Výhody předčasného důchodu

22.08.2012 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Řádný starobní důchod je vyšší než předčasný důchod. V některých případech citelně. Přesto však může být předčasný odchod do důchodu pro některé občany dobrým řešením. Podívejme se na hlavní důvody, proč se nebát předčasného důchodu.

Jestliže člověka práce baví, nemá žádné zdravotní komplikace, tak je samozřejmě z finančního hlediska výhodnější odchod do řádného důchodu. I při změnách ve výpočtu důchodu v jednotlivých letech je řádný důchod vždy výhodnější než předčasný důchod.

Kdy je řešením předčasný důchod?

V současné době lze do předčasného důchodu odejít 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Každoročně stoupá počet občanů, kteří této legislativní možnosti využívají. Velmi často odchází do předčasného důchodu občané v předdůchodovém věku, kteří přišli o místo nebo občané, kteří mají zdravotní problémy. Ale stoupá i počet občanů, kteří odcházejí do předčasného důchodu, protože si už chtějí konečně užít penze, cestovat nebo být s vnuky. Nižší penze je neodrazuje. Nejvíce si totiž penzisté užijí důchodu v prvních letech, kdy mají nejvíce sil a zdravotní stav jim umožňuje se věnovat aktivitám, na které neměli čas.

Proč se nebát předčasného důchodu?

Finančně je řádný důchod vždy vyšší (a někdy citelně) než předčasný důchod, přesto i předčasný odchod do důchodu přináší určité výhody.

 • I v předčasném důchodu lze pracovat

  Předčasný důchod je trvale krácený důchod. To však neznamená, že když je občan plný sil, tak si nemůže přivydělat. Podmínkou je, že předčasný důchodce nesmí mít příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. Předčasný důchod tak může být zajímavou volbou pro občany, kteří mají možnost přivýdělku. Nejčastěji na dohodu o provedení práce, kdy měsíční příjem z dohody o provedení práce nepřesáhne 10 tisíc. Tito předčasní důchodci tak mají dvojí příjem: předčasnou penzi a z práce na dohodu. Při práci na dohodu o provedení práci mají větší svobodu, pracují méně hodin a mají nižší zdanění.
 • Zdravotní stav se zlepšuje

  Mnozí občané, kteří mají dostatek vlastních koníčků, se do důchodu těší. Předčasný důchod je šancí, jak se i o 3 roky dříve moci věnovat cestování, studiu nebo vnoučatům. Občané, kteří mají v penzi dostatek aktivit, se cítí zdravotně mnohem lépe. Při předčasném odchodu do důchodu je navíc velká šance, že se dožijí vyššího věku. Pracovní stres je pro mnohé zaměstnance v předdůchodovém věku velmi vysilující. Obliba předčasných důchodů stoupá i v sousedním Německu, kde téměř každý druhý penzista v loňském roce odešel do předčasné penze. Kdo má vlastní úspory a investice, ten velmi často volí předčasný důchod, i za cenu nižší penze. Není totiž rozhodující, jak vysokou penzi člověk má, ale jak dlouho ji pobírá. Předčasný důchod je šancí, jak si mnohdy výrazně prodloužit podzim života.
 • Předčasný důchod přináší finanční náskok

  Předčasní penzisté pobírají penzi déle než řádní penzisté. Navíc mají aktivní předčasní penzisté šanci se dožít vyššího věku než řádní penzisté. V našem příkladě si vypočítáme, kdy efekt vyššího řádného důchodu převáží nad nižší předčasnou penzí pobíranou déle. Posuzujeme pouze výši důchodu.

Praktický příklad

Porovnáme si předčasný důchod pana Černého a řádný důchod pana Modrého. Pro zjednodušení počítáme oba důchody dle legislativy v roce 2012. Pan Černý odejde do důchodu v 59 letech a 6 měsících, pan Modrý odejde do důchdou v 62 letech a 6 měsících.

 • Pan Černý má osobní vyměřovací základ 24 tisíc Kč. Osobní vyměřovací základ je zjednodušeně řečeno průměrná měsíční mzda v současné hodnotě, kdy dřívější příjmy jsou přepočítány. Pan Černý se rozhodne odejít do předčasného důchodu. Do předčasného důchodu odejde o 1080 dní dříve. Jeho penze bude tedy krácena o 14,4 %. Pan Černý získá 39 let pojištění.
 • Pan Modrý má osobní vyměřovací základ rovněž 24 tisíc Kč. Pan Modrý odejde do řádného důchodu a získá 42 let pojištění.

Výpočet řádné penze pana Modrého

Text Částka (v Kč)
Osobní vyměřovací základ 24 000
Redukce do 11 061 Kč (ze 100 %) 11 061
Redukce od 11 061 Kč do 29 159 Kč (z 28 % z) 3 623
Redukovaný osobní vyměřovací základ (11 061 Kč + 3 623 Kč) 14 684
Základní výměra důchodu 2 270
Procentní výměra za odpracované roky (42 let x 1,5 %) 63 %
Procentní výměra důchodu (14 684 Kč x 63 %) 9 251
Měsíční důchod (2 270 Kč + 9 251 Kč) 11 521

Zdroj: Vlastní výpočty autora

Výpočet předčasné penze pana Černého

Text Částka (v Kč)
Osobní vyměřovací základ 24 000
Redukce do 11 061 Kč (ze 100 %) 11 061
Redukce od 11 061 Kč do 29 159 Kč (z 28 %) 3 623
Redukovaný osobní vyměřovací základ (11 061 Kč + 3 623 Kč) 14 684
Základní výměra důchodu 2 270
Procentní výměra za odpracované roky (39 let x 1,5 %) 58,5 %
Procentní výměra důchodu (14 684 Kč x 58,5 %) 8 591
Krácená procentní výměra 8 591Kč - (14 684 Kč x 14,4 %) 6 477
Měsíční důchod celkem (2 270 Kč + 6 477 Kč) 8 747

Zdroj: Vlastní výpočty autora

Na první pohled můžeme říci, že penze pana Modrého je vyšší než pana Černého o 2 774 Kč, což je velký rozdíl. Pan Černý však bude předčasnou penzi pobírat déle než pan Modrý řádnou penzi. V přiložené tabulce máme uvedeno, kolik celkem obdrží na penzi oba pánové v jednotlivých letech.

Věk Celkem na penzi vyplaceno
Pan Modrý
Celkem na penzi vyplaceno
Pan Černý
60 let 0 Kč 52 482 Kč (8 747 Kč x 6 měsíců)
62,5 let 0 Kč 314 892 Kč (8 747 Kč x 36 měsíců)
65 let 345 630 Kč (11 521 Kč x 30 měsíců) 577 302 Kč (8 747 Kč x 66 měsíců)
70 let 1 036 890 Kč (11 521 Kč x 90 měsíců) 1 102 122 Kč (8 747 Kč x 126 měsíců)
75 let 1 728 150 Kč (11 521 Kč x 150 měsíců) 1 626 942 Kč (8 747 Kč x 186 měsíců)
80 let 2 419 410 Kč (11 521 Kč x 210 měsíců) 2 151 762 Kč (8 747 Kč x 246 měsíců)

Zdroj: Vlastní výpočty autora

Jak vidíme z přiložené tabuly, tak je souhrnná vyplacená penze u řádného důchodu v 80 letech obou pánů vyšší než předčasná penze méně (o 11 %), než by mnozí občané očekávali. Důvodem je skutečnost, že předčasné penze se pobírá déle než řádná penze.

 • Občané, kteří odchází do řádné penze, však mají vyšší životní úroveň, mzda je vyšší než předčasný důchod. Navíc vlivem valorizace, kdy vyšší penze roste v absolutním vyjádření více než nižší penze, by byl rozdíl vyšší. Pro zjednodušení jsme s valorizací důchodů při výpočtu nepočítali.

Dostatečné vlastní úspory a investice jsou však při neustále se prodlužujícím důchodovém věku možností, jak odejít dříve do důchodu. Obliba předčasných důchodů příliš klesat nebude.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY