Rodiny pečující o postižené děti si finančně polepší

05.12.2012 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Změny související se sociální reformou nepotěšily rodiny pečující o postižené děti. Od začátku letošního roku totiž nemohly získat současně rodičovský příspěvek a příspěvek na péči. V prosinci začala platit novela, která vrací do hry čerpání obou dávek. Poradíme vám, jak a kde můžete o peníze zažádat.

Rodiče pečující o postižené děti měli až do konce roku 2011 nárok na rodičovský příspěvek i příspěvek na péči. Obě dávky mohli souběžně čerpat až do sedmi let věku dítěte. Jednou z hlavních změn v rámci sociální reformy spuštěné na začátku ledna letošního roku byla možnost volby měsíční výše rodičovského příspěvku, přičemž maximálně lze vyčerpat až 220 tisíc korun. Na vyčerpání této částky mají rodiče maximálně čtyři roky.

Reforma přinesla nutnost výběru

Od začátku letošního roku se museli rodiče dětí se zdravotním postižením do tří let věku rozhodnout, zda využijí příspěvek na péči nebo rodičovský příspěvek. Každý si mohl vybrat finančně výhodnější variantu. Děti starší tří let s přiznaným příspěvkem na péči již ztratily nárok na výplatu rodičovského příspěvku. V této podobě, tedy bez souběhu obou dávek, se postupovalo celých jedenáct měsíců roku 2012.

Od prosince máte opět nárok na obě dávky.

Novela zákona (pozn.: platná od prvního prosince letošního roku) opět zavádí souběžné čerpání rodičovského příspěvku i příspěvku na péči. Rodičovský příspěvek je vyplácen na nejmladší dítě v rodině, které má nárok na příspěvek na péči, a to nejdéle do čtyř let věku, respektive do vyčerpání maximální částky 220 tisíc korun.

Souběžně obě dávky mohou čerpat jak rodiče, kteří pobírají rodičovský příspěvek dle současné právní úpravy (požádali o něj v roce 2012 nebo na právní úpravu platnou od ledna 2012 přešli), tak i ti, kteří si nemohli zvolit jeho výši a pobírají ho v pevných částkách (požádali o rodičovský příspěvek do konce roku 2011).

O výplatu dávek musíte žádat

Pokud jste do konce roku 2011 pobírali na postižené dítě oba příspěvky, a dnes ještě nedosáhlo věku čtyř let, stačí na úřadu práce požádat o souběh obou dávek. Jestliže vám byla na začátku letošního roku pozastavena výplata příspěvku na péči, po podání písemné žádosti vám bude od prosince opět vyplácen. Kdo dal na začátku letošního roku přednost příspěvku na péči, tomu bude po podání žádosti od prosince vyplácen i rodičovský příspěvek. Ten můžete pobírat do doby, než vyčerpáte maximálně 220 tisíc korun, nejdéle však do čtyř let věku dítěte.

Větší trpělivost musí mít rodiče, kteří se starají o dítě se zdravotním postižením, ale do konce roku 2011 ještě nepobírali příspěvek na péči. Ti musí na úřadu práce podat žádost o příspěvek na péči. Po vyhodnocení stupně závislosti bude určena výše příspěvku. I když je tento proces zdlouhavý, může trvat i několik měsíců, je třeba o dávku požádat co nejdříve. Dávka se po přiznání vyplatí zpětně. Rozhodující je datum podání žádosti, nikoliv den schválení a přiznání dávky. Po přiznání příspěvku na péči budete moci čerpat obě dávky současně.

Děti se zdravotním postižením ve věku od 4 do 7 let

I když novela zákona nepřinesla souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči až do sedmi let věku dítěte s těžkým zdravotním postižením (pozn. tak tomu bylo do konce roku 2011), finančně si polepší i děti spadající do této kategorie.  Příspěvek na péči se automaticky zvýší o dva tisíce korun měsíčně dětem ve věku čtyři až sedm let, kterým náleží příspěvek na péči ve třetím nebo čtvrtém stupni závislosti (těžká a úplná závislost), a to bez ohledu na příjem rodiny.

Zvýšení příspěvku na péči z důvodu nízkého příjmu

Zvýšení výše příspěvku na péči o dva tisíce korun i nadále náleží nezaopatřenému dítěti do 18 let, které pobírá příspěvek na péči a rozhodný příjem rodiny je nižší než dvojnásobek částky jejího životního minima. O zvýšení je třeba požádat a získat je mohou děti ve všech stupních závisloti (stupeň závislosti I – IV).

Pobírá-li dítě příspěvek na péči ve třetím nebo čtvrtém stupni závislosti (těžká a úplná závislost) a zároveň splňuje podmínky věku (od čtyř do sedmi let) i nízkého příjmu rodiny,  příspěvek na péči se zvýší pouze jednou, a to o dva tisíce korun.

I když novela zákona platná od prosince letošního roku, přinesla i další změny, například u příspěvku na mobilitu či v nahrazení institutu výpůjčky zvláštní pomůcky (stropní zvedací systémy, schodolezy a schodišťové plošiny) dávkou, rodinám se zdravotně postiženými dětmi vrátila alespoň část příjmů, které jim sociální reforma v lednu vzala.

Autor článku

Elena Ondrová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY