Senátní výbor podpořil větší práva vlastníků bytů vůči neplatičům

15.08.2017 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Situace, kdy za neplatiče museli doplácet zbylí vlastníci bytových jednotek a členové SVJ, se možná stanou minulostí. Jak se tedy budou pohledávky řešit v budoucnu?

Senátní výbor pro územní rozvoj a veřejnou správu doporučil schválit návrh, který posiluje práva vlastníků bytů vůči neplatičům příspěvků na správu domů. Jde o senátní návrh, který Sněmovna schválila letos v červenci ve zrychleném režimu už v prvním čtení. Senát se jím má zabývat na své schůzi příští týden. Pokud ho schválí, dostane ho k podpisu prezident.

Vlastník bytu neplatí do fondu oprav

(zdroj: pixabay)

Když vlastník nehradí povinné náklady...

Podle senátorů má předloha napravit současný stav, kdy poctiví doplácejí na nepoctivé. "Současný stav je takový, že pokud vlastník nehradí náklady spojené s údržbou bytu a službami za byt, tak to za něj hradí ti ostatní," uvedla za navrhovatele Jitka Seitlová (za Zelené). Změna zákona umožní společenstvím vlastníků bytových jednotek získat přednostní právo na aspoň částečné uhrazení pohledávek po dlužnících při nuceném prodeji jejich bytů.

Co je povinen platit vlastník bytové jednotky?

  • Příspěvek na správu domu, případně pozemku – fond oprav*
  • Zálohy za služby v rámci užívání jednotky – vodné, stočné, elektřina, plyn apod.

 *vlastník přispívá takovou částkou, která je úměrná výši jeho podílu na společných částech domu a pozemku.

Jak mohou neplatiči poškodit SVJ?

Pokud neplacení příspěvku do fondu oprav společenství neřeší, v podstatě za dlužníka vše platí členové SVJ, což je akorát zbytečný výdaj navíc. Jestliže ale dojde k tomu, že dlužník nesplácí pohledávku a společenství nechává jeho dluh viset ve vzduchu, může velice snadno dojít k situaci, kdy se dluh přenese i na další vlastníky bytových či nebytových jednotek anebo na celé SVJ, což může vést až k exekuci nebo insolvenci osob, které dluh nezpůsobily.

Pokud navíc existuje více věřitelů, u kterých má dlužník pohledávky, a situaci začnou řešit před SVJ, je ve finále možné, že prostředky na doplacení dluhu za příspěvky na správu domu zkrátka nezbudou.

Jak zákon změní splácení dluhů?

Novela se týká občanského soudního řádu, zákona o veřejných dražbách a insolvenčního zákona. Předpokládá, že pohledávky související se správou domu by byly uspokojovány přednostně až do desetiny výtěžku z prodeje bytu ve prospěch společenství vlastníků. Nyní jsou podle autorů předlohy řádní vlastníci nuceni ručit za závazky těch vlastníků, kteří příspěvky na správu domu nehradí. Jde například o platby za vodné a stočné, teplo, za osvětlení společných prostor a do fondu oprav.

Zástupce ministerstva spravedlnosti dnes ve výboru návrh podpořil, ministerstvo podle něj vnímá návrh jako vyvážený, který současné situaci prospěje. Poukázal však na to, že návrh postrádá přechodná ustanovení upravující dopady na nynější případy.

Co dělat, když vlastník neplatí do fondu oprav?

Pokud dlužník bez ohledu na ústní upozornění či konfrontaci nesplácí svůj dluh, je třeba situaci řešit, aby si SVJ také nezpůsobilo problémy. Postupovat můžete takto:

  1. Zašlete mu písemné vyzvání k zaplacení dluhu a upozorněte zejména na úroky, které už stihly naskákat. V rámci zaplacení mu můžete navrhnout splátkový kalendář.
  2. Pokud od vyzvání nedošlo ke změně k lepšímu, zašlete další upomínku. Tentokrát již s varováním ohledně soudní žaloby a s jasným přehledem nad úroky.
  3. Jestliže opět neuposlechne a není zde ani zájem o řešení problému, vyhledejte právníka a dluhy řešte soudní cestou. Jeho bytový či nebytový prostor pak bude následně sloužit jako zástavní břemeno.

zdroj: ČTK, nlm snm

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ