Týden práce navíc a vyšší důchod o stokoruny

03.01.2013 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Správné načasování odchodu do důchodu je velmi důležité. Výše důchodu závisí na výdělcích a získané době pojištění. Hodnotí se však celé ukončené roky, což je potřeba si pohlídat. Jeden týden práce navíc může výrazně ovlivnit výši důchodu.

Výše penze vždy závisí na příjmech od roku 1986 a získané době pojištění. Základním vstupním údajem je osobní vyměřovací základ, což je zjednodušeně řečeno průměrná mzda v současné hodnotě za všechny odpracované roky. Dřívější výdělky jsou násobeny koeficienem zohledňujícím inflaci.

  • U důchodů přiznaných v roce 2013 se započítávají příjmy v letech 1986 až 2012. U důchodů přiznaných v roce 2012 se započítávají příjmy v letech 1986 až 2011.
  • Doba pojištění se započítává v celých letech. Každý rok pojištění zvyšuje procentní část důchodu o 1,5 % z redukovaného osobního vyměřovacího základu.

Počítají se celé roky

Při hodnocení doby pojištění je však potřeba pamatovat na to, že se započítávají celé ukončené roky. V praxi se stává, že občan získá ke svému důchodovému věku dobu pojištění např. 41 let a 362 dní. Jestliže by občan odešel do důchodu přesně při dovršení důchodového věku, tak by se mu při výpočtu důchodu započítávalo pouze 41 let. Pozdější odchod do důchodu o 3 dny je rozhodně v zájmu žadatele o důchod, započítávalo by se mu totiž 42 let pojištění.

Dobu pojištění znejme dopředu

Občané, kteří plánují odejít do důchodu, by si měli tedy v dostatečném předstihu zažádat ČSSZ v Praze o Informativní osobní list důchodového pojištění. V tomto tiskopise jsou uvedeny potřebné údaje: doba pojištění, vyměřovací základy v jednotlivých letech či vyloučená doba. Občané mající IOLDP včas, tak mají dostatek času si „vydokladovat“ případné nesrovnalosti mezi údaji v databázi a skutečností. Vždy mohlo v průběhu let dojít k chybě, např. některý z bývalých zaměstnavatelů nemusel řádně splnit svoji oznamovací povinnost. Pro některé občany je těžké se v tiskopise zorientovat, proto je vhodné se dostavit na OSSZ dle místa bydliště s tímto tiskopisem a správně si v předstihu zjistit dobu pojištění a dle toho naplánovat termín odchodu do důchodu. Týden práce navíc po dosažení důchodového věku může výrazně ovlivnit výši důchodu.

Co je to práce na procenta?

Dosažení důchodového věku není výpovědní důvod. I po dosažení důchodového věku může zaměstnanec nadále pracovat a neodejít do důchodu a živnostník podnikat a rovněž neodejít do důchodu. Každý občan může při dosažení důchodového věku tedy pracovat a odejít do důchodu později. V tomto případě bude výsledný důchod vyšší. O kolik?

  • Za každých 90 dní, které odpracuje každý občan po důchodovém věku, se mu jeho důchod zvyšuje o 1,5 %. Do těchto 90 kalendářních dní se však nepočítají dny, kdy pobírá nemocenské dávky a jiné tzv. náhradní doby.
  • Jestliže se člověk rozhodne jít do důchodu, ale onemocní, je lepší uplatnit žádost až po ukončení nemoci. Nejde mít současně vyplácen důchod i nemocenské dávky.

Praktický příklad

Pan Černý získá při dovršení důchodového věku 14. ledna 41 let a 362 dní pojištění. U svého zaměstnavatele se domluví a odpracuje ještě týden navíc a do důchodu odejde až 21. ledna (získá 42 let pojištění). Osobní vyměřovací základ pana Černého bude vždy 21 000 Kč. Jak vysoký bude mít pan Černý důchod k 14. lednu a jak vysoký k 21. lednu 2013? V druhém případě bude pan Černý týden přesluhovat a toto doba přesluhování se započítá k již získané době pojištění (41 let a 362 dní) a pan Černý tak získá 42 let pojištění.

Výpočet důchodu k 14. lednu 2013 (41 let pojištění)

Text Částka
Osobní vyměřovací základ 21 000 Kč
První redukční hranice (do 11 389 Kč, ze 100 %) 11 389 Kč
Druhá redukční hranice (od 11 389 Kč do 30 026 Kč, z 27 %) 2 595 Kč
Výpočtový základ (11 389 Kč + 2 595 Kč) 13 984 Kč
Procentní výměra za odpracované roky (1,5 % x 41 let) 61,5
Procentní výměra důchodu (13 984 Kč x 61,5 %) 8 601 Kč
Základní výměra důchodu 2 330 Kč
Měsíční důchod (8 601 Kč + 2 330 Kč) 10 931 Kč

vlastní výpočet autora

Výpočet důchodu k 21. lednu 2013 (42 let pojišětní)

Text Částka
Osobní vyměřovací základ 21 000 Kč
První redukční hranice (do 11 389 Kč, ze 100 %) 11 389 Kč
Druhá redukční hranice (od 11 389 Kč do 30 026 Kč, z 27 %) 2 595 Kč
Výpočtový základ (11 389 Kč + 2 595 Kč) 13 984 Kč
Procentní výměra za odpracované roky (1,5 % x 42 let) 63
Procentní výměra důchodu (13 984 Kč x 63 %) 8 810 Kč
Základní výměra důchodu 2 330 Kč
Měsíční důchod (8 810 Kč + 2 330 Kč) 11 140 Kč

vlastní výpočet autora


V našem ukázkovém příkladě znamená týden práce navíc pro pana Černého vyšší důchod o 209 Kč měsíčně, tedy 2 508 Kč za rok. Při valorizaci důchodu by se v dalších letech tento rozdíl ještě nepatrně zvyšoval. Termín odchodu do důchodu je tedy vhodné velmi důkladně naplánovat.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY