Kolik dostaneme během nemoci v roce 2013?

12.11.2012 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Chodit nemocný do práce nebo do školy je nerozum. Rozhodně se nevyplácí podceňovat třeba chřipku. Zaměstnanci mají během své nemoci nárok na náhradu mzdy, při delší nemocnosti na nemocenskou. Když je nemocné dítě, tak na ošetřovné. Jak vysoké budou jednotlivé dávky v roce 2013?

Rozumní zaměstnavatelé chtějí nemocnost svých zaměstnanců snižovat apelem na jejich zdraví životní styl. Pracující nemocní zaměstnanci nejsou přínosní, navíc zpravidla nakazí další kolegy. Nemocní zaměstnanci mají nárok:

 • Na náhradu mzdy od svých zaměstnavatelů. Náhradu mzdy zaměstnancům vyplácí jejich zaměstnavatelé. Náhrada mzdy náleží nemocným zaměstnancům od 4. dne nemoci až po 21. den nemoci.
 • Nemocenskou. Nemocenskou vyplácí zaměstnancům OSSZ, a to od 22. dne nemoci.
 • Ošetřovnou, jestliže musí zůstat doma s nemocným dítětem. Rovněž ošetřovné vyplácí OSSZ.

Všichni zaměstnanci musí počítat s tím, že jsou v období prvních tří dní nemoci bez peněz. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) však nemají na náhradu mzdy nebo ošetřovné nárok nikdy. Pouze na nemocenskou, a to až od 22. dne nemoci, což je důvod, proč si tak nízké procento OSVČ dobrovolně hradí nemocenské pojištění.

Výše všech dávek závisí na příjmu

Čím vyšší příjem, tím vyšší náhradu mzdy, nemocenskou nebo ošetřovné zaměstnanec bude mít. Při výpočtu všech dávek se uplatňuje redukce, čili občané s vyšším příjmem čerpájí nižší dávku (v porovnání s jejich příjmem) než zaměstnanci s nízkým příjmem.


Novinky v roce 2013

Výpočet důchodu v roce 2013
Předčasný důchod v roce 2013
Přivýdělek v předčasném důchodu v roce 2013
Jak vysoká bude mateřská v roce 2013?
Jaká bude v roce 2013 minimální a maximální penze?

Více článků ke změnám v novém roce: Novinky a změny v roce 2013

Jak vysoká je náhrada mzdy?

Náhrada mzdy je upravena zákoníkem práce. Základem pro výpočet náhrady mzdy je průměrný výdělek zaměstnance v předchozím čtvrtletí na jednu odpracovanou hodinu. Základ pro výpočet náhrady mzdy se tedy zjišťuje stejným způsobem jako pro výpočet např. dovolené či příplatků Průměrný hodinový výdělek se redukuje.

 • Redukční hranice pro rok 2013 jsou: 151,03 Kč, 226,63 Kč a 453,08 Kč.
 • Do první redukční hranice se započítává z 90 %, z druhé redukční hranice z 60 %, ze třetí redukční hranice z 30 % a k průměrnému hodinovému výdělku nad 453,08 Kč se nepřihlíží.
 • Výsledná náhrada mzdy následně činí 60 % z redukovaného průměrného hodinového výdělku.

Praktický výpočet

Paní Černá má měsíční plat 20 800 Kč, průměrný hodinový výdělek tedy 130 Kč. Paní Černá vznikne nárok na náhradu mzdy za 50 hodin. Jak vysokou bude mít náhradu mzdy?

 • Výpočet náhrady mzdy
  Paní Černá obdrží náhradu mzdy za 50 hodin. Náhrada mzdy totiž náleží pouze za dny, které jsou pro zaměstnanece během prvních 21 dní pracovní neschopnosti (ale až od čtvrtého dne) pracovními dny.
Text Částka
Průměrný hodinový výdělek 130 Kč
Počet hodin pracovní neschopnosti 50
První redukční hranice (do 151,03 Kč, z 90 %) 117 Kč
Druhá redukční hranice (od 151,03 Kč do 226,63 Kč, z 60 %) 0 Kč
Třetí redukční hranice (od 226,63 Kč do 453,08 Kč, z 30 %) 0 Kč
Redukovaný průměrný hodinový výdělek 117 Kč
Náhrada mzdy za 1 hodinu (117 Kč x 60 %) 70,20 Kč
Náhrada mzdy celkem (70,20 Kč x 50 hodin) 3 510 Kč

vlastní výpočet autora

Jak efektivně klesá příjem u náhrady mzdy?

Vliv redukce u náhrady mzdy si ukážáme u jednotlivých příjmů, vždy přepočteno na jednu hodinu.

Hodinová mzda Hodinová náhrada mzdy Efektivně Hodinová mzda Hodinová náhrada mzdy Efektivně
50 Kč 27 Kč 54 % 300 Kč 122 Kč 41 %
100 Kč 54 Kč 54 % 350 Kč 131 Kč 37 %
150 Kč 81 Kč 54 % 400 Kč 140 Kč 35 %
200 Kč 100 Kč 50 % 450 Kč 149 Kč 33 %
250 Kč 113 Kč 45 % 500 Kč 150 Kč 30 %

vlastní výpočet autora

Jak vysoká je nemocenská a ošetřovné?

Nemocenská i ošetřovné se počítají z denního vyměřovacího základu, přičemž základem pro výpočet denního vyměřovacího základu jsou hrubé příjmy ve 12 předcházejících kalendářních měsících. Denní vyměřovací základ je následně průměr na jeden den. Denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenské i ošetřovného se redukuje.

 • Redukční hranice pro rok 2013 jsou: 863 Kč, 1 295 Kč a 2 589 Kč.
 • Do první redukční hranice se počítá 90 %. Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %. Z druhé do třetí redukční hranice se počítá 30 %. K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.
 • Nemocenská i ošetřovné potom činí 60 % z denního vyměřovacího základu. Ošetřovné lze maximálně pobírat 9 kalendářních dní, osamělí rodiče 16 dní.

Praktický výpočet

Paní Zelená má měsíční mzdu 21 000 Kč, jak vysokou bude mít nemocenskou za 20 dní (od 22. dne nemoci)? Paní Modrá má měsíční mzdu rovněž 21 000 Kč, jak vysoké bude mít ošetřovné za 9 dní?

Text Částka
Průměrná měsíční hrubá mzda 21 000 Kč
Neredukovaný denní vyměřovací základ (12 x 21 000 Kč: 365) 690,41 Kč
První redukční hranice (do 863 Kč, z 90 %) 621,37 Kč
Druhá redukční hranice (od 863 Kč do 1 295 Kč, z 60 %) 0 Kč
Třetí redukční hranice (od 1 295 Kč do 2 589 Kč, z 30 %) 0 Kč
Redukovaný denní vyměřovací základ 622 Kč
Denní nemocenská i ošetřovné (622 Kč x 60 %) 374 Kč
Nemocenská celkem (374 Kč x 20 dní) 7 480 Kč
Ošetřovné celkem (374 Kč x 9 dní) 3 366 Kč

vlastní výpočet autora

Paní Zelená obdrží nemocenskou za 20 dní ve výši 7 480 Kč a paní Modrá obdrží ošetřovné za 9 dní ve výši 3 366 Kč.

Jak efektivně klesá příjem u nemocenské?

Vliv redukce u nemocenské si ukážáme u jednotlivých měsíčních příjmů a nemocenské za 30 dní.

Měsíční mzda Nemocenská za 30 dní Efektivně Měsíční mzda Nemocenská za 30 dní Efektivně
10 000 Kč 5 340 Kč 53 % 35 000 Kč 17 100 Kč 49 %
15 000 Kč 8 010 Kč 53 % 40 000 Kč 18 780 Kč 47 %
20 000 Kč 10 680 Kč 53 % 45 000 Kč 19 680 Kč 44 %
25 000 Kč 13 320 Kč 53 % 50 000 Kč 20 550 Kč 41 %
30 000 Kč 15 330 Kč 51 % 100 000 Kč 25 650 Kč 26 %

vlastní výpočet autora

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY