8 bodů nájemní smlouvy, které se nevyplatí přehlížet

03.07.2017 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Ne každý majitel pronájmu je milý, vstřícný a především čestný. Nájemníky by do jisté míry měla chránit dobře sepsaná smlouva. Co přesně by v ní mělo být?

Lepší vyhořet, než se stěhovat. Alespoň tak se to říká. A řada lidí nám dá za pravdu kvůli patáliím, které vznikly kvůli nevěrohodné nájemní smlouvě. I když se pro její sepsání najdou jasná pravidla, která jsou dána zákonem, plno pofidérních pronajímatelů se je pokouší obcházet. Na co si dát největší pozor?

1. Pronajímatel vs. nájemník

Prvním bodem snad všech smluv bývá jakási identifikace obou smluvních stran, která spočívá ve vyplnění těchto údajů:

  • Jméno a příjmení
  • Adresa trvalého bydliště
  • Datum narození
  • Rodné číslo
  • Číslo OP

Před podepsáním smlouvy nezapomeňte pečlivě zkontrolovat osobní údaje druhé strany včetně OP. Od věci rozhodně není ani trošku si majitele proklepnout. Jde to snadno, pokud osobu z předešlého nájmu znáte osobně. Pokud tomu ale tak není, zeptejte se pronajímatele bytu alespoň na důvod odchodu z nájmu.

Obsah nájemní smlouvy

  • Účel smlouvy, čili pronájem bytu – oprávnění k využívání bytu a seznámení se s jeho stavem.
  • Doba pronájmu – určitá vs. neurčitá
  • Nájemné, zálohy, poplatky – výše a termíny měsíčního nájmu, splátek za energie a hodnota vratné kauce.
  • Práva a povinnosti obou smluvních stran – obvykle požadavky ze strany pronajímatele na údržbu bytu, drobné opravy a hrazení škod.

2. Doba určitá vs. doba neurčitá

Jedná se o lhůtu, která je stěžejní jak pro nájemníky, tak i pro majitele. Ještě před uzavřením smlouvy je naprostou nutností přesně se dohodnout na tom, jak dlouho bude pronájem trvat. Pokud předem není stanovené datum o vystěhování se, můžete se domluvit na době neurčité. Přesto většina pronajímatelů prvně upřednostňuje smlouvu na dobu určitou, která zde bývá na 1-2 roky s možností prodloužení.

Jako nájemník navíc můžete trvat na tom, že do smlouvy bude zanesen i fakt, že vás pronajimatel nemá právo kdykoliv a především bezdůvodně vystěhovat. Touto poznámkou si můžete ušetřit plno případných problémů.

3. Dohoda o vypovězení z nájmu

Férové jednání by mělo být i na straně nájemníka. Obvykle to nebývá uvedeno písemně, ale je slušností neseznámit pronajímatele s odstoupením od smlouvy na poslední chvíli. Ideální doba na informace o případném stěhování by měla být minimálně s tříměsíčním předstihem. Čím dříve se vše dozví, tím samozřejmě lépe.

4. Údržby, opravy a hrazení škod

Jedná se o nejčastější důvody ke konfliktu, kdy se jedna ze stran (ne)oprávněně nehlásí ke svým povinnostem. Každý nájemník je na základě smlouvy povinen udržovat byt a poté jej majiteli navrátit v původním stavu.

Všem se ale čas od času stane, že něco ulomí nebo rozbijí. Drobné opravy a poškození vlastní vinou obvykle hradí nájemník. Větší, které zamezují běžnému užívání bytu jako např. oprava rozvodů ústředního vytápění, a se kterými nájemník nemá nic společného, poté platí pronajimatel.

5. Kdy vám nemusí vrátit kauci?

Vratná kauce je jakási záloha na užívání bytu. Většinou se pohybuje v rozmezí 5000 – 30 000 Kč závisle na velikosti a vybavení objektu. Pokud v bytě nedošlo k velkým škodám, jako jsou např. rozbité zdi nebo okna, stržené obklady anebo trvale poškozená podlaha, není důvod k jejímu nevrácení. Někdy je ale také využita jako doplatek na energie či nájemné.

6. Když způsobíte velkou škodu

Každou škodu, která nespadá pod běžné opotřebení časem anebo malou opravu, musíte neprodleně nahlásit pronajímateli, na svoje náklady opravit a uvést do původního stavu.

Někdy se dokonce stane, že je nájemník obviněn za způsobení škody, která se ale přitom na místě nacházela ještě před uzavření smlouvy. Nechte si proto před podepsáním připsat do smlouvy  veškeré vady, které se v bytě nacházejí. Ideálně je i vyfoťte a ke smlouvě a předávacímu protokolu připojte i fotodokumentaci, ať máte jistotu.

7. Spadá vymalování pod majitele?

Dalším důvodem ke sporu bývá povinnost vymalování bytu před odchodem. Jasná stanovení bývají v předávacím protokolu, vše ale samozřejmě záleží na délce nájmu a stavu stěn. Pokud váš pronájem trval rok a stěny jsou zašedlé a oprýskané, pravděpodobně vás hrazení vymalování jako nájemníka nemine. Pokud jsou ovšem po pár letech jen lehce zažloutlé a nepoškozené, vše by mělo spadat do běžného opotřebení, které nájemník nemusí finančně hradit.

8. Zákaz zvířete v bytě?

Ve smlouvě se může objevit i toto ustanovení. Je ale dobré vědět, že je zcela v rozporu s občanským zákoníkem, který bere zakazování zvířat v pronájmu jako omezování. Ve smlouvě tedy takový zákaz nemá žádnou hodnotu. Paradoxní ale je, že se i přesto musí dodržovat, jelikož jde o majetek pronajímatele.

Tip na závěr:

Nic nepodepisujte bez toho, aniž byste se skutečně přesvědčili o tom, že jednáte s osobou, které byt patří. Kdo je majitelem objektu, zjistíte pomocí internetu na stránkách katastru nemovitostí. Pokud jméno nesouhlasí s tím ve smlouvě, pravděpodobně bude nájem podvod.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 23 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ