platit na důchodovém pojištění, než odpovídá realitě. Tento krok by byl finančně nevýhodný, jak lze vidět z přiložené tabulky.
  • Minimální platba nemocenského pojištění je v roce 2012 částka 115 Kč měsíčně a důchodového pojištění 1 836 Kč měsíčně.

Tabulka: Vztah mezi nemocenským a důchodovým pojištěním pro OSVČ

Nemocenské pojištění
Důchodové pojištění
Nemocenské pojištění Důchodové pojištění
115 Kč
1 836 Kč
350 Kč
4 444 Kč
150 Kč
1 904 Kč
400 Kč 5 079 Kč
200 Kč
2 539 Kč
450 Kč 5 713 Kč
250 Kč
3 174 Kč
500 Kč 6 348 Kč
300 Kč
3 809 Kč
600 Kč 7 618 Kč

vlastní výpočty autora

Podnikání během mateřské a rodičovského příspěvku

Jestliže je podnikatelce vyplácena mateřská z nemocenského pojištění z podnikání, tak nemůže zároveň osobně pokračovat v samostatné výdělečné činnosti. Nelze tedy fakturovat osobní činnost. Vhodné je v tomto případě přerušení živnosti po dobu mateřské. Pokud činnost přerušit nejde, tak nemusí být přerušena, pokud nebude osobně vykonávána a budou ji vykonávat třeba zaměstnanci podnikatelky. Pro účely výplaty mateřské podepisují maminky samostatně výdělečně činné čestné prohlášení, že po dobu výplaty mateřské nebou osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Po skončení mateřské pobírají maminky podnikatelky rodičovský příspěvěk. Během pobírání rodičovského příspěvku již žádná omezení nejsou. Lze tedy současně pobírat rodičovský příspěvek i vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Když je podnikání pouze vedlejším zdrojem příjmu a hlavním zdrojem příjmu je příjem ze zaměstnání, tak lze i během mateřské vykonávat výdělečnou činnost. Maminky, které pouze podnikaly, mohou být během mateřské zaměstnány.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY