Jaký je rozdíl mezi nájmem a ubytováním?

31.05.2022 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Rozdíl mezi nájmem a ubytováním je značný především ve zdanění a povinných odvodech na zdravotní a sociální pojištění. Řada poskytovatelů ubytování provozuje svoji činnost z právního hlediska pod nájmem, jelikož je to pro ně finančně a administrativně výhodnější.

Stát problematiku nájmů a ubytování vnímá a v co nejbližší době můžeme očekávat detailnější vymezení těchto termínů tak, aby nedocházelo k jejich záměně a stát nepřicházel o svoje peníze.

Jaký je rozdíl mezi nájmem a ubytováním

Zdroj: Shutterstock

Jaké svá specifika má nájem?

Nájem se sjednává mezi pronajímatelem a nájemcem prostřednictvím nájemní smlouvy. Pronajímatel se zavazuje přenechat bytový prostor k užívání nájemci, který mu za to poskytuje úplatu v předem stanovené výši (nájemné).

Nájem se odlišuje od ubytování tím, že pronajímatel přenechává k užívání byt, ale již neposkytuje žádné další služby, jako je občerstvení, pravidelný úklid bytu, praní prádla apod. Nájemce se o údržbu bytu stará sám a zajišťuje i drobné opravy v bytě, pokud to není v nájemní smlouvě stanoveno jinak.

Získané příjmy z nájmu se nepovažují za podnikání, tudíž si pronajímatel nezřizuje ani živnostenský list. Povinností pronajímatele je ale získané příjmy z pronájmu zdanit.

Tip: Okamžitá výpověď z nájmu: za co a příklady

Jakému zdanění podléhá příjem z nájmu?

Ani pronajímateli se nevyhne povinnost podání daňového přiznání a nezáleží na tom, zda je OSVČ, nebo zaměstnanec. Čemu se ale vyhne, jsou odvody pojistného na sociální a zdravotní pojištění, ty se na příjmy z pronájmu totiž nevztahují, proto jsou tyto pasivní příjmy velkým lákadlem pro ty, kteří chtějí začít s pronájmem nemovitosti.

Jestliže má tedy zaměstnanec příjmy z pronájmu, musí počítat s tím, že mu firemní účetní nebude zpracovávat roční zúčtování daně, ale své příjmy ze závislé činnosti bude muset společně s příjmy z nájmu uvést v daňovém přiznání a zaplatit daň.

Při příjmu z nájmu do výše 1 701 168 Kč za rok podléhá příjem 15% zdanění. Nad tuto hranici se daní již vyšší 23% sazbou daně.

Pronajímatel si může v daňovém přiznání uplatnit skutečné náklady na nájem nebo má možnost využít 30% výdajový paušál.

Plátcovství DPH se na pronajímatele vztahovat nebude v případě, že jeho příjmy jsou pouze z nájmu. Při obratu nad 1 milion korun za posledních 12 měsíců nemusí řešit registraci k DPH.

Čtěte také: Jak a kdy vám může pronajímatel zvýšit nájem?

 

Kdy se jedná o poskytnutí ubytování?

To, zda se poskytnutý prostor k obývání řadí mezi nájem, nebo ubytování, závisí především na tom, zda jsou k užívání prostoru zajištěné i některé další služby, jako například dodání čistého ložního povlečení. V takovém případě by služba spadala do ubytování.

Délka užívání prostoru nerozhoduje o tom, zda jde o ubytování, nebo nájem, protože obě možnosti lze sjednat dlouhodobě, ale i na pár dní.

Poskytování ubytování již spadá do výkonu podnikání, tudíž si musí osoba poskytující ubytování založit také živnostenský list. Jelikož se jedná o příjem ze samostatné výdělečné činnosti, podléhá zákonným odvodům na sociální a zdravotní pojištění.

Jak se daní příjem z ubytování?

Podnikatelé, kteří poskytují ubytování, mohou náklady na provoz uplatnit skutečnými výdaji nebo výdajovým 60% paušálem.

Stejně jako u pronajímatelů podléhají příjmy z ubytování 15% zdanění při základu daně do 1 701 168 Kč, nad tuto hranici se využije vyšší 23% sazba daně.

Musí se z příjmů z ubytování hradit také DPH? Při překročení obratu nad 1 milion korun za 12 po sobě jdoucích měsíců se musí podnikatel přihlásit k platbě DPH, tak jako u jiných podnikatelských činností. Od roku 2023 by se tento limit měl zvednout na 2 miliony korun, proto se mnozí podnikatelé budou moci od plátcovství DPH odregistrovat.

Poskytovatel ubytování musí navíc od svých klientů vyžadovat poplatky z místního pobytu, které mohou být až ve výši 50 Kč za den.

Ze srovnání nájmu a ubytování je jasné, co je pro fyzické osoby výhodnější. Dá se očekávat, že mezery v zákonném vymezení stát brzy napraví a posvítí si na tzv. pronajímatele, kteří ale svojí poskytovanou činností spadají právně pod ubytování.


Jaký je rozdíl mezi nájmem a podnájmem?

Nahlášení trvalého bydliště a pobytu v nájmu a podnájmu

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: BYDLENÍ