Je to moc nebo málo? Polemika nad vymáháním v Čechách

29.10.2012 | , Finance.cz
ÚVĚRY A PŮJČKY


V uplynulých týdnech v médiích proběhla zpráva o projednání návrhu novely občanského soudního řádu, jenž by ve sporech o peněžitá plnění do 5.000,- Kč nepřiznával žalobci náhradu nákladů řízení. Pojďme se společně a především objektivně bez emocí podívat na tuto problematiku.

Návrh novely občanského soudního řádu v rámci pozměňovacích návrhů v Senátu byl „obohacen“ o ustanovení ohledně nepřiznání náhrady nákladů řízení a hotových výdajů ve sporech o peněžitá plnění do 5.000,- Kč. Poslanecká sněmovna však setrvala na původním návrhu novely občanského soudního řádu a zaslala návrh dále k prezidentovi v rámci legislativního procesu, který novelu v původním znění podepsal.

Moc nebo málo?

V současné době vymáhání pohledávek do 5.000,- Kč v rámci soudního procesu představuje přiznání nákladů řízení rozpětí od 2.920,- Kč (při sporech do 100,- Kč) do 7.480,- Kč (při sporech od 2.001,- Kč do 5.000,- Kč) v rámci rozhodnutí formou platebního rozkazu. Pro případ zrušení platebního rozkazu a projednání sporu v rámci ústního soudního jednání a vydání rozsudku jde o něco vyšší částku včetně hotových výdajů (cestovné, promeškaný čas apod.).

Do daného rozhodování o přiznání náhrady nákladů řízení v dané výši rovněž zasahuje judikatura Ústavního soudu, která v mnoha případech náklady řízení výrazně snižuje.

Každý příběh má počátek

V průběhu devadesátých let byla vymahatelnost pohledávek na velmi nízké úrovni a malé dluhy se téměř neplatili. S postupně přijatými zákony a vznikem institutů soukromých exekutorů se situace rapidně zlepšila a vymahatelnost práva v oblasti dluhů začala být efektivní. V současné době společně se životním stylem naší západní společnosti se stalo standardním žít na dluh, aneb když se zadlužují státy, tak proč nemůžu já? Následně docházelo k zvýšení neplnění splatnosti splátek úvěrů a k vymáhání dluhů ve velkém, kdy se z dluhů stal taktéž podnikatelský zájem.

Komu náleží právo?

S množstvím vymáhaných pohledávek zároveň úměrně stoupá i množství pochybení ze strany exekutorů, na které reagují velice rychle média. Nízká znalost práva mezi průměrnými spotřebiteli, kteří nevyužívají zákonné prostředky k ochraně svých práv jak v soudním, tak exekučním řízení je dalším nešvarem, který z procesu vymáhání pohledávek v Čechách téma k časté diskusi politiků o změně legislativy.

Jak se však změní situace, kdy se pro „malé dluhy“ do 5.000,- Kč nebudou přiznávat náklady řízení? Z části to jistě povede k menšímu zájmu vymáhání těchto pohledávek, avšak výsledkem stejné rovnice bude i promítnutí těchto finančních ztrát vůči poctivých klientům, spotřebitelům a pasažérům do ceny služeb, jízdného nebo pokut.

Vzdělání k předcházení problémům

Kde se však nachází ona pověstná vyvážená miska vah spravedlnosti? Je velmi pravděpodobné, že se náklady řízení budou ještě snižovat v rámci společenské poptávky promítnuté v legislativě. Jediným řešením, které reprezentuje ideál pro řešení tohoto problému je finanční gramotnost. Zavedení efektivního finančního vzdělávání již od základních škol, namísto parafrázování pouček. Základy právní a ekonomické nauky pro běžný život na středních školách, kdy plnoletý člověk bude znalý svých finančních možností, povinností při nesplácení závazků a vyhledání právní pomoci při porušení jeho práv.

V dané polemice nad vymáháním pohledávek můžeme proti sobě postavit dva tábory s logickými argumenty pro a proti, kdy diskuse může být vedena do nekonečna. Ale jen budoucnost ukáže, jaký bude skutečný výsledek.

Autor článku

Zbyněk Drobiš  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKY