Podnikat v důchodu? Čistý zisk bude nižší

28.08.2012 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Každoročně stoupá počet podnikajících důchodců. Při splnění zákonných podmínek lze podnikat i v předčasném důchodu. V roce 2013 však všichni podnikající důchodci zaplatí více na dani z příjmu fyzických osob. Efektivní zdanění podnikajících důchodců bude nejvyšší ze všech OSVČ.

Výdělečná činnost v řádném starobním důchodu není zákonem nijak omezena. Starobní důchodci tedy mohou bez omezení podnikat či pracovat na základě smlouvy na dobu neurčitou. Trošku jiná je situace u předčasných důchodců, protože předčasní důchodci nesmí mít příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. U podnikajících penzistů je samostatná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů, což přináší určité výhody. Především při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ.

Jak podnikat v předčném důchodu?

U starobního důchodu lze mít jakýkoliv zisk. U předčasného důchodu nikoliv. Když předčasný důchodce vykonává samostatnou výdělečnou činnost, tak je podmínka neúčasti na nemocenském pojištění splněna, když zisk za rok 2012 nepřekročí částku 60 329 Kč. Pro rok 2013 dojde pravděpodobně ke zvýšení této hranice, tak jako v posledních letech. Za rok 2011 byla hranice 59 374 Kč. Když předčasný důchodce vykonává samostatnou výdělečnou činnost pouze po část roku, tak se tato částka snižuje za každý měsíc, kdy není vykonávána samostatná výdělečná činnost po celý tento měsíc o jednu dvanáctinu.


Praktický příklad

  • Předčasný penzista pan Modrý začal vykonávat samostatnou výdělečnou činnost 1. 7. 2012. Aby neztratil nárok na předčasný důchod, tak za rok 2012 nesmí mít z podnikání vyšší zisk než 30 164 Kč. Posuzuje se zisk, nikoliv příjem. Při uplatnění 60% paušálu (ostatní živnost) lze mít příjem 75 410 Kč, výdaje by byly 45 246 Kč a zisk 30 164 Kč.

Zdanění se zvýší

Podnikající penzisté nebudou moci v příštím roce uplatnit základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. V praxi to znamená, že výrazně stoupne jejich zdanění. Slevu na poplatníka nebude moci v daňovém přiznání za rok 2013 uplatnit každý podnikající penzista, který k 1. lednu 2013 bude pobírat starobní důchod nebo invalidní důchod třetího stupně.


Praktický příklad

  • Podnikající starobní penzista pan Černý dosáhne za rok 2012 příjmu ve výši 414 000 Kč. Výdaje uplatní pan Černý 60% výdajovým paušálem (ostatní živnost). Výdaje tedy budou 248 400 Kč (414 000 Kč x 60 %). Zisk pana Černého bude 165 600 Kč (414 000 Kč – 248 400 Kč). Daň z příjmu tedy činí 24 840 Kč (15 % z 248 400 Kč). Na dani z příjmu fyzických osob přesto nezaplatí pan Černý ničeho, protože uplatní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Efektivní zdanění pana Černého je 0 %.
  • Při stejném zisku za rok 2013 by však pan Černý musel na dani z příjmu fyzických osob zaplatit 24 840 Kč. Efektivní zdanění pana Černého by za rok 2013 bylo 15 % (24 840 Kč: 165 600 Kč).

Praktický příklad

  • Podnikající starobní penzista Novák dosáhne za rok 2012 zisku 500 000 Kč. Na dani z příjmu fyzických osob zaplatí 50 160 Kč (500 000 Kč x 15 %) – 24 840 Kč). Efektivní zdanění pana Nováka činí 10,03 % (50 160 Kč: 500 000 Kč).
  • Při stejném zisku v roce 2013 bude daňová povinnost pana Nováka 75 000 Kč. Efektivní zdanění pana Nováka by bylo 15 % (75 000 Kč: 500 000 Kč).

Co přináší změny u paušálů?

OSVČ, které budou v roce 2013 využívat výdajové paušály, nebudou moci uplatnit daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku s vlastními příjmy do 68 tisíc Kč za rok. Tato podmínka se podnikajících penzistů zpravidla nedotkne, protože mají již děti starší 26 let a nemohou na ně stejně daňové zvýhodnění uplatnit a manželka zpravidla již pobírá důchod vyšší než 5 667 Kč měsíčně, čili překročí její příjem částku 68 tisíc Kč za rok. Negativní opatření ohledně výdajových paušálů nebudou mít tedy u většiny podnikajících penzistů vliv na daňovou povinnost. Limit pro možnost využití paušálu se však již některých občanů dotkne. V roce 2013 totiž bude omezeno uplatnění 40% a 30% výdajového paušálu.

  • 40% výdajový paušál půjde uplatnit výdaje nejvýše do částky 800 tisíc Kč
  • 30% výdajový paušál půjde uplatnit výdaje nejvýše do částky 600 tisíc Kč

Toto opatření znamená, že 30% a 40% výdajový paušál bude moci uplatnit pouze OSVČ, jejíž příjmy nebudou vyšší než 2 milióny korun. Kdo nesplní podmínky pro možnost uplatnění výdajového paušálu, ten bude muset vést daňovou evidenci nebo účetnictví.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY