Sporný rozvod aneb když to nejde po dobrém

12.11.2012 | , Finance.cz
BYDLENÍ


V českém rodinném právu se pro manžele v rámci rozvodového řízení nabízí možnost nesporného nebo sporného rozvodu. Nedojde-li mezi manžely k dohodě o smírném ukončení manželství za splnění podmínek nesporného rozvodu, přichází na řadu rozvod sporný.

Vysoká míra rozvodovosti v naší republice vyvolává mnohé diskuse sociologů, psychologů a rodinných poradců. Do jaké míry jsou dané diskuse pravdivé či mohou přinést více rozumu do dané problematiky, ponechme polemice. Společně se zaměříme na situaci sporného rozvodu mezi manžely, který bohužel příliš klidu do rodinného života nepřinese.


Čtěte také:


Dokazování u soudu

V rámci sporného rozvodu se soudem zkoumá otázka rozvratu manželství. K vynesení rozsudku o rozvodu manželství dochází při splnění následujících podmínek. Manželství musí být hluboce a trvale rozvráceno a nelze očekávat obnovení manželského soužití. Pokusy o rozvod z pouhých malicherností, mohou být soudem zamítnuty. Soud během řízení zkoumá taktéž příčiny rozvratu manželství.

Zkoumání příčin rozvratu manželství představuje velký emoční kámen úrazu. Jak do detailu a do hloubky se bude daná příčina rozvratu manželství. V praxi dochází k situacím, kdy nejenom manželé jsou povinni vypovídat o svém manželském soužití a všech problémech, ale taktéž přátelé, známí, sousedi apod. Mnohé tajemství a o to více emocí se následně projevuje v soudní síni.

Ochrana dítěte

V případech, kdy rozvádějící se manželé jsou rodiči nezletilých dětí, může být rozvod o to komplikovanější. Je-li rozvod v rozporu se zájmy těchto dětí, nemůže být manželství rozvedeno. Zákon hovoří o zvláštních důvodech ve spojitosti se zájmem dítěte. Může se jednat o fyzické nebo psychické problémy, např. invaliditu dítěte. Tyto zvláštní důvody se budou zkoumat ke konkrétním rozvodovým kauzám a bude záležet na uvážení soudu.

Manželství nemůže být taktéž rozvedeno dříve, dokud nebudou upraveny poměry nezletilých dětí pro dobu po rozvodu a rozhodnutí o úpravě těchto poměrů nenabylo právní moci. Z dikce těchto zákonných podmínek plyne velmi zřejmý zájem na ochraně nezletilých dětí, kdy nejprve je nutné právně zajistit poměry nezletilých dětí a až následně může být manželství rozvedeno.

Jak zákon káže…

Zákon o rodině

§ 24

(1) Soud může manželství na návrh některého z manželů rozvést, jestliže je manželství tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití; bere přitom v úvahu příčiny rozvratu manželství.

(2) Mají-li manželé nezletilé děti, nemůže být manželství rozvedeno, bylo-li by to v rozporu se zájmem těchto dětí, daným zvláštními důvody

§ 25

Manželství nelze rozvést, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu, které vydá soud v řízení podle § 176 občanského soudního řádu.

§ 29

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do jednoho měsíce po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá opět své dřívější příjmení, popřípadě že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.

Co právo nenahradí…

Sporný rozvod může trvat delší dobu, výpovědi poukáží na rodinná tajemství, nemluvě o stresu s řízením spojeným. Málokdy se po těchto bitvách nalezne opravdový vítěz. Rodinné právo reprezentuje velice specifické lidsko-emoční vazby ve společnosti, kdy rodinné právo nemůže nahradit obyčejnou lidskou domluvu a toleranci.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: BYDLENÍPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.