Solidární daň v roce 2013

26.11.2012 | , Finance.cz
DANĚ


Zdanění občanů s nadstandardními příjmy je v Česku při mezinárodním porovnání nízké. Příští rok vlivem „solidární daně“ a odstranění stropu pro platbu zdravotního pojištění stoupne. Podívejme se na praktické výpočty.

Solidární daň budou platit občané, jejichž roční příjem překročí strop pro platbu důchodového pojištění. Maximální vyměřovací základ (strop) u důchodového pojištění v příštím roce činí 1 242 432 Kč (48krát průměrná mzda stanovena vyhláškou MSPV ve výši 25 884 Kč). Zjednodušeně se tak solidární daň týká občanů s měsíčím příjmem nad 103 536 Kč.

Jak je solidární daň vysoká?

Solidární daň činí 7 % z rozdílu mezi příjmem ze zaměstnání a z podnikání a stropem pro platbu pojistného (tj. 1 242 432 Kč). Solidární daň je zavedena pro roky 2013 až 2015. Solidární daň se však nedotýká kapitálových příjmů či příjmů z pronájmu. Občané, kteří budou ze svého příjmu odvádět solidární daň, si budou moci uplatnit všechny slevy na dani (např. na poplatníka, na manželku bez vlastních příjmů nebo daňové zvýhodnění na vyživované děti). Pouze OSVČ, které uplatní výdaje paušálem, nebudou moci uplatnit slevu na manželku s vlastními příjmy do 68 tisíc Kč a daňové zvýhodnění na děti.

Co se změní v roce 2013?


Vyšší odvody na zdravotním pojištění

Pro rok 2013 se ruší strop pro platbu zdravotního pojištění. Občané s příjmy nad strop, tak zaplatí více na dani z příjmu fyzických osob a zdravotním pojištění i z důvodu zrušení stroupu pro platbu zdravotního pojištění. V roce 2012 činí strop pro platbu zdravotního pojištění 1 809 864 Kč. Jakmile zaměstnanec během roku 2012 dosáhnl stropu pro výpočet zdravotního pojištění, tak se již z částky nad tuto hranici zdravotní pojištění neodvádí. Ani ze strany zaměstnance, ani zaměstnavatele.

  • Odstranění stropu pro platbu zdravotního pojištění se tak dotkne všech zaměstnanců s měsíčním příjmem nad 150 822 Kč (1 809 864 Kč: 12). U OSVČ se posuzuje zisk za celý rok.
  • Zrušení stropu pro platbu zdravotního pojištění zvýší rovněž mzdové náklady zaměstnavatelů za zaměstnance s nadstandardními příjmy. Za zaměstnance s ročním příjmem 2 400 000 Kč zaplatí zaměstnavatel na zdravotním pojištění v roce 2012 částku 162 888 Kč (9 % z 1 809 864 Kč), v roce 2013 již však 216 000 Kč (9 % z 2 400 000 Kč).

Zrušení stropu pro platbu zdravotního pojištění je však v pořádku, protože systém zdravotního pojištění je založen hlavně na principu solidarity. Nikdo neví, kdy bude zdravotní péči potřebovat a v jakém rozsahu.

Praktický příklad

Ředitel pan Černý má roční hrubou mzdu 2 400 000 Kč (200 000 Kč měsíčně). Je svobodný a bezdětný. U pana Černého si vypočítáme jeho čistou mzdu v roce 2012 a v roce 2013.

Výpočet čisté mzdy pana Černého v letech 2012 a 2013 (při roční hrubé mzdě 2 400 000 Kč)

Text Rok 2012 Rok 2013
Hrubá mzda 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč
Sociální pojištění placené zaměstnancem 78 428 Kč (1 206 576 x 6,5 %) 80 759 Kč (1 242 432 x 6,5 %)
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem 81 444 Kč (1 809 864 x 4,5 %) 108 000 Kč (2 400 000 x 4,5 %)
Sociální pojištění placené zaměstnavatelem 301 644 Kč (1 206 576 x 25 %) 310 608 Kč (1 242 432 x 25 %)
Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 162 888 Kč (1 809 864 x 9 %) 216 000 Kč (2 400 000 x 9 %)
Superhrubá mzda (zaokrouhleno na celá sta dolů) 2 864 500 Kč (2 400 000 + 301 644 + 162 888) 2 926 600 Kč (2 400 000 + 310 608 + 216 000)
Daň z příjmu 404 835 Kč ((2 864 500 x 15 %) – 24 840) 414 150 Kč ((2 926 600 Kč x 15 %) – 24 840)
Solidární příspěvek 0 Kč 81 030 Kč (2 400 000 Kč – 1 242 432 Kč) x 7 %
Čistá mzda 1 835 293 Kč (2 400 000 – 78428 – 81444 – 404 835) 1 716 061 Kč (2 400 000 – 80 759 – 108 000 – 414150 – 81 030)
Podíl čisté mzdy na hrubé mzdě 76,47 % (1 835 293 : 2 400 000) 71,50 % (1 716 061 : 2 400 000)
  • Jak jsme si v našem ukázkovém příkladu vypočítali, tak efektivní zdanění u zaměstnance s ročním příjmem 2 400 000 Kč (tj. 200 000 Kč měsíčně) stoupne téměř o 5 %.
  • Čistá mzda při stejném hrubém příjmu poklesne v absolutním vyjádření o 119 232 Kč. Z toho z důvodu solidární daně o 81 030 Kč, z důvodu zrušení stropu pro výpočet zdravotního pojištění o 26 556 Kč, vyššímu odvodu na dani z příjmu fyzických osob z důvodu zrušení stropu na zdravotním pojištění o 9 315 Kč, z důvodu zvýšení stropu pro odvod sociálního pojištění o 2 331 Kč.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ