Denně si dám jedno pivo, kolik zaplatím za rok na dani?

27.08.2012 | , Finance.cz
DANĚ


Z každého piva je stát bohatší o DPH a spotřební daň. Jestliže si denně dáme jeden zdravotní půllitr v oblíbené hospůdce, tak je státní pokladna bohatší o více než 2 tisíce korun. V řadě evropských zemí (např. Německu, Francii, Lucembursku či Španělsku) je spotřební daň z piva nižší než v Česku.

Přestože jsou plátcem spotřební daně pivovary, tak spotřební daň zaplatíme při konzumaci každého půllitru jako spotřebitelé. Z každého piva zaplatíme nejenom spotřební daň, ale i DPH v základní 20% sazbě. Evropské země mají problémy s rostoucími dluhy, proto se zvyšují převážně nepřímé daně.

Pro rok 2012 zvýšilo spotřební daň u piva hned několik evropských zemí, např.: Francie (o 1,5 %), Finsko (o 15 %), Portugalsko (o 5,7 %), Dánsko (o 25 %), Estonsko (o 5 %), Velká Británie (o 5 %) a Slovinsko (o 10 %).

Spotřební daň u piva = 32 Kč/hl

Sazba spotřební daně u piva je uvedena v zákoně o spotřebních daních (č. 253/2003 Sb.). Spotřební daň činí v letošním roce 32 Kč/hl za každé celé hmotnostní procento extraktu původní hladiny.

Výjimky pro malé pivovary

Malé nezávislé pivovary jsou však zvýhodněny. Roční výroba však v těchto pivovarech nesmí překročit 200 000 hl. Do 10 000 hl ročně je sazba spotřební daně 16 Kč, od 10 000 hl do 50 000 hl je sazba daně 19,20 Kč, od 50 000 hl do 100 000 hl je sazba daně 22,40 Kč, od 100 000 hl do 150 000 hl je sazba daně 25,60 Kč a od 150 000 hl do 200 000 hl je sazba daně 28,80 Kč.

Praktické výpočty spotřební daně

Spotřební daň z půllitru jednoho piva u větších pivovarů závisí na procentním obsahu extraktu původní mladiny. Nejtypičtější piva jsou: výčepní (8 % až 10 % hmotnosti extraktu původní mladiny, ležáky 11 % až 12 %, speciální 13 % a více, portery 18 % a více). Nejčastěji pivo obsahuje 4 % až 5 % obsahu alkoholu. Spotřební daň a DPH si vypočítáme u půlitru piva s 10 %, 11 % a 12 % hmotnosti extraktu původní hladiny.

1)Pivo s obsahem 10 % hmotnosti extraktu původní hladiny prodávaného za 24 Kč.

  • DPH činí 4 Kč (24 Kč: 120 x 20)
  • Spotřební daň je 1,60 Kč (32 Kč:100 x 10: 2)
  • Zdanění jednoho půllitru je v tomto případě 5,60 Kč. Celkové zdanění činí 23,3 % konečné ceny piva.

2)Pivo s obsahem 11 % hmotnosti extraktu původní hladiny prodávaného za 27 Kč.

  • DPH je 4,50 Kč (27 Kč: 120 x 20)
  • Spotřební daň činí 1,76 Kč (32 Kč:100 x 11:2)
  • Zdanění jednoho půllitru je v tomto případě 6,26 Kč. Celkové zdanění dosahuje 23,2 % konečné ceny piva.

3)Pivo s obsahem 12 % hmotnosti extraktu původní hladiny prodávaného za 30 Kč.

  • DPH činí 5 Kč (30 Kč: 120 x 20)
  • Spotřební daň činí 1,92 Kč (32 Kč: 100 x 12 : 2)
  • Zdanění půllitru činí v tomto případě 6,92 Kč. Celkové zdanění v našem zvoleném případě tak dosahuje 23,1 % konečné ceny piva.

Denně jedno pivko = 2 284 Kč na dani

Při každodenní konzumaci piva s obsahem 11 % hmotnosti extraktu původní hladiny za 27 Kč zaplatíme nepřímo na daních 2 284 Kč (6,26 Kč x 365 dní). Při vyšší ceně ještě více, protože DPH by byla vyšší. Jenom na spotřební dani zaplatíme 642 Kč, konečná cena piva nemá vliv na výši spotřební daně.

Spotřební daň z piva: od 8,9 € za plato až po 143,50 € za plato

Rozdíly u spotřební daně u piva jsou v EU značné. Sazba daně se liší pro jednotlivé typy piva, stejně jako v Česku. V přiložené tabulce máme uvedenu spotřební daň za hektolitr piva s obsahem 12 % extraktu hmotnostní mladiny (obsah alkoholu 4,8 %).

Výpočet u Česka

Spotřební daň uvedená u Česka činí 15,4 € za hektolitr. Výpočet je 32 Kč za hektolitr x 12 (obsah extraktu původní mladiny), což činí 384 Kč. Aktuální použitý kurs byl 24,878 Kč = 1 euro. 384 Kč = 15,4 € (384 : 24,878).

Přiložené údaje jsme si přepočítali na jeden půllitr v korunách, aby byly dobře porovnatelné. V Česku je uvedena, již vypočítaná hodnota 1,92 Kč.

  • Nejnižší spotřební daň u půllitru piva je Rumunsku (1,11 Kč), Bulharsku (1,14 Kč) a německu (1,17 Kč). Nejvyšší spotřební daň je ve Finsku (17,85 Kč), Velké Británii (13,55 Kč) a Švédsku (10,82 Kč). Z každého piva však zaplatíme více na DPH než na spotřební dani, proto je celkové zdanění u piva nejnižší v Lucembursku, kde je nejnižší základní sazba DPH ze všech zemí EU (pouze 15 %).

Spotřební daň a DPH u piva v EU (stav k červenci 2012)

Země Spotřební daň na hektolitr piva (v euro) Spotřební daň na jeden půllitr (v Kč) DPH u piva
Rumunsko 8,9 € 1,11 Kč 24 %
Bulharsko 9,2 € 1,14 Kč 20 %
Německo 9,4 € 1,17 Kč 19 %
Lucembursko 9,5 € 1,18 Kč 15 %
Španělsko 10,0 € 1,24 Kč 18 %
Litva 11,8 € 1,47 Kč 21 %
Francie 13,2 € 1,64 Kč 19,6 %
Lotyšsko 14,8 € 1,84 Kč 21 %
Česko 15,4 € 1,92 Kč 20 %
Slovensko 17,2 € 2,14 Kč 20 %
Malta 18,0 € 2,24 Kč 18 %
Portugalsko 18,4 € 2,29 Kč 23 %
Belgie 20,5 € 2,55 Kč 21 %
Polsko 21,3 € 2,65 Kč 23 %
Kypr 22,9 € 2,85 Kč 17 %
Rakousko 24,0 € 2,99 Kč 20 %
Maďarsko 25,0 € 3,11 Kč 27 %
Estonsko 27,4 € 3,41 Kč 20 %
Itálie 28,2 € 3,51 Kč 21 %
Řecko 31,2 € 3,88 Kč 23 %
Nizozemí 32,6 € 4,06 Kč 19 %
Dánsko 41,0 € 5,10 Kč 25 %
Slovinsko 52,8 € 6,57 Kč 20 %
Irsko 75,4 € 9,38 Kč 23 %
Švédsko 87,0 € 10,82 Kč 25 %
Velká Británie 108,9 € 13,55 Kč 20 %
Finsko 143,5 € 17,85 Kč 23 %

Prameny: The Brewers of Europe:„Excise Duty rates for beer in Europe in 2012“ and European Commission „Excise Duty Tables – Alcohol Beverages, REF 1.035 July 2012

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ