Pracuji „na procenta“, o kolik budu mít vyšší penzi?

28.06.2012 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Většina občanů odchází do starobního důchodu při dovršeního důchodového věku. Někteří občané však pracují dále. Do důchodu neodejdou a pracují „na procenta“. Pozdější odchod do důchodu znamená vyšší důchod. O kolik? Podívejme se na praktické příklady.

Při dosažení důchodového věku mají občané, kteří chtějí nadále pracovat, dvě možnosti:

  • Odejít do řádného důchodu a nadále pracovat. Budou tedy současně pobírat starobní důchodu i mzdu. Legislativa upravující práci důchodců je příznivá, v současné době nejsou již žádná omezení či překážky. Lze pracovat i na základě smlouvy na dobu neurčitou.
  • Do starobního důchodu neodejít a dál normálně pracovat. V tomto případě bude výsledná penze v budoucnu vyšší. Neuplatnění žádosti o důchod při dosažení důchodového věku je záležitostí každého občana. O kolik bude výsledná penze vyšší? Za každých odpracovaných 90 dní po důchodovém věku se procentní výměra penze zvyšuje o 1,5 %. Je však potřeba pamatovat na skutečnost, že do uvedeného limitu se nepočítají dny, kdy se pobírají nemocenské dávky a jiné náhradní doby.

V případě, že se zaměstnanec pracující na procenta rozhodně jít do důchodu, ale onemocní, potom je lepší uplatnit žádost o důchodu až po ukončení nemoci. Nelze totiž současně pobírat důchod i nemocenské dávky.

Praktický příklad: O kolik se prakticky zvýší penze, si vypočítáme u pana Nováka. Pan Novák má osobní vyměřovací základ 24 000 Kč.

  • Osobním vyměřovacím základem je průměrná měsíční mzda pana Nováka za všechny odpracované roky v současné hodnotě. Při výpočtu důchodu v roce 2012 se započítávají příjmy v letech 1986 až 2011. Ve všech případech v přiložené tabulce je osobní vyměřovací základ stejně vysoký, protože vždy odejde pan Novák do důchodu v roce 2012. Výše příjmu v roce 2012 přitom již nemá na výši důchodu vliv.
  • Pan Novák dovršil důchodového věku 2. ledna 2012. Vypočítáme se tedy řádný důchod k dosažení důchodového věku. Dále potom při přesluhování a práci „na procenta“ 90 dní, 180 dní, 270 dní a 360 dní.
  • Všechny výpočty budou dle legislativy roku 2012, protože ve všech případech odejde pan Novák do důchodu v roce 2012. Dále víme, že při dosažení důchodového věku získal pan Novák 40 let pojištění.
  •  


Tabulka: Výše důchodu pana Nováka při přesluhování během roku 2012

Text
Řádný důchod
Přesluhování
 90 dní
Přesluhování
 180 dní
Přesluhování
270 dní
Přesluhování
 360 dní
Osobní vyměřovací základ
24 000 Kč 24 000 Kč 24 000 Kč 24 000 Kč 24 000 Kč
Základní výměra důchodu
 2 270 Kč  2 270 Kč  2 270 Kč  2 270 Kč  2 270 Kč
Procentní výměra důchodu
8 811 Kč 9 032 Kč 9 252 Kč 9 472 Kč 9 693 Kč
Důchod celkem 11 081 Kč 11 302 Kč
11 522 Kč 11 742 Kč 11 963 Kč

vlastní výpočty autora


„Na procenta“ nebo práce v důchodu?

  • V našem ukázkovém příkladě si pan Novák práci o necelý rok navíc po dosažení důchodového věku zvýši měsíční penzi o 882 Kč měsíčně.
  • Kdyby pan Novák odešel do důchodu, tak by za celý rok pobíral již penzi ve výši 132 972 Kč (11 081 Kč x 12 měsíců).
  • Mzdu by měl pan Novák v obou případech stejnou, takže právě o tuto částku by měl pan Novák během prvního roku více.
  • Finančně by se v tomto případě práce „na procenta“ vyplatila až po více než 12 letech (132 972 Kč: 882 Kč: 12 měsíců), kdy by převážil efekt z vyššího měsíčního důchodu.

Nejvíce si finanční prostředky chceme užít v prvních letech penze, proto je výhodnější současně pobírat důchod i mzdu. V delším období se však vyplatí „práce na procenta“. To vše však za předpokladu, že míra zdanění pracujících penzistů je stejná jako zdanění u ostatních zaměstnanců, jako je tomu v letošním roce. V případě vyššího zdanění pracujících důchodců se „práce na procenta“ vyplatí již dříve. V tomto případě by atraktivita práce „na procenta“ vzrostla. Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY