Spotřebitelský úvěr a výpověď

24.07.2012 | , Finance.cz
ÚVĚRY A PŮJČKY


Evropská legislativa ovlivnila již několik významných zákonů, které určují pravidla v rozličných právních vztazích naší společnosti. Tento vliv se odrazil ve znění zákona o spotřebitelském úvěru. Společně se pročteme ustanovení o možnostech výpovědi spotřebitelského úvěru, kterou tento zákon upravuje.

Úvěry vpravo, úvěry vlevo. V roli běžného spotřebitele jsme zmateni z široké nabídky finančních produktů nabízející půjčky, úvěry, kreditní karty, revolvingové úvěry aj. Zákon o spotřebitelském úvěru nám vymezuje možnosti výpovědi spotřebitelského úvěru, který byl sjednán na dobu neurčitou. Tudíž budeme hovořit především o kreditních kartách, úvěrech poskytovaných formou přečerpání nebo revolvingovém úvěru, které jsou obvykle uzavřeny na dobu neurčitou.

tip: Jak řešit spor ze spotřebitelského úvěru soudem nebo prostřednictvím kanceláře Finančního arbitra

Výpověď spotřebitelem podaná…

Sjednali – li jsme spotřebitelský úvěr na dobu neurčitou, zákonodárce nám v rámci zákona o spotřebitelském úvěru umožnil kdykoliv tento úvěr vypovědět. Nebyla – li ve smlouvě upravena výpovědní lhůta, pak výpověď učiněná spotřebitelem nabývá okamžité účinnosti. Pokud však výpovědní lhůta ve smlouvě stanovena jest, nesmí být delší než jeden měsíc. Zákon o spotřebitelském úvěru taktéž vymezuje, že učiněná výpověď spotřebitelem nesmí být věřitelem zpoplatněna.

Nejste si jisti svými právy při právním úkonu výpovědi spotřebitelského úvěru? Konzultujte s právníkem anebo si přečtěte:

Oprávnění věřitele k výpovědi

Jedním z hlavních účelů spotřebitelských úvěrů sjednaných na dobu neurčitou je překlenutí nedostatku financí pro dočasné období. Můžeme tedy vložit úvahu, že především z tohoto důvodu výpovědní lhůta učiněná věřitelem nesmí být kratší než dva měsíce, tak stanovuje zákon. Oprávnění věřitele k výpovědi spotřebitelského úvěru sjednaného na dobu neurčitou je dáno, je – li tak sjednáno ve smlouvě a to listinnou formou aneb na jiném trvalém nosiči dat.

Právní úkon výpovědi

Zákonem o spotřebitelském úvěru byla stanovena povinnost věřitele učinit úkon výpovědi jak jsme uvedli výše formou písemnou nebo na jiném trvalém nosiči dat. Ačkoliv se přímo v ustanovení o výpovědi spotřebitelského úvěru sjednaného na dobu neurčitou učiněné spotřebitelem nehovoří o povinnosti tento úkon učinit písemnou formou, rozhodně doporučujeme takto učinit. Velká část finančních institucí již na svých webových stránkách nabízí ke stažení formulář pro tento právní úkon. Již s ohledem na písemnou formu smlouvy o spotřebitelském úvěru by s ústním učinění výpovědi mohly být následném sporu zbytečné problémy, kterým se můžeme lehce vyhnout sepsáním řádné výpovědi.

Jak zákon káže…

Zákon o spotřebitelském úvěru

§ 1

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje některá práva a povinnosti související s odloženou platbou, půjčkou, úvěrem nebo jinou obdobnou finanční službou poskytovanou nebo přislíbenou spotřebiteli věřitelem, nebo zprostředkovatelem (dále jen „spotřebitelským úvěr“).
§ 12
Spotřebitel je oprávněn kdykoliv vypovědět spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou, a to s okamžitou účinností, pokud nebyla sjednána výpovědní lhůta. Výpověď nesmí být věřitelem zpoplatněna. Sjednaná výpovědní lhůta však nesmí být delší než 1 měsíc.
Věřitel je oprávněn, je-li to sjednáno ve smlouvě, ukončit spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou písemnou výpovědí, a to v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. Výpovědní lhůta nesmí být kratší než 2 měsíce.

Svět financí vyžaduje opatrnost

Při těchto právních úkonech podání výpovědi ze spotřebitelského úvěru sjednaného na dobu neurčitou doporučuje zvýšenou pozornost a snahu jednat bez zbrklosti. V klidu si přečíst všeobecné obchodní podmínky. Stáhnout si konkrétní formulář, v případě nejasností kontaktovat finanční instituci a v nejistotě konzultovat s advokátem nebo s institucemi chránících práva spotřebitelů. Jedná – li se o úvěry, jde přeci jen o naše peníze, tudíž opatrnosti nebude nikdy dost.

Autor článku

Zbyněk Drobiš  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKY