Může vám pronajímatel zvýšit nájem o příspěvek do fondu oprav?

13.03.2024 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Na vlastníky bytů se zpravidla vztahuje povinnost odvádět pravidelně příspěvky do fondu oprav, který spravuje společenství vlastníků jednotek. Řada z nich ale přesouvá tuto povinnost na nájemníky, a to tak, že jim tuto částku zahrne do nájmu. Mohou si takové jednání pronajímatelé dovolit?

Laicky se těmto poplatkům říká příspěvky do fondu oprav. V zákonech najdeme ale označení „příspěvky na správu domu a pozemku“.

Povinnost platit tyto příspěvky vyplývá z občanského zákoníku, který uvádí:

„Vlastník jednotky přispívá na správu domu a pozemku v poměru odpovídajícím jeho podílu na společných částech, nebylo-li v prohlášení určeno jinak, zejména se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění společné části, která slouží jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, a k rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.“

Příspěvky do fondu oprav

Zdroj: Shutterstock

K čemu slouží fond oprav?

Fond oprav zakládá a spravuje společenství vlastníků bytových jednotek. Každý majitel bytu má povinnost do něj přispívat. Z vybraných příspěvků se pak hradí to, co je ve společném zájmu všech vlastníků. Finance se tedy mohou čerpat na nejrůznější opravy společných prostor (schodiště, výtahy, osvětlení, zahradu…), účetnictví a celkové zlepšování domu.

O výši těchto příspěvků rozhoduje samotné společenství vlastníků jednotek, jestliže je založeno. Rovněž může rozhodovat o tom, co se stane s nevyčerpanými prostředky v tomto fondu oprav, a navrhuje výši příspěvků pro další rok.

Často je výše příspěvků do fondu oprav stanovena na základě velikosti jednotlivých bytů. Je tedy ujednána částka za 1 m2. Vlastníci nejrozsáhlejších bytů tak platí nejvyšší příspěvky.

Příspěvky jsou placené nejčastěji na měsíční bázi, lze je ale vybírat třeba i na celý rok.

Tip: Nevídaná změna sociálních dávek slibuje bonus pracujícím a nulu těm, co se vezou

Přispívat do fondu oprav je povinností vlastníka bytu, často ale tento příspěvek hradí z přijatého nájmu

I přesto, že zákon neumožňuje, aby příspěvky do fondu oprav hradili nájemci, je jejich platba vyžadována pronajímateli právě po nich. Příspěvky do fondu oprav často pronajímatelé zahrnují do plateb za jednotlivé služby, nebo se o příspěvku ani nezmíní, ale do výše nájmu jej zahrnou.

Obecně se předpokládá, že pronajímatel tyto příspěvky do fondu oprav bude brát právě ze zaplaceného nájmu. Ať jsou tedy v rozpisu napsané, či ne, pronajímateli nic nebrání tuto částku odvést právě z přijatého nájmu. Rovněž má pronajímatel možnost se v nájemní smlouvě s nájemcem dohodnout, že tyto příspěvky budou součástí měsíčního nájmu.

Částka se ovšem nesmí počítat jako záloha, tudíž se nebude zahrnovat do zúčtovatelných záloh, jako je tomu u ohřevu vody, elektřiny apod. Tyto příspěvky by měly být pouze jako součást nájemného, nikoliv služeb. Pokud by byla uvedena mezi službami, pronajímatel se vystavuje vysokému riziku, že částku po něm nájemce bude vyžadovat nazpět. Výše příspěvku do fondu oprav by měla mít tedy pouze informativní charakter.

Tip: Víte, jaký je rozdíl mezi nájmem a ubytováním?

Mohou se nájemci proti placení těchto příspěvků bránit?

Jestliže mají nájemníci pochybnosti o tom, zda je po nich příspěvek požadován oprávněně, měli by situaci řešit s právníkem, který zkontroluje nájemní smlouvu a poradí nájemci další postup.

Za situace, kdy nájemci smlouvu, kde je příspěvek součástí nájmu (ne služeb), podepíší, nezbyde jim nic jiného než nájem zaplatit. V opačném případě má pronajímatel právo dát nájemci za tři neuhrazené nájmy okamžitou výpověď z bytu.


Čtěte také:

Vytopili vám byt: Odpovídá za škodu vlastník, nájemce, nebo podnájemce?

Za běžné opotřebení bytu a jeho vybavení by nájemci platit neměli. Trvejte na sepsání předávacího protokolu

Jaká rizika vás mohou potkat, když máte nemovitost ve spoluvlastnictví?

 
Štítky:

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 12 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ