Jak to bude s DPH?

19.11.2012 | , Finance.cz
DANĚ


Jestliže „daňový balíček“ projde úspěšně legislativním procesem, tak příští rok stoupne základní sazba DPH z 20 % na 21 % a snížená sazba z 14 % na 15 %. Které další země uvažují o zvýšení sazeb DPH? Jak vysoké jsou sazby DPH ve vyspělých zemích světa?

Řada evropských zemí v posledních letech zvyšovala sazby DPH. V členských zemích EU jsou sazby DPH mnohem vyšší než v minulosti. Vyšší DPH zdražuje každodenní nákupy a vytváří inflační tlaky. Vyšší sazby DPH se dotýkají peněženek všech občanů.

  • Německo zavedlo DPH v roce 1968, sazby DPH byly 10 % a 5 %, v roce 2012 jsou sazby DPH 19 % a 7 %.
  • Velká Británie zavedla DPH v roce 1973 s jednotnou 10% sazbou DPH, v roce 2012 jsou sazby DPH 20 % a 5 %.
  • Dánsko zavedlo DPH v roce 1967 s jednotnou 10% sazbou DPH, v roce 2012 má Dánsko jednotnou 25% sazbu DPH.
  • Švédsko zavedlo DPH v roce 1969, sazby DPH byly 11,11 %, 6,38 % a 2,04 %, v roce 2012 jsou sazby DPH 25 %, 12 % a 6 %.

Obdobně během let stouply sazby DPH v řadě dalších evropských zemí. K výraznému zvyšování sazeb DPH došlo od roku 2008 vlivem ekonomické krize. Např. v Maďarsku byla základní sazba ještě v roce 2009 ve výši 20 % a v letošním roce již činí 27 %, v Řecku začátkem roku 2010 byla základní sazba DPH 19 %, v letošním roce činí 23 %, v Litvě koncem roku 2008 byla základní sazba DPH 18 %, v letošním roce činí 21 %.

Čtěte také: Novinky v oblasti DPH u stavebních a montážních prací

Přesouvání mezi sazbami

Zvyšování DPH je v Evropě moderní. Možnosti, jak vybrat na DPH více, je však více. Dochází i k přesouvání zboží nebo služby původně spadající do nižší sazby DPH do základní sazby DPH. Tímto způsobem postupovala např. Řecko, které přesunulo potraviny a nealkoholické nápoje do horní sazby daně. Nebo Portugalsko, kde jídlo v restauracích podléhá již horní sazbě DPH.

Změny DPH během roku 2012

Zvýšení DPH se projeví na daňových příjmech okamžitě, neboť DPH se platí měsíčně nebo čtvrtletně. To je rozdíl oproti přímým daním (daň z příjmu fyzických osob a daň z příjmu právnických osob), kde se změny daní projeví až za rok, změny v daních v roce 2013 tedy ve státních příjmech roku 2014. Vzhledem k finančním problémům jednotlivých zemí se v posledních letech mění sazby DPH i během roku. Podívejme se na změny během roku 2012:

  • Kypr zvýšil sazbu DPH z 15 % na 17 % od března 2012.
  • Nizozemí zvýšilo základní sazbu DPH od října 2012 z 19 % na 21 %.
  • Španělsko zvýšilo sazby DPH od září 2012 (z 18 % na 21 % a z 8 % na 10 %).
  • Jedinou zemí, kde se v průběhu roku snížila základní sazba DPH je Lotyšsko, kde od července klesla základní sazba DPH z 22 % na 21 %.

Co přinesou příští roky?

Zhoršující finanční situace vládního hospodaření může přinést poměrně rychle zvýšení DPH již během roku. Prozatím však zvýšení DPH plánuje Francie (zvýšení základní sazby DPH z 19,6 % na 20 % a snížené sazby ze 7 % na 10 % od roku 2014), Itálie (zvýšení základní sazby DPH z 21 % na 22 % a snížené z 10 % na 11 % od července 2013) či Finsko (zvýšení základní sazby DPH z 23 % na 24 % od ledna 2013).

DPH v EU? Od 15 % do 27 %

Ke konci roku 2012 základní sazba DPH pohybuje v členských zemích EU od 15 % (v Lucembursku) po 27 % (v Maďarsku).

  • Nižší než 20% sazbu DPH má ještě Kypr (17 %), Malta (18 %), Německo (19 %) a Francie (19,6 %).
  • Nejvyšší základní sazba DPH je v Maďarsku (27 %), Dánsku a Švédsku (25 %), Rumunsku (24 %), Finsku, Řecku, Polsku, Portugalsku a Irsku (23 %).

Snížená sazba DPH je v Česku vysoká

Snížená 14% sazba DPH je již nyní v Česku jedna z nejvyšších z vyspělých zemí světa, další zvýšení na 15 % citeně zasáhne všechny občany při každodenním nákupu. Kromě Dánska, kde je zavedena jednotná sazba DPH, v žádné jiné členské zemi EU není v současné době vyšší sazba DPH na potraviny, léky či vodu. Ve většině zemí je nižší sazba DPH pod 10 % (např. na Slovensku 10 %, v Estonsku 9 %, ve Slovinsku 8,5 %, v Německu 7 %, Nizozemí 6 %, Velké Británii 5 %).

Sazby DPH mimo Evropu

V USA není DPH vůbec zavedena, je však stanovena prodejní daň, která je plně v kompetenci jednotlivých států. Prodejní daň je však výrazně nižší než DPH v Evropě. I v dalších mimoevropských členských zemích OECD je DPH nízká, v Kanadě a Japonsku je 5% sazba DPH, v Koreji a Austrálii 10% sazba DPH, na Novém Zélandu 15% sazba DPH, v Izraeli a Mexiku 16% sazba DPH. Velmi nízké jsou sazby DPH v asijských zemích, např. v Taiwanu je jednotná 5% sazba DHP, v Singapuru a Thajsku je jednotná 7% sazba DPH, v Koreji, Indonésii a Malajsii je jednotná 10% sazba DPH. V mimoevropských zemích se v posledních letech sazby DPH téměř neměnily. Do budoucna existuje plán na zvýšení DPH v Japonsku z 5 % na 10 % (od roku 2015), ke zvýšení by mohlo dojít ve dvou etapách (v roce 2014 na 8 % a v roce 2015 na 10 %), k realizaci však nemusí v Japonsku vůbec dojít.


Prameny: European Commission, Taxation and Customs Union, SalesAndUseTax.com, WorlWide Tax „Tax Rates Around The World“, TMF Group „Vates Rates“

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ