Na co se připravit při zrušení registrace k DPH?

13.04.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Již brzy se může zvýšit limit, který určuje podnikatelům povinnost registrace k DPH na 2 miliony korun. Mnozí živnostníci i firmy tak budou muset začít řešit rušení plátcovství DPH. Jak v takovém případě budou postupovat?

Současně je zákonná hranice pro vstup do režimu plátcovství DPH ve výši 1 milionu korun. Pro účely splnění tohoto limitu se počítá podnikatelův obrat za předchozích 12 měsíců, nejde tedy o kalendářní rok. Od rozhodnutí k registraci k DPH musí začít podnikatel podávat daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení. Pokud poskytuje své služby i do EU, vztahuje se na něj povinnost podávat i souhrnné hlášení.

Plátcem DPH se může stát podnikatel i dobrovolně, k tomuto rozhodnutí může dojít například tehdy, když má pro svoji činnost velké vstupní náklady a tím i vysoké platby za DPH, na které by si v režimu plátcovství mohl uplatnit odpočet.

Odpočet DPH

Zdroj: Depositphotos

Pro určení plátcovství DPH je nutné vědět, co spadá do obratu

Do obratu spadají veškeré podnikatelovy příjmy, které proběhly na území České republiky. V případě, že mu plynou příjmy z jiných států EU, do obratu se nezapočítávají.

Může se tedy stát, že firma či OSVČ budou mít vyšší příjmy ze zahraničí než z tuzemska.

Příklad: Firma má za posledních 12 měsíců příjmy z Německa ve výši 800 000 Kč a z České republiky pouze 500 000 Kč, její příjmy z obou zemí sice budou vyšší než zákonný limit, ale do obratu se započítá pouze půl milionu z plnění uskutečněných v ČR, proto se povinným plátcem k DPH nestává.

Pozor si musejí dát i podnikatelé, kteří pronajímají byt. Jelikož i příjmy z pronájmu se započítávají do obratu, a to i v případě, že tato činnost nijak nesouvisí s jejich podnikatelskou činností.

TIP: Jak fakturovat v přenesené daňové povinnosti?

Od plátcovství DPH se můžete odhlásit dobrovolně

Tak jak se může podnikatel dobrovolně registrovat k DPH, tak se může i odhlásit. Odhlášení může provést podnikatel tehdy, když jeho obrat klesne pod hranici 1 milionu korun za posledních 12 měsíců.

Je tu však malé ale. Odhlášení plátce DPH finanční úřad neprovede, pokud podnikatel nesplnil zákonnou podmínku účasti na DPH v minimálním rozsahu 12 kalendářních měsíců.

V případě, že se potenciální hranice plátcovství DPH zvýší na 2 000 000 Kč, nebude se moci podnikatel s nižším obratem (např.: 1 100 000 Kč) od DPH odhlásit, pokud nesplnil limit účasti na DPH v délce minimálně 12 kalendářních měsíců.

Od DPH vás odhlásí finanční úřad, jestliže nebudete vykazovat obchodní činnost

Finančnímu úřadu se nemusí líbit nekonečná nulová přiznání k DPH, proto podnikateli zašle oznámení, že nemá žádná zdanitelná plnění, která by ho opravňovala být nadále plátcem DPH.

Jestliže na tuto zprávu nijak podnikatel nezareaguje ve stanovené lhůtě 30 dní, finanční úřad mu zašle rozhodnutí o zrušení plátcovství.

I z takové situace se živnostník či firma mohou jednoduše vyvlíknout, jestliže i nadále chtějí zůstat plátci DPH. Stačí jim k tomu pouze to, když vystaví daňový doklad v kterékoliv výši. Finanční úřad následně důvod pro rušení plátcovství DPH stornuje.

TIP: Ve které zemi EU je nejvyšší minimální mzda?

Možná budete muset vrátit již uplatněný odpočet na DPH

Se zrušením registrace k DPH čeká podnikatele i jedno nemilé překvapení. Budou muset vrátit DPH, které si již uplatnili na odpočtu. Co to pro ně znamená?

Pokud se podnikatel rozhodne pro zrušení registrace k DPH, je povinen snížit nárok na odpočet DPH u takového majetku, který je ke dni registrace jeho obchodním majetkem. To znamená, že musí vrátit část dříve nárokovaných odpočtů.

Snížení nároků na odpočet DPH (vrácení odpočtů), musí podnikatel uskutečnit při podání posledního přiznání k DPH.

Výše jednotlivých snížení je závislá na druhu majetku, u kterého byl odpočet DPH uplatněn. Obchodním majetkem se rozumí zásoby, dlouhodobý majetek či jednoúčelové poukazy.

U dlouhodobého majetku vrací podnikatel pouze poměrnou část dle toho, kolik měsíců uplynulo od pořízení tohoto majetku.

U drobného majetku, u kterého podnikatel uplatnil odpočet ve výši minimálně 2 100 Kč v období 11 kalendářních měsíců před zrušením registrace, vrací pouze poměrnou část odpočtu DPH, dle délky doby, po kterou byl tento majetek používaný pro podnikatelskou činnost.


Čtěte také:

Od 1. června 2022 se sníží spotřební daň na naftu a benzín o 1,5 Kč na litr

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DANĚ