ČNB: Běžný účet vykázal v květnu schodek 8,2 miliardy Kč

13.07.2012 | , Financninoviny.cz
Zpravodajství ČTK


Běžný účet platební bilance, který je souhrnem všech ekonomických transakcí domácí ekonomiky se zahraničím, vykázal v květnu schodek 8,2 miliardy korun. Na výsledek měla vliv pasivní bilance výnosů. V květnu byly vyplaceny dividendy z přímých investic ve výši 12 miliard korun, zveřejnila dnes Česká národní banka. Od začátku roku je běžný účet v přebytku 32,7 miliardy korun.

 

Bilance zboží a služeb byla v přebytku. V běžných převodech je zahrnuto aktivní saldo převodů do ČR z rozpočtu Evropské unie ve výši 1,6 miliardy korun. Schodek běžného účtu v ročním úhrnu v delším časovém horizontu klesá, dodala ČNB.

Příliv kapitálu na finančním účtu v metodice Evropské centrální banky (ECB) činil 31,6 miliardy korun. Saldo přímých zahraničních investic bylo kladné, a to 10,5 miliardy Kč, z toho saldo reinvestovaného zisku bylo 7,7 miliardy Kč. Saldo přílivu přímých zahraničních investic v ročním úhrnu stagnuje.

"Saldo přílivu portfoliových investic bylo ovlivněno zejména snížením držby nerezidentských majetkových a dluhových cenných v aktivech rezidentů. Saldo přílivu portfoliových investic se v ročním úhrnu pozvolna zvyšuje," uvedla banka.

Ostatní investice byly ve schodku 25,9 miliardy Kč. Změny v pozicích vůči nerezidentům nastaly u podnikového sektoru a u finančních institucí. Snížení devizových rezerv o 43,1 miliardy Kč po vyloučení kurzových rozdílů bylo ovlivněno zejména poklesem devizových vkladů klientů u ČNB.

Květnová platební bilance ČR (vybrané položky, v milionech Kč):

běžný účet -8155,2 obchodní bilance 10.497,2 bilance služeb 4684,2 bilance výnosů -23.379,6 kapitálový účet 19,9 finanční účet 31.555,7 přímé investice 10.537,4 - v zahraničí -1493,6 - zahraniční v tuzemsku 12.031 portfoliové investice 6258,3 ostatní investice -25.931,2 změna devizových rezerv *) 43.132,2

*) záporné znaménko znamená nárůst

Zdroj: ČNB

Autor článku

aktualita

Články ze sekce: Zpravodajství ČTK