Co je dobré vědět o odpočtu DPH?

23.05.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Neuplatňujete si odpočet z DPH? Děláte chybu. Zvyšujete si tím totiž náklady. Pojďme se společně podívat na to, kdy můžete uplatnit nárok na odpočet a jaké jsou nejčastější chyby, které podnikatelé dělají.

Uplatnění nároku na odpočet DPH patří mezi tradiční "disciplíny" vnitropodnikového účetnictví. Občas při něm však dochází k chybám, které se mohou i po letech nemile prodražit. Podle Petra Linxe, manažera daňového oddělení Moore Stephens a spolupracujícího lektora 1. VOX, pak řada firem raději z opatrnosti své nároky neuplatňuje, a zbytečně si tak zvyšuje své náklady a krátí zisk.

Co je DPH?

DPH je zkratka pro daň z přidané hodnoty. Funguje v podstatě jako všeobecná daň ze spotřeby a je nezanedbatelným příjmem státního rozpočtu. Váže se především na výrobky, produkty a služby.

Pokud je dodavatel plátcem daně a obchod, který uskutečnil, je předmětem daně, musí odvést DPH. Odběratel zboží si při splnění podmínek může zažádat o vrácení daně. Povinnost odvádět DPH má fyzická nebo právnická osoba, jejíž obrat za 12 kalendářních měsíců přesáhl 1 000 000 Kč. Při nižších obratech se lze k DPH také přihlásit, ale není to povinné.

Daň z přidané hodnoty – nárok na odpočet DPH

Zdroj: Shutterstock

Jaké jsou sazby DPH?

  • 21 % - základní sazba,
  • 15 % - první snížená sazba, je uplatňována na teplo, chlad anebo také na ubytovací, stravovací a restaurační služby,
  • 10 % - druhá snížená sazba, je uplatňována na léky, suroviny pro výrobu potravin pro osoby s celiakií anebo na knihy.

Kdo má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty?

Základní pravidlo je, že nárok na odpočet může uplatnit plátce DPH v případě, že přijaté plnění použije pro své ekonomické účely. Nároky na odpočet by si měl uplatňovat každý plátce DPH v co největší míře kvůli ziskovosti – v případě neuplatnění odpočtu si plátce DPH zvyšuje své náklady.

Můžete si uplatnit odpočet DPH předčasně?

Ne, předčasně uplatnit nárok na odpočet DPH nelze. Jedná se přitom o nejčastější chybu, která se v praxi vyskytuje. U tuzemských plnění totiž platí, že lze nárokovat DPH až v momentě obdržení daňového dokladu od plátce DPH.

Při předčasném uplatnění tedy hrozí doměření úroku z prodlení za cca 30 dní. To správce daně může kontrolovat až 36 měsíců zpátky, tudíž i malý úrok z prodlení se může po vynásobení při systémové chybě nepříjemně zvýšit. „V případě uplatňování částečných odpočtů se setkávám velmi často i s tím, že nárok není uplatněn vůbec z důvodu opatrnosti,“ vysvětluje Petr Linx.

Těmito kroky si plátce někdy zbytečně krátí svůj zisk nebo prohlubuje svou ztrátu. Na druhou stranu je někdy uplatňován plný nárok na odpočet, i když by se měl uplatnit pouze nárok částečný. V praxi se to děje většinou u používání firemních vozidel pro soukromé účely. Zde také opět hrozí doměření úroku z prodlení.

 

Jaký je rozdíl mezi plným a částečným nárokem na odpočet DPH?

Plný nárok lze uplatnit v případě, že přijaté plnění přímo souvisí se zdanitelným plněním plátce DPH. Naproti tomu se částečný nárok na odpočet uplatňuje v případě, že přijaté plnění slouží tomuto plátci DPH zároveň i pro osvobozená plnění bez nároku na odpočet (jde například o zdravotní služby, sociální pomoc, finanční služby, nájem nemovitostí fyzickým osobám) nebo pro soukromé využití (provozování firemních vozidel), popřípadě pro veřejnoprávní činnost obce.

Plátci DPH, kteří vedle zdanitelných plnění poskytují i plnění, u kterých není nárok na odpočet DPH (jde například o nemocnice, pronajímatele, banky, obce), a kteří přijímají služby či zboží ze zahraničí, musí správně posoudit také svůj nárok na odpočet u těchto transakcí.

Zdroj: Petr Linx

Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 1.5
Hlasováno: 36 krát

Články ze sekce: DANĚ