Kolik by stál tvrdý alkohol bez daně?

13.09.2012 | , Finance.cz
DANĚ


Celkové zdanění u tvrdého alkoholu je ve všech evropských zemích vysoké. To je hlavní důvod, proč se vyplácí nelegální výroba alkoholu. Přestože celkové zdanění dosahuje v Česku poloviny ceny, tak je v rámci zemí EU průměrné.

V Česku se na konečné ceně tvrdého alkoholu podílí spotřební daň a DPH mnohdy i z poloviny (to platí u levnějšího alkoholu s vyšším obsahem alkoholu). Samotná spotřební daň více než ze třetiny. Všechny nepřímé daně v konečném důsledku zaplatíme při nákupu oblíbené lihoviny v obchodě. Vyšší spotřební daň a DPH zvyšují konečnou cenu lihovin pro zákazníky. Čím vyšší zdanění, tím více kvete černý trh a padělání alkoholu.

 • Nejvyšší spotřeba tvrdého alkoholu je dle studie WHO (Světové zdravotnické organizace) v Estonsku, Lotyšsku, Slovensku, Bulharsku, Litvě, Rumunsku a Česku. Nejméně pijí tvrdý alkohol Italové či Španělé, kde je oblíbené především víno.

Zdanění alkoholu v Česku

Z každé láhve tvrdého alkoholu je nutné zaplatit do státní pokladny spotřební daň a DPH.

 • V současné době činí v Česku spotřební daň u alkoholických nápojů 28 500 Kč za hektolitr čistého etanolu (alkoholu). Čím vyšší obsah alkoholu, tím vyšší spotřební daň.
 • U alkoholu se uplatňuje základní 20% sazba DPH.

   


Praktický příklad

Celkovou výši nepřímých daní si vypočítáme u půllitrové láhve 40% whisky prodávané za 260 Kč.

 • Spotřební daň u litru čistého alkoholu je v Česku 285 Kč (28 500 Kč: 100). U půllitrové láhve potom 142,50 Kč (285 Kč: 2), na každé procento alkoholu připadá tedy 1,4250 Kč.
 • U 40% whisky dosahuje spotřební daň tedy 57 Kč (1,4250 Kč x 40).
 • DPH při ceně 260 Kč činí 43 Kč (260 Kč: 120 x 20).

V našem ukázkovém příkladě tedy činí celkové nepřímé daně 100 Kč. Celkové zdanění tak dosahuje 38,5 % konečné ceny.

 • U levnějšího alkoholu je míra zdanění vyšší. Při ceně 160 Kč za láhev (obsah alkoholu rovněž 40%) by byla spotřební daň rovněž 57 Kč a DPH 27 Kč, celkové zdanění by činilo 52,5 %.

Spotřební daň v EU? Od 1,12 € po 10,95 €

Nejvyšší rozdíly v míře zdanění mezi jednotlivými členskými zeměmi EU jsou u spotřebních daní, což lze názorně vidět i u zdanění tvrdého alkoholu. V přiložené tabulce máme uvedenu spotřební daň na půllitr 40% lihoviny.

 • V Česku je uvedena hodnota 2,29 €. Výpočet je následující: spotřební daň na hektolitr čistého alkoholu činí 28 500 Kč, což je po přepočtu 1 146 €. U půllitrové láhve čistého alkoholu je to tedy 5,73 € (1 146 €: 200). Na procento alkoholu připadá 0,0573 € (5,73: 100). U půlllitru 40% lihoviny je to tedy to je tedy 2,29 (0,0573 x 40 %).

Spotřební daň se pohybuje od 1,12 € po 10,95 €, ve Švédsku je tak spotřební daň 10krát vyšší než v Bulharsku.

 • Nejvyšší spotřební daň u půllitru 40% lihoviny je ve Švédsku (10,95 €), Finsku (8,68 €), Velké Británii (6,24 €) a Irsku (6,23 €).
 • Nejnižší spotřební daň u půllitru 40% lihoviny je v Bulharsku (1,12 €), Kypru (1,20 €), Rumunsku (1,50 €), Itálii (1,60 €), Španělsku (1,66 €) a Maďarsku (1,97 €). V Česku (2,29 €) je 12. nejnižší ze všech 27. členských zemí EU.

Pozor na DPH

Konečnou cenu každé láhve výrazně ovlivňuje i DPH. Přestože jsou rozdíly u DPH nižší než u spotřební daně, tak rozhodně nejsou zanedbatelná. Ve všech zemích EU je na alkohol uvalena základní sazba DPH, která se v červenci 2012 pohybuje od 15 % (Lucembursko) po 27 % (Maďarsko).

 • Nejvyšší základní sazba DPH je v Maďarsku (27 %), Dánsku a Švédsku (25 %), Rumusku (24 %).
 • Nejnižší základní sazba DPH je v Lucembursku (15 %), Kypru (17 %), Španělsku a Maltě (18 %).

Spotřební daň a DPH u tvrdého alkoholu v EU (stav k 1. 7. 2012)

Země Spotřební daň
na hektolitr
čistého alkoholu (v euro)
DPH Spotřební daň
na půllitr
40% lihoviny (v euro)
Švédsko 5474 € 25 % 10,95 €
Finsko 4340 € 23 % 8,68 €
Velká Británie 3119 € 20 % 6,24 €
Irsko 3113 € 23 % 6,23 €
Řecko 2450 € 23 % 4,90 €
Dánsko 2013 € 25 % 4,03 €
Belgie 1752 € 21 % 3,50 €
Francie 1660 € 19,6 % 3,32 €
Nizozemí 1504 € 19 % 3,01 €
Estonsko 1490 € 20 % 2,98 €
Malta 1400 € 18 % 2,80 €
Lotyšsko 1325 € 21 % 2,65 €
Německo 1303 € 19 % 2,61 €
Litva 1279 € 21 % 2,56 €
Slovinsko 1200 € 20 % 2,40 €
Česko 1146 € 20 % 2,29 €
Polsko 1132 € 23 % 2,26 €
Portugalsko 1109 € 23 % 2,22 €
Slovensko 1080 € 20 % 2,16 €
Lucembursko 1041 € 15 % 2,08 €
Rakousko 1000 € 20 % 2,00 €
Maďarsko 984 € 27 % 1,97 €
Španělsko 830 € 18 % 1,66 €
Itálie 800 € 21 % 1,60 €
Rumunsko 750 € 24 % 1,50 €
Kypr 598 € 17 % 1,20 €
Bulharsko 562 € 20 % 1,12 €

Pramen: European Commission, Excise Duty Tables, Part I, Alcoholic Beverages, July 2012Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát