Jak vysoká bude mateřská v roce 2013?

01.11.2012 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Při výpočtu mateřské platí, že čím vyšší příjmy, tím vyšší mateřská. Jak se liší výpočet mateřské u zaměstnankyně a OSVČ? Jak vysoká bude mateřská dle příjmu v příštím roce?

Peněžitý příspěvek v mateřství (mateřská) je dávkou nemocenského pojištění a je tedy upraven zákonem o nemocenském pojištění. Přiznání mateřské není automatické, je zapotřebí splnit zákonné podmínky, které se liší pro zaměstnankyně a podnikatelky. Mateřská se pobírá 28 týdnů, narodí-li se dvě nebo více dětí tak 37 týdnů. Mateřská se poskytuje od 6. až 8. týdne před očekávaným porodem.

  • Jestliže žena nesplní zákonné podmínky pro přiznání mateřské, tak dostává ihned po narození dítěte rodičovský příspěvek.

Jaké podmínky musí splnit zaměstnankyně?

Zaměstnankyně bude pobírat mateřskou, jestliže splní dvě zákonné podmínky, a sice:

  1. V den nástupu je žena účastna na nemocenském pojištění, má tedy příjem, ze kterého se odvádí sociální pojištění. Jestliže tedy zaměstnankyně pracuje na základě standardní pracovní smlouvy, tak není problém.
  2. Druhou podmínkou je nutnost získání 270 kalendářních dní pojištění v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou. Evidence na úřadu práce se přitom nepočítá.

Novinky v roce 2013

Výpočet důchodu v roce 2013
Předčasný důchod v roce 2013
Přivýdělek v předčasném důchodu v roce 2013

Jenom na doplnění si uvedeme, že účast na pojištění splní i žena, které již skončil pracovní poměr (např. na dobu určitou) a nastoupí na mateřskou v ochranné lhůtě, která v tomto případě činí 180 dní. Při nástoupu na mateřskou do 180 dní po skončení zaměstnání bude mít žena nárok na mateřskou i v tomto případě.

Výpočet mateřské v roce 2013

Každoročně dochází ke změně redukčních hranic, a proto i v roce 2013 bude nepatrně jiný výpočet mateřské.

  • Mateřská závisí na průměrném příjmu za 12 předcházejících měsíců, ze kterého se vypočítá denní vyměřovací základ.
  • Při výpočtu mateřské se denní vyměřovací základ redukuje. Redukční hranice od 1. ledna 2013 jsou: 863 Kč, 1 295 Kč a 2 589 Kč.
  • Do první redukční hranice se počítá 100 %. Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %. Z druhé do třetí redukční hranice se počítá 30 %. K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Mateřská potom činí 70 % z denního vyměřovacího základu.

Výpočet mateřské u zaměstnankyně

Zaměstnankyně paní Nováková má průměrnou měsíční mzdu 23 500 Kč. Jak vysokou bude mít měsíční mateřskou?

Položka Částka
Průměrná hrubá měsíční mzda 23 500 Kč
Neredukovaný denní vyměřovací základ (12 x 23 500 Kč: 365) 772,60 Kč
První redukční hranice (do 863 Kč, ze 100 %) 772,60 Kč
Druhá redukční hranice (od 863 Kč do 1 295 Kč, z 60 %) 0 Kč
Třetí redukční hranice (od 1 295 Kč do 2 589 Kč, z 30 %) 0 Kč
Redukovaný denní vyměřovací základ 773 Kč
Denní mateřská (70 % ze 773 Kč) 542 Kč
Měsíční mateřská (30 dní x 542Kč) 16 260 Kč

Měsíční mateřská přiznaná v roce 2013 bude u paní Novákové činit 16 260 Kč.

Jaké podmínky musí splnit podnikatelka?

Aby podnikatelce v budoucnu vznikl nárok na mateřskou, tak si musí již v dostatečném předstihu řádně platit dobrovolné nemocenské pojištění. Výše mateřské bude následně záviset na měsíční platbě nemocenského pojištění. Dobrovolné nemocenské pojištění se platí ze stejného vyměřovacího základu jako důchodové pojištění. Vyšší dobrovolné platby nemocenského pojištění, tak automaticky znamenají vyšší platby na důchodovém pojištění, což se nevyplácí.

  • OSVČ musí být účastna na nemocenském pojištění 180 dní v období jednoho roku před porodem.
  • I OSVČ musí splnit podmínku 270 kalendářních dní pojištění v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou.

Výpočet mateřské u OSVČ

Podnikatelka paní Novotná splnila zákonné podmínky pro přiznání mateřské a v posledních 12 měsících platila zálohy na dobrovolném nemocenském pojištění 350 Kč měsíčně, což odpovídá platbě důchodového pojištění ve výši 4 445 Kč měsíčně. Jak vysokou bude mít mateřskou?

Položka Částka
Osobní vyměřovací základ (350 Kč: 2,3 x 100) 15 218 Kč
Denní vyměřovací základ (15 218 Kč x 12: 365 dní) 500,32 Kč
Redukce do 863 Kč (ze 100 %) 500,32
Redukovaný osobní vyměřovací základ 501 Kč
Denní mateřská (501 Kč x 70 %) 351 Kč
Měsíční mateřská (351 Kč x 30 dní) 10 350 Kč

Měsíční mateřská přiznaná v roce 2013 bude u paní Novotné 10 350 Kč.

Výše mateřské v závislosti na příjmu (v roce 2013)

Zaměstnankyně
Příjem
Zaměstnankyně
Mateřská
OSVČ
Platba nemocenské
OSVČ
Mateřská
10 000 Kč 6 930 Kč 200 Kč 6 030 Kč
14 000 Kč 9 690 Kč 250 Kč 7 530 Kč
18 000 Kč 12 450 Kč 300 Kč 9 030 Kč
22 000 Kč 15 210 Kč 350 Kč 10 530 Kč
26 000 Kč 17 970 Kč 400 Kč 12 030 Kč
30 000 Kč 19 680 Kč 450 Kč 13 530 Kč
35 000 Kč 21 780 Kč 500 Kč 15 030 Kč
40 000 Kč 23 730 Kč 550 Kč 16 530 Kč
50 000 Kč 25 770 Kč 600 Kč 18 030 Kč
75 000 Kč 30 960 Kč 650 Kč 18 990 Kč
100 000 Kč 31 740 Kč 700 Kč 19 890 Kč

Vlastní výpočty autora

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY