Jak vysoký je český důchod?

12.12.2012 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Sociální a zdravotní pojištění se z důchodu v Česku neplatí, daň z příjmu pouze výjimečně. Naproti tomu z průměrné mzdy je potřeba odvést všechny povinné odvody. Jak moc se liší průměrná mzda a průměrný důchod? Kdy podléhají důchody dani z příjmu fyzických osob?

Průměrný důchod koncem září 2012 činil v Česku 10 765 Kč. Muži mají přitom průměrný důchod vyšší než ženy téměř o pětinu, průměrný důchod mužů je 11 935 Kč a žen 9 771 Kč. Průměrná měsíční mzda za II. čtvrtletí roku 2012 byla 24 626 Kč.

  • Průměrný důchod 10 765 Kč tak dosahuje 43,7 % průměrné hrubé mzdy ve výši 24 626 Kč. Jedná se o hrubý poměr, který je však nepřesný. Proč? Zatímco průměrný důchod ve výši 10 765 Kč dostane penzista na svůj účet v plné výši, tak z hrubé mzdy 24 626 Kč je zapotřebí odvést povinné odvody (daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění).
  • Čistá mzda u hrubé mzdy 24 626 Kč u občana v předdůchodovém věku, jehož děti jsou již výdělečně činné, činí 19 036 Kč (daň z příjmu fyzických osob je 2 880 Kč, sociální pojištění 1 601 Kč a zdravotní pojištění 1 109 Kč).
  • Průměrný důchod v Česku ve výši 10 765 Kč tak dosahuje 56,6 % průměrné čisté mzdy.

OECD: Kde jsou nejvyšší důchody?

V mnoha členských zemích OECD jdou důchody zdaněny. Státní důchod je tedy vyšší, ale na bankovním účtu obdrží penzisté nižší částku, protože jsou jim z důchodu sraženy povinné odvody. Tyto státy tedy vyplácejí na důchodech ještě vyšší částky než v Česku, ale část si ihned berou zpět formou daní. Nejpřesnější je tedy porovnávat úroveň důchodu poměrem mezi průměrným čistým důchodem a průměrnou čistou mzdou. V publikaci OECD „Pensions at a Glance 2011“ je porovnávána průměrná penze s průměrnou mzdou u mužů.

  • Vysoký čistý náhradový poměr, tedy porovnání čisté mzdy a čistého důchodu, je např. v Řecku (111 %), Maďarsku (106 %), Islandu (101 %), Nizozemí (100 %), Lucembursku (94 %), Dánsku (90 %), Rakousku (90 %).
  • V Česku je náhradový poměr u mužů dle údajů z roku 2012 62,7 % (11 935 Kč: 19 036 Kč).
  • Nízký náhradový poměr je např. v Mexiku (32 %), Irsku (36 %), Japonsku (40 %), Novém Zélandu (42 %), Velké Británii (42 %), USA (50 %).

Dani podléhají důchody nad 24 000 Kč

Dani z příjmu fyzických osob podléhají v Česku důchody nad 24 000 Kč měsíčně. Dle § 4, písmeno h) zákona o dani z příjmu je totiž od daně z příjmu fyzických osob osvobozen důchod ve výši 36 násobku minimální mzdy, což je 288 tisíc Kč za rok. Vlivem vysoké redukce je pro naprostou většinu občanů nemožné dosáhnout na měsíční důchod ve výši 24 000 Kč. Proto naprostá většina důchodců nemá žádné starosti s podáváním daňového přiznání. V přiložené tabulce máme pro názornost uvedeny případy, kdy občan dosáhne na měsíční důchod ve výši 24 000 Kč (dle legislativy v roce 2012).

Měsíční příjem Získaná doba pojištění Měsíční důchod
246 000 Kč 37 let 24 020 Kč
220 500 Kč 39 let 24 003 Kč
197 800 Kč 41 let 24 000 Kč
177 500 Kč 43 let 24 013 Kč

vlastní výpočet autora

Kdy se daní celý důchod?

Od roku 2011 platí, že když má výdělečně činný důchodce součat dílčích základů daně dle § 6 (z práce), § 7 (z podnikání) a § 9 (z pronájmu) vyšší než 840 tisíc Kč, tak dani z příjmu fyzických osob podléhají všechny příjmy. I důchod v plném rozsahu, přestože je nižší než 24 000 Kč měsíčně. U podnikání či pronájmu se samozřejmě pro daňové účely posuzuje zisk (příjem – výdaj). Výdaje lze přitom uplatnit např. i paušálem.

  • Penzista Novák dosáhne za rok 2012 zisku z podnikání 950 000 Kč, roční starobní důchod pana Nováka činí 216 000 Kč. Výdělečná činnost v řádném starobním důchodu není nijak limitována. Základem daně z příjmu fyzických osob u pana Nováka bude tedy částka 1 166 000 Kč (950 000 Kč + 216 000 Kč). Jestliže uplatní pouze základní slevu na poplatníka, tak zaplatí pan Novák na dani z příjmu fyzických osob částku 150 060 Kč (1 166 000 Kč x 15 %) – 24 840 Kč). Pan Novák bude muset tedy v zákonném termínu podat daňové přiznání za rok 2012 na FÚ.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY