Svatošová: Počet stížností na nekalé praktiky finančních poradců setrvale roste

10.10.2012 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Nekalou praktikou je např. neúplné a nepřesné poskytování informací k nabízenému produktu a používání zavádějících pojmů - třeba tvrzení, že investiční životní pojištění je spoření nebo prezentace budoucích výnosů, uvedla v rozhovoru Markéta Svatošová z odboru ochrany spotřebitele u České národní banky.

V rozhovoru s Markétou Svatošovou z odboru ochrany spotřebitele u České národní banky jsme se zaměřili na tématiku finančního poradenství a ochranu běžného spotřebitele. Nekalé obchodní praktiky představují narůstající problém a znehodnocují roli finančních poradců při poskytování poradenství a finančních služeb. V Poradně na Finance.cz se často setkáváme s dotazy rozhořčených klientů, jejichž problém ukazuje právě na možné nekalé praktiky "prodejců" různých finančních produktů.
Markéta Svatošová klientům mimo jiné doporučuje nespěchat a raději se s poradcem třeba dvakrát sejít před tím, než dojde k podpisu smlouvy

Dobrý den paní Svatošová, co si konkrétně můžeme představit pod pojmem nekalé obchodní praktiky?

Za nekalé obchodní praktiky lze považovat ovlivňování spotřebitele tím směrem, aby učinil rozhodnutí, které vlastně ani učinit nechce.

Může uvést prosím některé příklady, které se dotýkají nekalých obchodních praktik v oblasti finančního poradenství?

Na začátek mi dovolte pár slov k termínu "finanční poradenství". Finanční poradenství není jenom zprostředkování finančních produktů, ale také udělování konkrétních rad či poskytování servisu v nejlepším zájmu klienta, za které by měl klient i platit. To ale není tak časté, naopak často přicházejí zprostředkovatelé produktů, kteří "zadarmo" poskytují "dobré rady", za které následně dostávají provizi od poskytovatele finanční služby. V takových případech je nekalou praktikou jednak neúplné a nepřesné poskytování informací k nabízenému produktu, používání zavádějících pojmů (například tvrzení, že investiční životní pojištění je spoření; nebo třeba prezentace budoucích výnosů) a hlavně manipulace spotřebitele k nákupu produktu, který neodpovídá jeho potřebám a požadavkům.

Existuje možnost řešení při zjištění této nekalé obchodní praktiky ze strany finančního poradce vůči klientovi? Například, když uvedeme nepravdivé údaje při zprostředkování pojistné smlouvy?

Jednání nelze vrátit zpět, ale lze se domáhat například náhrady škody buď dohodou s poradcem nebo soudní cestou. V případě pojistné smlouvy je možnost smlouvu do 2 měsíců vypovědět bez velké finanční ztráty. Proto je třeba si i po podpisu smlouvu všechny podmínky ještě jednou přečíst, zvážit a případně si nechat nejasnosti vysvětlit. Zjištění nevýhodnosti po několika letech už přináší spíše vyšší ztráty.

Může Česká národní banka běžnému klientovi, který se stal obětí nekalé obchodní praktiky pomoci?

ČNB nezajistí spotřebiteli náhradu škody ani vrácení už zaplacených prostředků. Někdy se sice může stát, že na základě šetření ČNB se poskytovatel finanční služby sám dobrovolně rozhodne se spotřebitelem vyrovnat, ale ČNB mu to nemůže nařídit. Jako orgán veřejnoprávního dohledu požaduje ČNB nápravy do budoucna, příp. sankcionuje pokutami za nekalé praktiky a tím chrání další spotřebitele.

Jak dlouho probíhá obvykle vyřízení stížnosti, podnětu nebo upozornění? Jedná se o bezplatné řízení nebo se musí uhradit něco jako „soudní poplatek“?

Záleží vždy na charakteru stížnosti a nutné délce pro šetření u dohlíženého subjektu. Některé stížnosti vyřešíme např. vysvětlením do 2 týdnů, někdy trvá šetření i 60 dnů. Šetření podnětu není správním řízením ve smyslu správního řádu a je bezplatné. Pokud by ČNB na základě podnětu zahájila správní řízení s dohlíženým subjektem, je spotřebitel informován, ale není účastníkem řízení a žádné poplatky se na něj nevztahují.

Řeší těchto podnětů velké množství Česká národní banka? Sledujete trend vzrůstajícího nárůstu stížností vůči finančním poradcům?

Ano, počet podnětů a stížností setrvale roste.

Můžete uvést typický případ, který Česká národní banka s finančním poradcem řešila a jaké byly vyvozeny důsledky?

V nedávné době bylo například pravomocně rozhodnuto správní řízení se společností IFP finanční poradenství a.s. Další informace je možné získat na stránkách ČNB, v sekci Výkon dohledu: Pravomocná rozhodnutí.

Stane-li se klient obětí nekalých obchodních praktik ze strany finančního poradce, můžete uvést kontaktní místo, kde se na Vaši pomoc může obracet?

Na internetových stránkách ČNB je v horní části umístěna záložka "Kontaktujte nás", obsahující elektronické formuláře k zaslání podání, kdy tato forma komunikace je z naší strany preferována jako nejrychlejší a nejjednodušší kontakt se spotřebitelem. Jinak je možné zaslat podnět písemně i elektronickou poštou.

Na závěr bych Vás požádal o osobní názor na co by si běžný klient při získávání informací od finančního poradce měl dát pozor?

Klient by měl mít na paměti, že poradce, který je většinou placený provizí z ceny, kterou spotřebitel platí za finanční produkt, pracuje pro vlastní zisk. Z tohoto úhlu pohledu by měl také klient vždy vyhodnocovat získané informace. Klientům doporučuji nespěchat a raději se s poradcem třeba dvakrát sejít před tím, než dojde k podpisu smlouvy, přečíst si doprovodné podmínky, případně se poradit s třetí osobou. A hlavně si uvědomit závaznost vlastního podpisu.


Děkuji za rozhovor,
Zbyněk Drobiš, Finance.cz

Autor článku

Zbyněk Drobiš  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ