Co je dobré vědět o zdravotním pojištění?

21.08.2012 | , Finance.cz
DANĚ


Zdravotní pojištění je taky daní. Placení zdravotního pojištění je povinné, proto je dobré vědět, že máme právo na výběr zdravotní pojišťovny, lékaře a při nespokojenosti si můžeme stěžovat.

Zatímco někteří zaměstnanci nebo OSVČ neodvedou na dani z příjmu fyzických osob ničeho, tak zdravotní pojištění musí být vždy zaplaceno. Pouze za studenty, ženy na mateřské a rodičovské dovolené, penzisty či občany v evidenci na úřadu práce platí zdravotní pojištění stát.

Jak je zdravotní pojištění vysoké?

Všichni občané s trvalým pobytem na území České republiky a jsou tedy zdavotně pojištěni. Dobrovolně se odhlásit ze systému veřejného zdravotního pojištění nelze. Zdravotní pojištění je tedy v podstatě povinnou daní. Neplacení zdravotního pojištění znamená problémy (vznik penále a následné exekuce). Za odvod zdravotního pojištění za zaměstnance je však vždy zodpovědný zaměstnavatel.

  • Zaměstnanci odvádí na zdravotním pojištění 4,5 % z hrubé mzdy. Dalších 9 % za ně odvádí zaměstnavatel. Při hrubé mzdě 20 000 Kč je tedy zaměstnanci sraženo z hrubé mzdy 900 Kč a dalších 1 800 Kč za ně zaplatí zaměstnavatel.
  • OSVČ odvádí na zdravotním pojištění 13,5 % z poloviny zisku. Při nízkém zisku však musí být zdravotní pojištění vždy zaplaceno alespoň v minimální výši. Za rok 2012 tak musí OSVČ minimálně zaplatit na zdravotním pojištění 20 361 Kč. Při zisku 420 tisíc Kč za rok 2012 zaplatí OSVČ na zdravotním pojištění 28 350 Kč.
  • OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů) musí platit na zdravotním pojištění 1 080 Kč měsíčně (13,5 % z minimální mzdy 8 000 Kč). OBZP jsou všichni občané, kteří nejsou ani zaměstnanci, ani OSVČ ani za ně zdravotní pojištění neplatí stát.

Kdy můžeme změnit zdravotní pojišťovnu?

Všichni občané s trvalým pobytem na území České republiky musí být povinně zdravotně pojištěni u některé ze zdravotních pojišťoven. V roce 2012 působí v Česku osm zdravotních pojišťoven.

  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Revírní bratrská pokladna, Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA, Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR.

Každý z nás může změnit zdravotní pojišťovnu pouze jednou ročně, a to vždy k 1. lednu. Veškeré administrativní záležitosti nutné pro změnu zdravotní pojišťovny je však potřeba provést ke konci června. Vybrat zdravotní pojišťovnu si nemůže pouze novorozenec, který je dle zákona pojišťen u zdravotní pojišťovny maminky. Pojištěnci mají nejenom právo na výběr zdravotní pojišťovny, ale taky na výběr poskytovatele zdravotních služeb, který je ve smluvním vztahu k jeho zdravotní pojišťovně, a na výběr zdravotnického zařízení tohoto poskytovatele.

Evropský průkaz zdravotního pojištění

Povinné zdravotní pojištění taky znamená, že všichni pojištěnci mají nárok na Evropský průkaz zdravotního pojištění od své zdravotní pojišťovny. Při cestách a pobytu v zemích EU máme nárok na zdravotní péči za stejných podmínek jako domácí občané, k čerpání této péči stačí právě Evropský průkaz zdravotního pojištění. Zdravotní péče je však v zemích EU drahá, spoluúčast je vyšší než v Česku, proto je dobré si vždy raději uzavřít komerční cestovní pojištění, které přináší nárok na asistenční službu, úhradu spoluúčasti za lékařskou péči, nárok na ošetření i v soukromém lékařském zařízení nebo převoz nemocného zpět do ČR.

Při nespokojenosti si můžeme stěžovat

Každý pojištěnec si může v případě nespokojenosti s poskytovanou zdravotní péčí stěžovat a žádat nápravu. Zákon nabízí hned několik možností:

  • Podat návrh na přezkoumání vedoucímu zdravotnicého zařízeni nebo jeho zřizovateli
  • Obrátit se na Českou lékařskou komoru, Českou stomatologickou komoru nebo Českou lékárnickou komoru
  • Obráti se na příslušnou zdravotní pojišťovnu
  • Obrátit se na příslušný orgán státní správy, který provedl registraci zdravotního zařízení

Můžeme rovněž kontrolovat účtování zdravotní péče na naši osobu. Na vyžádání je totiž naše zdravotní pojišťovna povinna nám na základě naší žádosti jedenkrát ročně zaslat výpis z osobního účtu pojištěnce.

Pozor na plnění povinností

Všichni pojištěnci mají vůči své zdravotní pojišťovně několik povinností, jejichž neplnění může být sankciováno udělením pokuty. Je potřeba plnit oznamovací povinnost, aby měly zdravotní pojišťovny k dispozici všechny důležité údaje. Je nutné oznamovat včas narození dítěte, zahájení samostatné výdělečné činnosti, studia, pobírání penze, změnu jména nebo adresy. Rovněž je důležité oznámit vždy zaměstnavateli změnu zdravotní pojišťovny, aby bylo zdravotní pojištění placeno na účet správné zdravotní pojišťovny. Rovněž je nutné poskytovat součinnost při zdravotním výkonu, podrobit se na vyzvání preventivním prohlídkám, prokazovat se průkazem pojištěnce při čerpání zdravotní péče, oznámit ztrátu průkazu pojištěnce nebo hradit regulační poplatky.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ