Pomocná ruka zákona pro běžného občana

03.09.2012 | , Finance.cz
ÚVĚRY A PŮJČKY


Přerůstají Vám dluhy přes hlavu? Nevíte jak na osobní bankrot? Přejete si odškodnit v případě trestního činu, ale nemáte prostředky k získání potřebných informací. S ředitelem Asociace občanských poraden v České republice zejména, nikoliv však výlučně na tyto témata.

Dobrý den pane Skalický, jste ředitelem Asociace občanských poraden v České republice. Povězte našim čtenářům něco z historie Vaší Asociace a v krátkosti ji představte.
Asociace občanských poraden začala prakticky svou činnost v roce 1998. U zrodu Asociace byli čtyři poradny a postupně se rozrostla síť až na současných 40 poraden. Za první rok jsme zodpověděli cca 200 dotazů, s kterými se na nás obrátili občané. Za loňský rok jsme řešili skoro 75000 dotazů. I z těchto čísel je vidět značný posun. Občanské poradny tvoří celorepublikovou síť, která vyvíjí činnost celkem v 65 místech. Některé občanské poradny mají totiž také detašovaná pracoviště a kontaktní místa, která fungují i v menších obcích.

Chápu tedy správně, že poskytujete právní rady pro sociálně slabé občany především z oblasti dluhové problematiky a spotřebitelských problémů?
Trochu to upřesním. Rady poskytujeme všem občanům bez ohledu na výši příjmu, ale je pravda, že naše služby využívají převážně ti sociálně slabší. Občanské poradny poskytují rady i v dalších oblastech jako jsou pracovně právní problematika, bydlení, sociální dávky, majetkoprávní záležitosti, zabýváme se také oběťmi trestných činů atd. Celkem radíme v 18 sociálně právních oblastech. Pravda je, že zmiňovaná dluhová problematika v současné době tvoří minimálně 1/4 celkové agendy.


Čtěte také


Všimnul jsem si, že poskytujete služby občanům, kteří se ocitli v pozici poškozených trestným činem. Mohl byste daný institut více popsat?
Toto poradenství je rozvíjeno dlouhodobou spoluprací s Probační a mediační službou. V současné době realizujeme dva projekty, které jsou založené na spolupráci středisek Probační a mediační služby a občanských poraden sdružených v Asociaci občanských poraden. Tyto projekty probíhají celkem ve 20 městech ve 40 poradnách (střediska PMS + občanské poradny). Poradci jsou speciálně vyškoleni pro poskytování poradenství této cílové skupině. V rámci této služby jsou využívány odlišné přístupy v práci s klientem obou organizací. Jsme schopni poradit např. s uplatňováním náhrady škody, podat informace k trestnímu řízení, ale řešit i další problémy klienta týkající se finančních problémů, partnerských vztahů atd. Partneři z PMS mají větší zkušenost zase např. s mediací.

Dovolil bych si požádat o specifičtější informace, co konkrétně si může u Vás představit běžný člověk, když k Vám přijde a bude potřebovat pomoci s dluhy nebo se stal obětí trestného činu?
V případě dluhových problémů samozřejmě záleží na povaze problému a míře zadlužení. V některých případech zprostředkováváme dohodu o splátkovém kalendáři s věřiteli, jindy zpracováváme žádost o oddlužení. Institut oddlužení však není univerzálním lékem, který se dá použít pro každého. Je nutné splnit řadu zákonných podmínek a navíc je to dlouhodobý proces, který trvá 5 let. Je tu však také velké množství lidí, kteří nedosáhnou ani na oddlužení a tady pak hledáme cestu společně s klientem, jak co nejlépe zvládat tuto svízelnou situaci a najít alespoň řešení, které zmírní dopady na život klienta.

Poskytujete své rady zdarma? Zajišťujete také v některých případech i bezplatné právní zastoupení před soudy?
Naše poradenství je bezplatné. Právní zastoupení u soudu neposkytujeme, nemáme takové personální kapacity.

Mohou se na Vás obrátit pouze sociálně slabí občanů nebo nemáte pro poskytování právní rad žádné omezení?
Již jsem to myslím, zmínil v jiné odpovědi. Poskytování poradenství není ničím limitováno, nezkoumáme finanční příjem klienta.

Vzpomenete si na některou z emotivních kauz z posledních měsíců?
Jsme často žádáni o vyprávění emotivních kauz. Tak tedy jedna z mnoha: manželé nezvládali splácení hypotéky z důvodu ztráty zaměstnání manžela a tak si nechali poradit od finančního poradce, že do doby než jim zařídí refinancování, ať řeší situaci překlenovacím úvěrem. K sjednání refinancování však nedošlo a manželům vznikl ještě větší dluh, který řešili dalším úvěrem. Problémy se prohlubovaly a tak požádali o pomoc své rodiče. Nakonec rodiče obou manželů dali do zástavy své domy, kde bydleli. Z původního dluhu 1 500 000 milionů se vyšplhala částka až na 10 000 000.

Mohl byste našim čtenářům sdělit kontakty, kde a jakým způsobem se na Vaši asociaci mohou obrátit?
Asociace občanských poraden rady poskytuje prostřednictvím občanských poraden. Kontakty na jednotlivé poradny najdete na našich stránkách www.obcanskeporadny.cz

Děkuji Vám za rozhovor,
Zbyněk Drobiš, Finance.cz

Autor článku

Zbyněk Drobiš  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKY