Exekuce důchodu je snadná

04.09.2012 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Každý úvěr či půjčku je potřeba si dobře promyslet, každoročně stoupá počet občanů, kteří v penzi „živoří“ kvůli exekuci. Odchodem do důchodu se totiž svých dluhů nezbavili a exekuce je uvalena na důchod. Kolik musí penzistovi zůstat z důchodu?

Někteří občané se mylně domnívají, že se svých závazků a neuhrazených dluhů zbaví odchodem do důchodu. Právě naopak. Exekuce důchodu je totiž snadná a nelze se ji žádným způsobem vyhnout.

Jak probíhá exekuce důchodu?

Někteří občané se snaží exekuci ze mzdy v produktivním životě unikat. Pracují převážně na černo. Exekuci z důchodu se vyhnout nelze a provádí se až do úplného uhrazení dlužné částky. Každá exekuce se prodražuje, protože dlužník musí zaplatit náklady exekuce, i tyto náklady se přitom sráží z důchodu. Někteří občané se potom chybně při exekucích obracejí na místně příslušnou OSSZ. Česká správa sociálního zabezpečení přitom provádí srážku z důchodu na základě soudního rozhodnutí, jakékoliv námitky, stížnosti nebo žádosti je potřeba adresovat na soud, pověřeného exekutora nebo skutečného věřitele.

Počet exekucí rychle stoupá

Během posledních let výrazně stoupl počet důchodců, kterým je prováděna srážka z důchodu. Zatímco v roce 2008 prováděla ČSSZ 41 tisíc srážek z důchodu, tak v polovině letošního roku již 65 tisíc. Všichni penzisté by si měli každou půjčku důkladně promyslet. Velmi často mohou velké nesnáze přinést nízké půjčky (např. 20 tisíc Kč) od nebankovních institucí. Právě nízké půjčky jsou často nejdražší. Půjčky a úvěry bychom neměli nikdy vyřizovat v časové tísni.

Kolik musí důchodci zůstat?

I když má penzista-dlužník vysoké dluhy, tak nelze exekučně srážet celou penzi. Vždy musí penzistovi zůstat alespoň nezabavitelná výše. Exekučně srazit celý důchdo není možné. Některým občanům, kteří mají velmi nízký důchod, nemůže být dokonce z důchodu sraženo ničeho.

  • Výše nezabavitelného minima záleží na konkrétní rodinné situaci důchodce. Pro rok 2012 došlo ke zvýšení nezabavitelného minima.
  • Nezabavitelné minimum činí dvě třetiny součtu životního minima jednotlivce (3 410 Kč) a nákladů na bydlení jednotlivce (5 352 Kč).
  • Nezabavitelné minimum jednotlivce, tedy i důchodce jednotlivce, v roce 2012 činí částku 5 842 Kč (2/3 x (3 410 Kč + 5 352 Kč)).
  • Pokud musí důchodce ještě vyživovat nějakou osobu, tak se tato částka zvyšuje o 1 460 Kč.

Jak se provádí srážky z důchodu?

Exekuce z důchodu se provádí stejně jako ze mzdy, z částky nad 8 762 Kč (po odečtení nezabavitelného minima) lze již srazit celou částku důchodu. Jestliže je zbylá čistá důchodu dlužníka po odečtení nezabavitelného minima nižší než 8 762 Kč, tak se tato částka vydělí třemi a dvě třetiny musí přitom zůstat dlužníkovi. U přednostních pohledávek (např. výživné) lze srazit dvě třetiny a dlužníkovi zůstane třetina.


Praktický příklad

Pan Černý má měsíční penzi (starobní a vdovský důchod dohromady) 15 100 Kč. Současně je mu z jeho důchodu prováděna exekuce pro dlužnou částku 140 tisíc z nezaplaceného spotřebitelského úvěru. Kolik může být měsíčně panu Černému z jeho důchodu exekučně sraženo?

Položka Částka
Nezabavitelné minimum 5 842 Kč
Zbylá část důchodu (15 100 Kč – 5 842 Kč) 9 258 Kč
Hranice plně zabavitelného důchodu 8 762 Kč
Srážka z důchodu (9 258 Kč – 8 762 Kč + 2 920 Kč) 3 416 Kč

Praktický příklad

Penzistka Modrá má měsíční důchod 9 500 Kč a na její důchod je uvalena exekuce pro neuhrazené dluhy z podnikání. Kolik jí bude každý měsíc z jejího důchodu sraženo?

Položka Částka
Nezabavitelné minimum 5 842 Kč
Zbylá část důchodu (9 500 Kč – 5 842 Kč) 3 658 Kč
Srážka z důchodu (3 658 Kč: 3) 1 219 Kč


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY