Přímé daně v EU: Nejchudší boháči jsou ve Švédsku, ti čeští se mají dobře

26.06.2012 | , Finance.cz
DANĚ


Které země sazby daně z příjmu fyzických a právnických osob od roku 2000 nejvíce snížily? K jakým změnám došlo oproti minulému roku? Kde platí „boháči" nejvyšší daně?

Přestože v posledních letech vlivem krize většina členských zemí EU zvýšila sazby DPH. Některé i několikrát (např. Maďarsko), tak celková míra zdanění klesá. V roce 2000 dosahovalo celkové zdanění za všechny členské země EU 40,4 % k HDP, za rok 2010 to bylo 38,4 % k HDP.

  • Nejnižší celkové zdanění dle údajů za rok 2010 je v Lotyšsku (27,1 % k HDP), Rumunsku (27,2 % k HDP), Litvě (27,3 % k HDP), Bulharsku (27,4 % k HDP), Slovensku (28,1 % k HDP), Irsku (28,2 % k HDP). Nejvyšší je v Dánsku (47,6 % k HDP) a Švédsku (45,8 % k HDP). V Česku dosahuje 33,8 % k HDP, přičemž průměrná hodnota za všechny členské země EU je 38,9 % k HDP.

Od roku 2009 do roku 2010 nejvíce poklesla celková míra zdanění Maďarsku (ze 40,1 % na 37,7 %), Litvě (z 29,2 % na 27,1 %), Bulharsku (z 29 % na 27,4 %) a Estonsku (z 35,7 % na 34,2 %). Naopak nejvíce stoupla ve Španělsku (z 30,7 % na 31,9 %), Velké Británii (z 34,8 % na 35,6 %) a Lotyšsku (z 26,7 % na 27,3 %).

Boháči platí nejvyšší daně ve Švédsku

S nejvyššími daňovými odvody za letošní rok musí počítat občané s nadstandardními příjmy ve Švédsku a Dánsku. Kombinovaná sazba daně z příjmu fyzických osob (centrální a místní dohromady) v těchto zemích přesahuje totiž více než 55 %. Kombinovanou sazbou daně se rozumí souhrnná sazba daně z příjmu, tedy vybíraná na centrální i místní úrovni. 

  • Horní sazba daně z příjmu fyzických osob je nejvyšší ve Švédsku (56,6 %), Dánsku (55,4 %), Belgii (53,7 %), Nizozemí a Španělsku (52 %), Rakousku a Velké Británii (50 %).
  • Nejméně odvedou na dani z příjmu fyzických osob občané s vysokými příjmy v zemích s rovnou sazbou daně z příjmu fyzických osob, kterými jsou Bulharsko (10 %), Česko a Litva (15 %), Rumunsko (16 %) a Slovensko (19 %).

Daň pro firmy: od 10 % po 36,1 %

Jak dodat domácí ekonomice potřebný impulz? Snižováním administrativy, regulace, zlepšováním legislativy a justice, zvyšováním ekonomické svobody a především snižováním daňové zátěže. Jednuduchý daňový systém a nízké sazby daně podporují domácí ekonomiku a lákají zahraniční investory. Z tohoto důvodu členské země Evropské unie i během ekonomické krize a nutnosti zvýšovat daňové příjmy, příliš sazby daně z příjmu právnických osob nezvyšovaly. Jak vidíme z přiložené tabulky, tak během 12 let členské země EU výrazně snížily sazbu daně z příjmu právnických osob.

  • Mezi členskými zeměmi EU jsou však nadále značné rozdíly ve zdanění právnických osob. Kombinovaná sazba daně se pohybuje od 10 % do 36,1 %. Nejnižší sazba daně z příjmu právnických osob je v Bulharsku a Kypru (10 %) a Irsku (12,5 %), nejvyšší sazba kombinované daně z příjmu právnických osob je ve Francii (36,1 %) a Maltě (35 %).

V přiložené tabulce máme u jednotlivých evropských zemí uvedenu základní sazbu daně z příjmu právnických osob. V některých zemích však mohou malé společnosti s nižším ziskem či obratem při splnění zákonných podmínek (např. počet zaměstnanců, vlastnictví…) odvádět na dani z příjmu právnických osob méně. Nižší sazba je např. v Belgii (25 %), Francii (15 %), Nizozemí (20 %), Španělsku (25 %) nebo Velké Británii (20 %). Podpora malých a středních firem je nesmírně důležitá, protože právě tyto firmy jsou motorem ekonomiky. Nižší zdanění je jednou z cest, jak usnadnit těmto společnostem pozici na trhu.

Změny pro rok 2012

  • Pro rok 2012 oproti roku 2011 výrazněji změnily horní sazbu daně z příjmu fyzických osob tyto země: Kypr (zvýšení z 30 % na 38,5 %), Španělsko (zvýšení ze 45 % na 52 %) a Itálie (zvýšení ze 45,6 % na 47,3 %).
  • Pro rok 2012 oproti roku 2011 výrazněji změnily sazbu daně z příjmu právnických osob tyto země: Portugalsko (z 29 % na 31,5 %), Francie (z 34,4 % na 36,1 %). Velká Británie však sazbu daně snížila (z 26 % na 24 %). Stejně tak Finsko (z 26 % na 24,5 %).

Tabulka: Sazby přímých daní v EU (v %)Horní sazba daně z příjmu z FO


Sazba daně z příjmu PO

Země
2000
2012
Změna 2000 - 2012
2000
2012
Změna 2000 - 2012
Belgie
60,6
53,7
-6,9
40,2
34,0
-6,2
Bulharsko
40,0
10,0
-30,0
32,5
10,0
-22,5
Česko
32,0
15,0
-17,0
31,0
19,0 -12
Dánsko
62,9
55,4
-7,5
32,0
25,0
-7,0
Estonsko
26,0
21,0
-5,0
26,0
21,0
-5,0
Finsko
54,0
49,0
-5,0
29,0
24,5
-4,5
Francie
59,0
46,8
-12,2
37,8
36,1
-1,7
Irsko
44,0
41,0
-3,0
24,0
12,5
-11,5
Itálie
45,9
47,3
1,4
41,3
31,4
-9,9
Kypr
40,0
38,5
-1,5
29,0
10,0
-19,0
Litva
33,0
15,0
-18,0
24,0
15,0
-9,0
Lotyšsko
25,0
25,0
0,0
25,0
15,0
-10,0
Lucembursko
47,2
42,1
-5,1
37,5
28,8
-8,7
Maďarsko
44,0
20,3
-23,7
19,6
20,6
1,0
Malta
35,0
35,0
0,0
35,0
35,0
0,0
Německo
53,8
47,5
-6,3
51,6
29,8
-21,8
Nizozemí
60,0
52,0
-8,0
35,0
25,0
-10,0
Polsko
40,0
32,0
-8,0
51,6
19,0
-11.0
Portugalsko
40,0
49,0
9,0
35,0
31,5
-3,7
Rakousko
50,0
50,0
0,0
34,0
25,0
-9,0
Rumunsko
40,0
16,0
-24,0
25,0
16,0
-9,0
Řecko
45,0
49,0
4,0
40,0
30,0
-10,0
Slovensko
42,0
19,0
-23,0
29,0
19,0
-10,0
Slovinsko
50,0
41,0
-9,0
25,0
20,0
-5,0
Španělsko
48,0
52,0
4,0
35,0
30,0
-5,0
Švédsko
51,5
56,6
5,1
28,0
26,3
-1,7
Velká Británie
40,0
50,0
10,0
30,0
24,0
-6,0

Pramen: Eurostat, Taxation trends in the European Union, STAT/12/77, 21 May 2012

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ