Do důchodu půjdeme později než v Německu

01.08.2012 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


V Česku se zvyšuje důchodový věk více než v sousedním Německu. Přitom právě vysoký důchodový věk je důvodem, proč v Německu odchází každý druhý penzista do předčasného důchodu.

Ve většině vyspělých zemí se postupně zvyšuje důchodový věk a Česko patří mezi země s nejrazantnějším zvyšováním. U nás se zvyšuje důchodový věk více než například v sousedním Německu.

  • Žena narozená v roce 1946, která vychovala dvě děti, mohla odejít do předčasného důchodu v 57 letech, žena narozená v roce 1971 (rovněž 2 děti) bude moci odejít do důchodu v 66 letech. Důchodový věk se v tomto případě zvýšil o 9 let!

V Německu je důchodový věk stejný pro muže i ženy. V Česku bude stejný pro muže i ženy (bez ohledu na počet vychovaných dětí) narozené v roce 1975, kdy se důchodový věk sjednotí na 64 let a 8 měsíců.

V Německu se zvyšuje důchodový věk pomaleji

Muži i ženy narození v roce 1946 a dříve mají v Německu důchodový věk 65 let. Důchodový věk se nejdříve prodlužuje každoročně o jeden měsíc. Občané narození v letech 1947 až 1958, tak mají důchodový věk vždy o jeden měsíc vyšší, než občané narození o rok dříve. Po roce 1958 se důchodový věk zvyšuje každoročně o dva měsíce tak, aby občané narození v roce 1964 a později měli důchodový věk 67 let. Důchodový věk 67 let tedy v Německu platí pro všechny občany narozené po roce 1964. V Česku nikoliv.

  • Pro občany narozené před rokem 1977 je důchodový věk v Německu vyšší než v Česku, pro mladší občany je naopak důchodový věk v Česku vyšší. Vždyť důchodový věk pro dnešní teenagery (rok narození 1995) je 70 let.

Důchodový věk v Česku se postupně prodlužeje více než v západoevropských zemích.

Obliba předčasných důchodů roste

Zvyšování důchodového věku je hlavním důvodem, proč stoupá počet předčasných důchodů. Tento trend bude nadále pokračovat. V Německu lze do předčasného důchodu odejít v 63 letech, pokud je splněna podmínka 35 let pojištění. V loňském roce odešel v Německu do předčasného důchodu téměř každý druhý penzista. Přestože rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem není vůbec zanedbatelný. Za každý rok předčasnosti činí v Německu krácení důchodu 3,6 %. Krácení je obdobné jako v Česku.

Motivy pro předčasný důchod (v Česku i Německu) jsou:

  • Zdravotní problémy, které však nejsou dostatečné pro vznik nároku na invalidní důchod.
  • Ztráta zaměstnání v předdůchodovém věku a nemožnost najít nové místo. Situace občanů v předdůchodovém věku není na trhu práce jednoduchá v Česku ani v Německu.
  • U občanů s dostatečnými vlastními úsporami je to snaha si maximálně užít penzi. Právě v prvních letech penze senioři nejvíce cestují nebo studují. 

Příspěvek za přesluhování nemotivuje

Jestliže občané po dosažení důchodového věku nadále pracují a neodejdou do penze, budou mít následně vyšší penzi. V Německu se důchod zvyšuje za každý ukončený rok práce o 6 % (stejně jako v Ćesku). Přesto této možnosti příliš občanů nevyužívá, hlavním důvodem je vysoký důchodový věk, kdy řada pracovních činností již ve vysokém tempu vykonávat nelze.

Státní penze klesá v Česku i Německu

Poměr mezi průměrnou mzdou a penzí klesá v Česku i Německu. Současně mají penzisté vyšší osobní inflaci než je zveřejňovaná inflace. Nejvíce totiž stoupají ceny energiií, bydlení a potravin, což jsou dominantní výdajové položky pro penzisty. V Německu v roce 1983 dosahovala státní penze 65 % průměrné čisté mzdy, v roce 2000 již 53 % a v roce 2009 dokonce pouze 50 %.


Tabulka: Výše státního důchodu v závislosti na příjmu

Příjem Roční úspora na dani
medián 50 % 100 % 150 %
náhradový poměr v Německu 58,4 % 55,6 % 57,9 % 57,2 %
náhradový poměr v Česku 72,5 % 94,0 % 64,4 % 48,9 %

Pramen: OECD, Pensions at a Glance 2011

V Německu a Česku je rozdílný výpočet penze. Německý systém je více založen na zásluhovosti, neboť občané s vyššími příjmy mají důchod (v %) téměř ve stejné výši jako občané s nižšími příjmy. V Česku je při výpočtu důchodu více zohledněn princip solidarity, proto občané s vyššími příjmy mají nižší důchod (v % v porovnání s předchozím příjmem) než občané s nízkými příjmy. Pro občany s průměrnou mzdou a nižší je český důchodový systém výhodnější, neboť česká penze je v porovnání s předchozím příjmem vyšší. U nadprůměrných příjmů je důchodový systém v Německu výhodnější. Občan mající mzdu ve výši 1,5násobku průměrné mzdy má v Německu důchod ve výši 57 % předchozí čisté mzdy, v Česku ve výši 49 % předchozí čisté mzdy.

Tabulka: Zvyšování důchodového věku v Česku a Německu (u vybraných ročníků narození)

Rok narození Muži Ženy bez dětí 1 dítě 2 děti 3 a 4 děti 5 a více Důchodový věk v Německu
1946 61r+10m 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m 65r
1947 62r 60r 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m 65+1m
1950 62r+6m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m 65+4m
1955 63r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 65+9m
1958 63r+10m 63r+10m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 58r+4m 66
1959 64r 64r 63r+2m 61r+8m 60r+2m 58r+8m 66+2m
1960 64r+2m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m 66+4m
1963 64r+8m 64r+8m 64r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 66+10m
1964 64r+10m 64+10m 64r+10m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 67r
1971 66r 66r 66r 66r 66r 64r+8m 67r
1977 67r 67r 67r 67r 67r 67r 67r
1983 68r 68r 68r 68r 68r 68r 67r
1989 69r 69r 69r 69r 69r 69r 67r
1995 70r 70r 70r 70r 70r 70r 67r


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY