Jak se zvyšuje důchodový věk ve světě?

21.06.2012 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Ve většině členských zemí OECD se důchodový věk postupně zvyšuje. V roce 2020 bude důchodový věk ve většině zemí 65 let. V dlouhodobém horizontu bude důchodový věk přibližně v polovině zemí OECD 67 let, Česko nebude výjimkou. Kde se zastaví důchodový věk?

Důchodové systémy prochází výraznými změnami ve většině členských zemí OECD. Které změny jsou společné pro naprostou většinu zemí?

  • Prodlužování důchodového věku. Důchodový věk se přitom sjednocuje pro muže i ženy, bez ohledu na počet vychovaných dětí. Pouze v několika málo zemích budou v roce 2012 odcházet ženy do důchodu dříve než muži.
  • Vyšší znevýhodňování předčasného důchodu, krácení za předčasný odcho do penze se zvyšuje. Rozdíl mezi předčasným a řádným důchodem se tedy zvyšuje. Dřívější odchod do penze přináší citelnou finanční sankci.
  • Motivace k práci i po dosažení důchodového věku formou zvýšení penze za požadovaný odpracovaný počet dní v důchodovém věku.
  • Pokles státního důchodu (v poměru k průměrné mzdě) a posilování úlohy vlastního zabezpečení na penzi.

Jak je to v Česku?

„Malá důchodová reforma“ přinesla výrazné postupné zvyšování důchodového věku. Budoucí penzisté budou v Česku tedy odcházet rok od roku později do důchodu. U žen se zohledňuje počet vychovaných dětí, avšak pouze do roku 1975, kdy se důchodový věk pro muže i ženy sjednotí na 66 let a 8 měsíců. Občané narození v roce 1977 odejdou do důchodu v 67 letech.

  • Důchodový věk se v Česku výrazně prodloužil. Např. žena narozená v roce 1955, která vychovala dvě děti, má řádný důchodový věk 60 let. Žena narozená v v roce 1961, která vychovala dvě děti, má řádný důchodový věk 62 let. Žena narozená v roce 1967, která vychovala dvě děti, má řádný důchodový věk 64 let a žena narozená v roce 1977, která vychová dvě děti, má důchodový věk 67 let. Během 22 let se důchodový věk prodloužil o 7 let.
  • V roce 2020 odejde muž do důchodu v 63 letech a 6 měsících (ročník narození 1956). Žena, která vychovala dvě děti, odejde v roce 2020 do důchodu v 61 letech a 2 měsících (ročník narození 1958). 

Kdy je splněna podmínky výchovy dítěte?

Postupně bude v Česku v následujících letech čím dál méně ovlivňovat důchodový věk žen počet vychovaných dětí. Již ženy narozené v roce 1966, které vychovají 2 děti, budou mít stejný důchodový věk jako muži (65 let a 2 měsíce). Kdy je však splněna podmínka výchovy dítěte?

  • Zákonem o důchodovém pojištěštění č. 155/1995 Sb. je tato podmínka vymezena v § 32, odstavci 4. Podmínku výchovy dítěte tedy žena splní, jestliže osobně pečuje nebo pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti let. V případě, že se žena ujala výchovy dítěte po dosažení osmého roku věku dítěte, je podmínka výchovy dítěte splněna, jestliže žena osobně pečuje nebo pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti aspoň po dobu pěti let, toto však neplatí, pokud žena před dosažením zletilosti přestala o dítě pečovat. Do doby péče o dítě se přitom započítává i doba, kdy se nemohla žena o dítě osobně starat z důvodu nemoci. Podmínka výchovy dítěte je rovněž splněna, pokud žena pečovala o dítě od jeho narození do jeho úmrtí, jestliže dítě zemřelo po dosažení 6 měsíců.

Důchodový věk v roce 2020 ve světě?

Důchodový věk se postupně zvyšuje ve většině členských zemí OECD. Rozdílná je však rychlost zvyšování. Pro lepší porovnatelnost si tedy uvedeme důchodový věk v roce 2020 v jednotlivých zemích. Důchodový věk pro muže a ženy se bude v roce 2020 lišit pouze v Rakousku, Chile, Česku, Izraeli, Slovinsku a Švýcarsku, rozdíl je však nepatrný. Členské země OECD si můžeme rozdělit dle důchodového věku do tří skupin:

  • První skupinu tvoří země, kdy již v roce 2020 bude důchodový věk vyšší než 65 let. Těmito zeměmi jsou: Island, Izrael, Norsko (67 let), Německo (66,1 let), Irsko, Španělsko, Velká Británie a USA (66 let).
  • Druhou skupinu tvoří země, kde bude důchodový věk 65 let. Těmito zeměmi jsou: Belgie, Kanada, Dánsko, Finsko, Řecko, Japonsko, Mexiko, Nizozemí, Nový Zéland, Portugalsko, Švédsko, Chile, Rakousko a Švýcarsko.
  • Třetí skupinu tvoří země, kde v roce 2020 bude důchodový věk nižší než 65 let. Těmito zeměmi, mimo Česka, ještě jsou: Maďarsko (64,5 let), Estonsko (64 let), Slovinsko (63 let), Francie a Slovensko (62 let), Itálie (61 let), Korea, Lucembursko (60 let).

Zvyšují se nároky na vlastní investice

Prodlužování důchodového věku znamená, že každoročně stoupá počet Evropanů odcházejících do předčasného důchodu, i když to znamená nižší penzi. Pokles státního důchodu a častější využívání předčasného důchodu však jednoznačně zvyšují požadavky na vlastní úspory a investice při odchodu do důchodu. Prodlužující střední délka života neznamená, že všechny profese se dají v 65 letech a později vykonávat. Význam celoživotního vzdělávání tedy ještě poroste. Mnoho starších zaměstnanců bude měnit svoji profesi.

Pramen: OECD, Pensions Outlook 2012

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY